Látogatók száma: 0337566
» Világegyház » Magyar Egyház » Egyházközségünk » Bruder Klaus

Egyházközségünk eseménynaptára

2013. szeptember 1-én kezdtük a 2013-as egyházi év második felét.

2010. december 24-25-én ünnepeltük a Karácsonyt, Urunk Jézus megtestesülésének ünnepét.

Ezzel az utolsó hírrel kívánunk minden egyes Hívünknek, bármely részegyházközségünk területén is él, kegyelemteljes Karácsonyt, és áldásos, békés, sikerekben és lelki örömökben gazdag, boldog Újévet!

 

2010. december 12-én tartottuk a Weingarteni Búcsút, Szent Imre ünnepét. Mintegy 130 Hívünk jött el – a környékről is! - erre a nagy ünnepre. Utána ágápé és baráti együttlét volt. Köszönet a weingarteni legátusoknak és Híveknek, akik szintén nagyszerűen ápolják a közösséget!

 

2010. december 11-én az Egyháztanács (ET) tagjaival közös kiránduláson vettünk részt. Útunk Zwiefaltenbe vezetett, hogy ott megnézzük a világhír[ kegytemplomot. Közben azonban megnéztük azokat a templomokat, amelyekben a reutlingeni és a balingeni Híveink tartják szentmiséiket, és megismerkedtünk problémáikkal. Szép, tartalmas és hasznos kirándulás volt. Aki eljött, nem bánta meg!

 

2010. december 5-én volt a Cserkész-advent. A szentmisén 180-an voltunk jelen. Utána nagysikerű adventi előadást tartottak cserkészeink Jablonkay Lydia csapatparancsnok vezetésével. Az ünnep teljes bevételét cserkészeinknek adta Egyházközségünk, ezzel is támogatva munkájukat! Csak így tovább!

 

2010. november 19-én tartottuk az Eislingeni Búcsút: Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. A szentmise főcelebránsa P. Böjte Csaba volt, aki a szentbeszédet is tartotta. Mintegy 180 Hívünk szorongott a templomban. Zenei aláfestéssel Kocsis Judit és Horváth Ottó szolgált. Mellettük – az atya munkájának nagyrabecsülése jeléül: ingyen! – az eislingeni Kórus lépett fel Kocsis Judit vezetésével. Utána – töltöttkáposztás – szeretetvendégségen vettünk részt! Az ünnep egész bevételét – 2.150,-EUR-t – Böjte atya vihette magával gyermekmentő tevékenységének támogatására. Köszönet mindenkinek, aki valamiképp is hozzájárult az ünnep megszervezéséhez!

 

2010. november 18-án tartotta kis reutlingeni részegyházközségünk a templombúcsúját, Árpádházi Szent Erszébet ünnepét. Talán a szentmise késői időpontja (este 19.00 óra) miatt is, csak 42-en voltak jelen az ünnepi szentmisén. Más egyházközségekből alig láttunk arcokat... Utána azonban – a reutlingeniek híres szívélyességének köszönhetően – bensőséges ágápén vehettünk részt. Köszönet a szervezőknek!

 

2010. november 7-én emlékeztünk meg a II. Világháboru végén ártatlanul kivégzett délvidék magyar áldozatainkról. Az ünnepi szentmisén 155 Hívünk volt jelen. Örvendetesen sok volt a délvidéki magyar Híveink száma. A szentmise után Teleky Júlia tartott nagysikerű, de torkot fojtogató könyvbemutatót. Köszönet mindenkinek a szervezésért és a részvételért!

 

2010. október 27-e és november 4-e között látogattunk el – 47 Hívünk társaságában – a Szentföldre. Felemelő lelki élmény volt Urunk Jézus lábnyomait végigjárni. Isten adja, hogy Szent Fia életpéldájának és tanításának magva jó talajra hulljanak bennünk!

 

2010. október 24-én tartottuk Nemzeti Ünnepünk alkalmával ökumenikus istentiszteletünket a St. Joseph templomban. Igét Nt. Gémes István prot. Lelkipásztor hirdetett. Összesen 166-an voltunk. Utána ünnepi műsoron vettünk részt. Vendégszónokunk a Zürichi Magyar Iskola igazgatója, Paragi László volt. Hála a rendezőknek!

 

2010. szeptember 19-én volt a Stuttgarti Búcsú: Szent Gellért püspök és vértanú ünnep. Az ünnepi szentmisét Nm. És Ft. Gyulay Endre volt szeged-csanádi püspök tartotta. Mintegy 80-an voltak jelen Híveink közül. Utána szeretetvendégségen (állófogadás) vettünk részt. Ez volt az új ET első „főpróbája”, amelyet nagyszerűen kiállt.

 

2010. szeptember 12-én tartottuk az Ulmi Búcsút: a Szent Három Kassai vértanú ünnepét. A szentmisét, amelyre 60 Hívünk jött el, és a szentbeszédet P. Szomszéd Tamás SJ tartotta. Utána szeretetvendégség volt.

 

2010. szeptember 4-5-én kezdtük a II. félévet. Látszott, hogy még sokan nem jöttek vissza otthonról. Balingenben 26-an, Schw.-Gmündben 65-en, Stuttgartban pedig 79-en voltak szentmisén. Azaz: 170 személy összesen.


 

2010. július 18-án tartottuk a félév utolsó szentmiséjét, amelyre 146-an jöttek el! Utána közös ebéden vettünk részt - és egymás társaságát élvezhettük egészen estig! Hála Istennek ezért a szép félévért, és adja, hogy ősszel ismét erőben, egészségben és az Ő derűs szolgálatában találkozzunk!

2010. július 4-én a hohenrechbergi Szűzanyához zarándokoltunk. A hegy lábától rózsafűzért imádkozva és szent énekekeket énekelve mentünk fel a meredek hegyi úton a hegytetőn lévő kápolnához. A szentmisén, amelyet Kocsis Judit és Horváth Ottó művészeink zenei játéka tett még felemelőbbe, 63-an voltunk. A baráti együttlétet egy ünnepélyes vecsernyével zártuk! Köszönjük a Szűzanyának, hogy bennünket óvott és vezetett - ezen a napon is.

2010. május 16-án ünnepeltük Missziónk/Egyházközségünk fennállásának 63. évfordulóját. A szentmisénken, amelyen 77-en voltak jelen, megemlékeztünk azokról, akik előttünk jártak és Missziónkat létrehozták illetve fenntartották. A szentmise végén kis tartalmas és szép ünnepségre került sor.
Szép volt látni és tapasztalni, hogy ma, annyi év után is még annyian ragaszkodnak Egyházközségünkhöz, és tartják azt második otthonuknak!

2010. május 2-án tartottuk az új egyháztanácsosok eskütételét. Ugyanakkor Anyák Napja és gyermekmise is volt. A 158 jelenlévőnek - remélem - fölemelő élményben volt része. Nem utolsósorban Kocsis Judit és Horváth Ottó "művészpárosunk" nagyszerű játékának köszönhetően! Először - a szentbeszéd után - a 12 új egyháztanácsos tette le az ún. "egyháztanácsosi esküt". Majd a régi egyháztanács elnökétől, Sebő Pétertől, egy biciklikereket kaptak "stafétabotként" . Ez után a fogadalmuk szövegét aláírták és letették - adományuk gyanánt - az oltár elé. A szentmise vége felé köszöntöttük az édesanyákat, akik Schultheis Évától egy verset, az Egyházközség nevében pedig egy szép piros szekfűt kaptak. Ekkorra már a kis gyermekmisések (10-15 fő!) is megérkeztek. A szentmise után fényképet készítettünk az egyháztanácsosokról, majd a Közösségi Házban tartott szeretetvendégségen mindenki gratulálhatott nekik. Isten segítse őket!
A képen Ludwigsburgban és Schwäbisch-Gmündben tanuló anyaországi egyetemisták láthatók, akik nemcsak a szentmisén leptek meg bennünket, de szeretetvendégségünkre is bejöttek...


2010. május 2-án
Schwäbisch-Gmündben búcsú volt, (Bajorországi) Boldog Gizella ünnepe. A helyi "rohambrigád" tagjai nagy lendülettel készültek erre az ünnepre. Meg is volt a látszata! A 60 résztvevő, Kocsis Judit és Horváth G. Ottó játékában gyönyörködhetett, majd a szentmise után tapsolhatott a jelenlévő édesanyáknak, hisz Anyák Napja is volt. Végül a hangulatos szeretetvendégségen kibeszélgethette magát. Szép ünnep volt!

2010. április 30-án Ulmban szentmisével, műsorral és szeretetvendégséggel ünnepeltük meg az ulmi egyházközség első hétköznapi magyar nyelvű szentmiséjét. Ezen túl minden pénteken "magyar katolikus délután" lesz a St. Michael in Wengen templomban illetve plébániáján. István atya du. 15.00 órától fogadja az érdeklődőket. Előbb "ügyfélfogadást", azután valamilyen témáról előadást, majd szentmisét, végül szeretetvendégséget tartunk. A mostani ünnepi szentmisén Msgr. Josef Kaupp, Hw. Walter Hurm ifjúsági lelkész, P. Szőcs László jezsuita atya - ünnepi szónok,  Gegő István és jómagam voltak jelen. Az előadást és a szentmisét 53 Hívünk élvezhette.

2010. április 28-án tartotta 2. előadását az Erasmus-Kör (ERAK). 39-en jöttek el, hogy meghallgassák Ürmössy-Benczúr Gábor vetítéssel egybekötött előadását Benczúr Gyula vallásos festményeiről. Nem csalódtak! Utána a szokásos baráti beszélgetés következett. Köszönjük a tagoknak, de különösen Gábornak, hogy ilyen élményben részesített minket!

2010. április 25-én zarándokok szentmiséje volt. Váratlanul, hisz - sajnos - az izlandi vulkán hamuja miatt nem tudtunk elmenni a Szentföldre... De nem csak a zarándokok jöttek el, hanem szerencsére mások is, így 75-en imádkozhattunk és énekelhettünk az Úrnak. A szentmise utáni szeretetvendégségen megbeszéltük az elmúlt napok eseményeit, tervezgettünk őszre, majd azzal a reménnyel vettünk búcsút egymástól, hogy "semmi sem történik az Úr tudta nélkül és akarata ellenére".

2010. április 5-én, Húsvéthétfőn, Stuttgartban az immár szokásossá vált német-magyar nyelvű szentmisén vehettünk részt. Az 57 résztvevőnek a 3/4-e a mi egyházközségünkhöz tartozott. Örvendve folytatjuk ezt a szokást, mert így - kézzel foghatjuk - , locsolkodás

2010. április 4-én, Húsvétvasárnap, Stuttgartban 145-en, Heilbronn 47-en, Weingartenben 67-en és Ulmban 26-an, azaz összesen 285-en ünnepelték Urunk feltámadását! Christus resurrexit!

2010. április 3-án, hitünklegnagyobb ünnepén, a Nagyszombati feltámadási szertartáson 200-an vettek részt. Isten, aki Szent Fiát, Jézust, feltámasztotta a halálból, támasszon fel minket is a bűnből az örök életre!

2010. április 2-án Nagypénteken Weingartenben egésznapos lelkigyakorlat volt, amelyet István atya tartott, és amelyen 15-en vettek részt. Témája: "Krisztus keresztjének titka és a szenvedés teológiája". Közben a résztvevők "nagyböjti meditációs ebédet" költöttek el.

2010. április 2-án, Nagypénteken a stuttgarti szertartáson 82 Hívünk volt jelen. A szertartás keretében meghallgattuk Jézus szenvedésének a történetét (köszönet a lektoroknak!), majd az Egyetemes Könyörgések keretében imádkoztunk Egyházunkért, Egyházközségünkért, és minden emberért!

2010. április 1-én Nagycsütörtökön, első alkalommal tartottunk kétnyelvű szentmisét helyi német testvéreinkkel. Eleddig mindig a Herz Jesu-ban volt közös szentmise a német- és vietnámi testvéreinkkel. Ezen a napon 57-en voltunk. Látszik, hogy a nagycsütörtöki szentmise még nem találta meg Híveink körében a neki megfelelő helyet. Pedig ez az egyik legszentebb nap az egyházi évben, hisz Jézusunk ezen szerezte a szentmisét, az oltáriszentséget, a papságot és a szeretet parancsát. Utána (mintegy 30-an voltunk mi, magyar Hívek) szentségimádást tartottunk. Szép és megható volt! Jövőre többeket is elvárok!

2010. március 28-án Virágvasárnap volt a lelkigyakorlatok záró akkordja. Ezen Böblingenben 72-en, Heilbronnban pedig 45-en vettek részt.

2010. március 26-28 között Stuttgarti Csendes Napokat (lelkigyakorlatok) tartottunk. Előadója, moderátora Nm. és Ft. Dr. Seregély István ny. egri érsek volt. Témáját ("Keresztények vagyunk...") öt nagyszerű és színvonalas szentbeszédben foglalta össze. Az 51 résztvevő tartalmas napokat élhetet át. Köszönet nekik és az Érsek Atyának!

2010. március 16-án Egyházközségünket meglátogatta Msgr. Majnek Antal kárpátaljai megyéspüspök. Megtekintette templomunkat, megáldotta Irodánkat, majd együtt ebédelt - kíséretével együtt - Imre atyával, és miután pár kérelmét írásban hátrahagyta, tovább ment úticélja, Franciaország felé. Köszönjük a Püspök Atyának, hogy benézett hozzánk!

2010. március 15-én a Szavazó Bizottság kiszámolta a választási íveket. 509 Hívünk adta le a szavazatát. Köszönjük nekik, hogy így is megmutatták: érdekli őket Egyházközségünk sorsa! Az új ET rendes- és póttagjainak nevét azonnal leadtuk a stuttgarti esperességen és a rottenburgi püspöki Irodán! Isten adjon sok kegyelmet és lelkesedést az új ET tagjainak!

2010. március 14-én Ökumenikus Istentiszteleten vettünk részt protestáns testvéreinkkel együtt a Bad-Cannstatti Luther templomban. Utána ünnepi műsor és szeretetvendégség várt mindannyiunkat. Köszönet azoknak, akik befogadtak bennünket és akik eljöttek!

2010. március 14-re Egyházközségünknek is új egyháztanácsosokat kellett választani. Mivel 13 részegyházból "állunk", a választásokat minden helységben akkor ejtettük meg, amikor ott - februárban vagy márciusban - szentmise volt. Az eljövendő ET-nak 12 rendes és 4 póttagja lesz. Köszönet a jelentkezőknek, akik Egyházközségünk ügyeinek és Híveinek szolgálatára szentelik majd idejüket és képességeiket!

2010. március 7-én a du. 15.00 órási szentmisénk után zarándoktalálkozó volt. 48-an készülünk arra, hogy a Szentföldön végigjárjuk Jézus lábnyomait. De nem csak a zarándokok jöttek el erre az első találkozóra, hanem sokan mások is. Így történhetett meg az, hogy mintegy 140-en voltunk. A szeretetvendégségünkön ismertettük a zarándoklat részleteit, majd egy filmet néztünk meg, előkészület gyanánt, a Szentföldről.

2010. március 6-án  a "Barátság-Klub" és "Sportklub" tagjai közös múzeumlátogatáson vettek röszt. 21-en voltunk összesen és Sziria kincseit néztük meg. Még sok ilyen közös műsort óhajtok, óhajtunk! Vagy nem?

2010. február 21-én a du. 15.00 órás szentmise után került sor Varga Gabriella - Dr. Vencser László szerzőpáros könyvének: Megalkuvás nélkül. Száz éve született Jakab Antal - bemutatására. A szentmisét Dr. Vencser László, az Osztrák Püspökkari Konferencia Idegennyelvű Pasztorációs Irodájának országos igazgatója mutatta be Imre atyával együtt. Utána a közösségi ház nagytermében - egy kis rögtönzött műsor keretében - került sor a könyv bemutatására. Közreműködtek Zeitler Barbara, Zumbühl Csilla és Józsa Levente. A több, mint 90 résztvevő megismerhette a nagy erdélyi püspök, dr. Jakab Antal életét és munkásságát.

2010. február 20-án Cserkészvezetők szentmiséje volt Dipoltsburgban. A festői környezetben fekvő házba nem csak Európából, hanem Amerikából is érkeztek cserkészvezetők. 45-en voltak a szentmisén, amelyben Jézusról, a Nagy Nevelőről emlékeztünk meg.

2010. február 7-én tartottuk Stuttgartban az első "gyermekmisét" Bóna Judit szervezésében és vezetésével. A szentmise 117 résztvevőjén kívül mintegy 10 "apróság" örvendett ennek a nagyszerű eseménynek. A gyermekek a szentmise elején lementek az altemplomba, majd Miatyánkra visszajöttek, hogy az Úr legszentebb imáját kéz a kézben mondhassuk el. Isten adjon még sok ilyen fölemelő gyermekmisét! Ezen túl a hónap minden első szentmiséje ilyen "gyermekmise lesz!

2010. február 6-án Balingenben búcsú, Boldog Magyar Pál ünnepe. A szentmisén 71-en vettek részt, az utána következő szeretetvendégségen ugyanennyien! Hálás vagyok a helyi legátusnak, Jung Katalinnak, és minden segítőjének!

2010. január 30-án volt a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség 35. Magyar Bálja. Nagy volt az előkészület, még a tavalyi esztendőben megalakult Magyar Bál Rendezőbizottság tagjainak a részéről. Minden jel arra vall, hogy megérte a pár újítás, a lelkes, önzetlen, baráti munka: 917 jegyet sikerült eladnunk! A zenekar Szatmárról jött, Fellbach testvérvárosából, Pécsről, külön küldöttség képviseltette magát. Nagyszerű volt a hangulat. A Bál teljes bevételét - jótékonysági bál lévén! - az egyházközség karitatív projektjeinek megsegítésére fordítjuk. Külön köszönet még egyszer a Magyar Bál Rendezőbizottsága minden tagjának!

2010. január 24-én búcsút tartottunk Böblingenben. A 70 Hívünk Árpádházi Szent Margit ünnepét ülte nagy buzgalommal. Védőszentje oltalmazza és védje kicsi böblingeni közösségét!

2010. január 17-én csak "közönséges" vasárnap volt. Mégis 101-en jöttek el szentmisére. Külön öröm az egy lelkipásztornak, ha ennyien jönnek el a "legszentebb imádságra"!

2010. január 3-án kezdtük - Isten nevében - az Ő 2010. esztendejét. Gmündben 57-en, Stuttgartban 121-en voltak az év első szentmiséjén. Ennyien kaptak "Áron-áldást". Isten adjon azonban egyházközségünk minden Hívének erőt, egészséget, derüs örömet és sok áldást és kegyelmet!

2009 Karácsonyán összesen 734 Hívünk hallhatta Isten Fia megtestesülésének örömhírét. Heilbronnban 76-an, Stuttgartban 466-an, Ulmban 108-an és Weingartenben 84-en vettek részt a szentmisén!  Legyen jutalmuk az angyalok énekének következő sora: "Békesség a földön minden jóakaratú embernek!"

2009. december 26-án
, Karácsony II. napján, Szent István első vértanú ünnepén, a du. 15. 00 órakor kezdődő szentmisén különleges élményben volt része 161 Hívünknek: Kocsis Judit orgonaművésznőnk és Hováth Ottó klarinettművészünk gyönyörű koncertben részesített bennünket. Karácsonyi témájú zenedarabjaikkal nemesebbé és szeretetteljesebbé tették lelkünket . Köszönjük nekik!

2009. december 24-én, a Karácsonyi éjféli szentmisén 305 Hívünkkel ünnepelhettünk együtt az Egyházközség számos részegyházából. Arra kértük a megtestesült Istengyermeket, hogy mindannyiunk szívében és családjában vegyen lakást!

2009. december 7-én a du. 15.00 órakor kezdődő szentmise után cserkészeink Adventi előadást tartottak. A színvonalas és tartalmas "Cserkész-Adventet" 210 Hívünk láthatta. Köszönet érte a cserkészeknek, vezetőjüknek: Jablonkay Lydiának és a cserkész-szülőknek! Csak így tovább! Ők a mi jövőnk!

2009. november 1 - Mindenszentek - Halottak napja. Híveink egy csoportjával - 40 személy - de. temetőlátogatáson vettünk részt. A du. szentmisén 130-an hallgathattuk Ifjúsági Kórusunk énekeit. Köszönet nekik!

2009. október 18-án tartottuk Nemzeti Ünnepünket. A du. 15.00 órakor kezdődő ökumenikus szentmisén 180-an voltak. A főcelebráns Dr. Vencser László gyulafehérvári egyházmegyés pap volt. Igét  hirdetett Nt. Gémes István. A szentmise utáni megemlékező ünnepségen a keretműsort a Cserkészek szolgáltatták. Köszönet a szervezőknek és rendezőknek! Méltó ünnep volt!

2009. október 4-én tartottukaz első "gyermekmisét". Azaz: a szentmise alatt az óvodás (és kisebb) gyermekekkel külön foglalkozott Bóna-Lovász Judit és pár anyuka. Nagy volt az érdeklődés: 111 hívő volt jelen, a gyermekes anyukák közül pedig mintegy 10 vette igénybe szolgálatunkat. Csak így tovább!

2009. szeptember 20-án Stuttgartban Szent Gellért püspököt és vértanút ünnepeltük, aki Egyházközségünk védőszentje. Az ünnepi, úgynevezett „búcsús szentmisét” Nagyméltóságú és Főtisztelendő Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök végezte. A mintegy 200 jelenlévőnek arról bveszélt, hogy itt, távol valamikori otthonunktól, ragaszkodjunk az igaz hithez, és ne engedjük, hogy a modern kor bálványai Tőle elcsábítsanak. A szentmise után, amelyen ifjúsági kórusunk, a Gloria cantus először lépett fel (!) és más művészek (Kocsis Judit, Nyeste Lilla, Horváth G. Ottó, Faludi Edit) is közreműködtek, állófogadásra került sor. Nagyon szép volt együtt lenni! Isten fizesse meg mindazok fáradozását, akik nélkül ez a nap nem sikerülhetett volna ilyen szépnek, kellemesnek és tartalmasnak! Csak így tovább!

 

2009. szeptember 13-án du. 15.00 órakor Ulmban búcsús szentmise volt. A Három Kassai vértanút ünnepeltük mintegy 80-an. A szentmisét ketten mutattuk be István atyával, a szentbeszédet ő mondta. Utána szeretetlakomára került sor. Köszönet az ulmi – egyre növekvő – közösségnek, különösen azoknak, akik a búcsú napját előkészítették!

 

2009. szeptember 12-től állt szolgálatba kisegítő lelkészünk, Gegő István atya. Munkájára Isten áldását kérjük!

 

2009. július 20-a és 2009. szeptember 1-e között nem volt szentmise.

 

2009. július 12-én 10.00 órakor volt az I. félév utolsó szentmiséje Weingartenben. 96-an voltunk a szentmisén, amelyen Juana-Elisabethet kereszteltük meg. Utána a Bad Waldsee közeli erdőben – a megszokott helyen – grillpartit tartottunk. Az idő kissé ellenünk dolgozott, de étvágyunkat és kedvünket nem tudta elvenni!

 

2009. július 1-én Egyházközségi Zarándoklatot tartottunk a Hohenrechbergi Mária-kápolnához. 10.30 órakor találkoztunk a hegy lábánál, ahonnan – rózsafűzért mondva – gyalog mentünk fel a templomhoz. A 11.30 órakor kezdődő szentmisén 82-en voltunk. Külön öröm volt számomra, hogy – mint régebben is – most is sokan jöttek a környező egyházjözségeinkből is. A szentmise után 16.00 óráig beszélgettünk. Nagyon szép és tartalmas nap volt. Isten adjon még sok ilyen napot nekünk!


2009. június 21-én,
vasárnap, Stuttgartban a 12.00 órakor megtartottuk az első Gitáros Misénket! A Faludi Editke művésznőnk által összeállított és vezetett „Ifikórus” mintegy 20 tagja ifjúsági énekeket énekelt. A ministránsok szerint, akik minden alkalommal megszámolják a jelenlévőket, 102-en gyönyörködhettek a lelkes énekek dallamainak. Igen, ez a jövőnk vagy nincs jövőnk: a fiatalabb nemzedék bekapcsolódása közösségi életünkben mindannyiunknak nagy örömet okoz. Várjuk a következő Gitáros Misét!

 

 


2009. június 21-én,
vasárnap Ludwigsburgban 09.30 órakor templombúcsút tartottunk és Szent László királyt ünnepeltük. Ünnepi szónokunk a Ludwigsburgban gyakorlati éven tartózkodó Rosner Zsolt pécsi egyházmegyés pap volt. Zsolti atya, noha sietnie kellett egy következő – német nyelvű – szentmisére, szentmisénk kezdetén nagyszerű, találó szentbeszédet tartott, majd utána elkápráztatott bennünket hegedűjével, amelyen régi Szent Lászlóról szóló egyházi énekeket adott elő. A szentmise után aztán ágápén vettünk részt. Külön örvendetes volt számomra az a tény, hogy a 30 résztvevőből több, mint tizen Stuttgartból jöttek. Köszönet nekik – és Zsolti atyának!

 


2009. június 11-én,
csütörtökön, Úrnapján tartottuk Bad Niedernauban Egyházközségünk Családi Napját. Az ünnepi szentmise után, amelyre körmenettel mentünk, a templom falán lévő emléktáblát koszorúztuk meg. Majd ezután grillezés, játék, ének, labdarúgás és különböző egyéb sportágak következtek. Szervezőjük a Cserkészcsapatunk volt. A mintegy 120 résztvevőnek (közöttük 40 cserkész és cserkésszülő) sikerült egy felejthetetlen napot szerezni. Nem kis dolog! Köszönöm mindenkinek, aki valamiképp is hozzájárult ehhez!

 


2009. június 1-7-e
között Egyházközségünk 48 tagja Zarándoklaton vett részt. Ezuttal Szlovénia (Brezje), Horvátország (Marija Bistrica) és Bosznia-Hercegovina (Medjugorje) kegyhelyeit kerestük fel. Sok lelki élménnyel tértünk haza. Hála Szűz Máriának!

 


2009. május 13-án,
szerdán ünnepeltük Missziónk/Egyházközségünk fennállásának 62. évfordulóját. A du. 18.00 órakor kezdődő ünnepségen, amelynek keretében májusi ájtatosságot és hálaadást tartottunk, majd Missziónk történetének főbb állomásait idéztük fel egy kis előadás keretében, 65-en voltunk jelen. Isten adjon Egyházközségünknek még számos évet valamint aktív híveket és lelkes lelkipásztorokat.

 


2009. május 3-án,
vasárnap Stuttgartban is rendkívüli eseményre került sor. A du. 15.00 órakor kezdődő szentmisénk után Koroknai Anikó művésznő orgonakoncertet adott. A több, mint 100 jelenlévőnek rendkívüli élményben volt része. Köszönet a művésznőnek és a zene iránt érdeklődő hallgatóságnak!

 


2009. május 3-án,
vasárnap Szent Gizella búcsút tartottunk Schwäbisch Gmündben. A de. 09.30 órakor kezdődő szentmisén, amelyen az eislingeni német kórus énekelt Kocsi Judit művésznő vezetésével, 107-en voltunk. Utána szeretetlakomára került sor. Köszönöm az önzetlen szervezőknek, akik a közösséget rövid idő alatt nem csak fölépítették, de azóta is hordozzák és számát növelik!

 


2009. április 13-án, Húsvéthétfőn,
Stuttgartban a szokásos német-magyar szentmisén, 10.30 órakor, amelyet Imre atya mutatott be, 87-en voltunk. Örvendetes, hogy ebből 52 volt a mi Híveink száma!

 


2009. április 12-én, Húsvétvasárnap,
több helyen is volt szentmise. Pál atya Stuttgartban (90) és Heilbronnban (71) tartott szentmiséket. Imre atya pedig Weingartenben (87) és Ulmban (78). Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Egyházközségünkben legalább 500 Hívünknek. Ezek közül 95-en végezték el húsvéti szentgyónásukat!

 


2009. április 11-én, Nagyszombaton,
ismét Pál atya volt a feