Látogatók száma: 0341719
» Csapatunk » Programelőzetes » Legátusok » Projektjeink » Tanácsülési jegyzökönyvek
» Egyháztanács » Imre atya rovata » Programunk » Történetünk » Az Élet Könyvéből

2013.


2012.


2011.


2010.


Keresztelők

2010. szeptember 14-én kereszteltük Stuttgartban Erli Christian rk. és Erli (szül. Pos) Angéla rk. leányát, Emiliát, aki 2010. június 28-án született, és a keresztségben Krisztushoz kapcsolódott, az Egyház tagja és a mennyország örököse lett. Isten tartsa meg őt mindnyájunk örömére!

2010. július 20-án kereszteltük Stuttgartban a Budapesten 1981. augusztus 4-én született Aradi Csillát, aki maga döntötte el, hogy Krisztus Egyházának tagja lesz. Isten adja, hogy döntésében mindig kedve teljék!

2010. június 20-án kereszteltük Stuttgartban Csepregi Viktor rk. és Helmbrecht Alexandra rk. szülők lányát, Helene-t, született 2010. március 8-án. Ezzel Helene Isten gyermeke, a mennyország örököse és az Anyaszentegyház tagja lett.

2010. január 31-én kereszteltük Horbban Zeck Josef rk. és Majer Renate rk. szülők lányát, Celine-Marie-t, született 2009. november 10-én. Örvendünk mindannyian, hogy Celine-Marie Isten gyermeke és az Anyaszentegyház tagja lett.


Házasságkötések


2010. július 17-én kötöttek szentségi házasságot Szabó Zoltán rk., Szabó Bálint és Sebestyén Mária rk. szülők fia,
és Tolic Gordana rk., Tolic Ivica és Gurecovic Dragica rk. szülők leánya. Isten adjon nekik sok örömet és boldogságot a családi életben!

2010. június 26-án esküdtek egymásnak örök hűséget
Dénes-Hügel Zsolt Alexander, Dénes-Hügel Sándor ev. és Dénes-Hügel Éva rk. szülők fia
és Kukler Jennifer ev., Kukler Wolfgang ev. és Kukler Ulrike ev. szülők leánya.
Isten tartsa meg őket örök szeretetben és hűségben!

Temetések2010. június 8-án temettük Ulmban Papp (született Bartal) Saroltát, Papp János rk. feleségét, aki Téten (Magyarország) született 1951. május 10-én. Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugalmat!

2010. február 3-án temettük Ehingenben Somogyi Dezsőt, Lackovics Eszter rk. férjét, aki Királyhalmon (Bácska) született 1946. április 3-án. Nyugodjék békében!

2010. február 3-án temettük Fellbachban Lukács Sándort, Walter Renate rk. férjét, aki Karácsonyfalván született 1938. október 28-án. Irgalmas Jézus, vond őt szent Szívedre!


2009.

Keresztelések

2009. június 13-án kereszteltük Kassenheimer János rk. és Kessenheimer Laura Brigitta rk. szülők lányát, Adelinát. Adelina  2008. december 9-én született Ehingenben. Isten árassza el őt és szüleit illetve hozzátartozóit gazdag kegyelmével, hogy keresztény katolikus hitük szerint élve abból erőt tudjanak meríteni!

2009. március 8-án kereszteltük Weingartenben Fessler Oliver rk. és Csutak Monika rk. szülők lányát, Brigittát, született 2008. december 4-én Ravensburgban. Örvendünk mindannyian, hogy Brigitta Isten gyermeke és az Anyaszentegyház tagja lett.
 

 

Bérmálás

2009. december 20-án részesült a bérmálás szentségében Filipas Enrico-Valdemar. Jézus Lelke töltse be életét!

2009. április 5-én részesült a bérmálás szentségében Filipas Mirabella-Antonella. A Szentlélek árassza el őt hét ajándékával, hogy övéi és Egyházközségünk tagjai számára példaképe lehessen az istenszeretetnek.

2009. március 22-én a bérmálás szentségében részesült Sznopcsek Attila. A Szentlélek Isten sugározza be életét, hogy katolikus keresztény nagykorúsága példa legyen minden keresztény hívünk számára.

  

Házasságkötések

 

2009. szeptember 19-én esküdött egymásnak örök hűséget:

Kuhn Georg rk., született 1983. szeptember 22-én, Kuhn Rudolf Wilhelm rk. és Siegrid Rosa rk. szülők fia,

és Schiller Melinda rk., született 1983. január 9-én, Schiller Attila rk. és Schiller Márta ev. szülők lánya.


2009. május 23-án esküdött egymásnak örök hűséget:

Häberle Bernd Daniel ev., született 1975. augusztus 12-én, Häberle Heinz és Heimberger Rosemarie ev. szülők fia,

és Boldischar Ilona Susanne rk., született 1974. október 4-én, Boldischar József és Sághi Piroska rk. szülők lánya.

 


Szentségi házasságukra Isten áldását, példaadó életükhöz kitartást és sok kegyelmet kívánunk nekik.

  


Házassági évforduló

 

2009. június 28-án ünnepelték Heilbronnban Kengyel Károly rk. és Kengyel (szül. Sebian) Erzsébet rk. házasságuk 60. évfordulóját. Esküvőjük, amelynek emlékére szentmisét mutattunk be, 1949. június 12-én volt Budapesten. Isten tartsa meg még őket erőben, egészségben, mások épülésére és példájára, gyermekeik, unokáik és dédunokáik nagy örömére.

  

Temetések

2009. szeptember 11-én temettük Göppingen-Faurndauban Häberle-Boldischar Jan kisbabát. A vigasztalás Istene adjon neki örök életet, szüleinek erőt és gyermekáldást, hogy tudjanak életükben egy újabb isteni ajándéknak örvendeni.

2009. január 9-én temettük Kopping László, Nagy Irén férjét, aki Temesváron született 1927. november 29-án. Irgalmas Jézus, vond őt szent Szívedre!

 

 2008.

Keresztelések

 

 

2008. október 25-én kereszteltük Weingartenben Silaghi Ottó és és Fischer Annamária rk. szülök lányát, Riccardat, született 2008. június 6-án. Örvendünk mindannyian, hogy Riccarda Isten gyermeke és az Anyaszentegyház tagja lett.

 

2008. szeptember 21-én kereszteltük Csőke-Berciu Ramóna rk. és Csőke-Berciu Cornel ort. szülők lányát, Isabelát. Isabela 2008. június 5-én született Bad Cannstattban. Isten árassza el őt és szüleit illetve hozzátartozóit gazdag kegyelmével, hogy keresztény katolikus hitük szerint élve abból erőt tudjanak meríteni!

 

2008. május 4-én kereszteltük Suttgartban Csepregi Viktor és Helmbrecht Alexandra római katolikus szülők Réka nevű lányát. Réka 2008. január 23-án született Waiblingenben. Isten tartsa meg őt erőben, egészségben és szent hitünkben szülei, rokonai és egész egyházközségünk örömére!

 

2008. január 13.-án kereszteltük Weingartenben a Staigban lakó Poósz-Fischer Róbert és Ildikó fiát, Dustin Denny-t, született 2007. október 29-én. Örvendünk mindannyian, hogy Denny Isten gyermeke és az Anyaszentegyház tagja lett.

 

Házasságkötések  

 

2008 augusztus 23-án kötött egymással házasságot a Weißenau-i  St.Peter u Paul kolostortemplomban Kozlik Violetta (született 1984. március 17-én Katowice/Lengyelország) és Giesswein Otto-Rudolf (született 1979. január 20-án Nagybánya/Erdély/Románia). Isten ajándékozza meg őket gazdagon kegyelmével!

 

2008. május 24-én esküdött egymásnak örök hűséget:

Kuban Thomas Alexander ev.ref., született 1979. július 23-án, Kuban Hans-Peter és Haug Ursula ev.ref. szülők fia,

és Cuoco Ágnes rk., született 1980. október 12-én, Cuoco Giuseppe és Hanák Aranka rk. szülők lánya.

 

2008. május 3-án esküdött egymásnak örök hűséget:

Savvakis Alexandros ort. született 1979. március 11-én Stuttgartban, Savvakis Evangelos és Savvakis Keratsa ort. szülők fia

és Schmidt Katalin rk. született 1978. május 31-én Budapesten, Schmidt György és Ludrig Piroska rk. szülők lánya.

 

  

Házassági évforduló

 

2008. február 23.-án ünnepelte 55 éves házassági évfordulóját Bad Waldsee-ben és kedves családja illetve rokonai körében a nagymajtényi Wieland Ferenc és Zubler Margit. Isten éltesse őket még nagyon sokáig erőben és egészségben!

 

Temetések

 

2008. november 21-én temettük Keszléri Lajos Jánost, Kulcsár Margit férjét, aki Budapesten született 1937. április 15-én. Irgalmas Jézus, vondd szent Szívedre!

 

2008. november 14-én temettük Munderkingenben Szabó Bélát, Szabó Erzsébet férjét, aki 1937. február 2-án született Székelykevén (Skorenovac) Szerbiában. R.I.P.!

 

2008. november 10-én temettük Egyházközségünk titkárnőjét, Boronás (szül. Boboljciov) Annát, Boronás Barna feleségét, aki 1953. szeptember 26-án született Székelykevén (Skorenovac), Szerbiában. Legyen neki jutalma Isten színelátása!

 

2008. június 26-án szenteltük be Leutkirchben Takács (szül. Nessel) Louisét, aki 1914. május 8-án született Temesvárott. Adj, Uram örök nyugalmat neki!

 

2008. április 11-én temettük Pollich Ottót. Született 1937. január 9-én Zemlinben (Szerbia) - meghalt 2008. április 6-án Sindelfingenben. Felesége Istenes Elvira rk. Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat!

 

 

 

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio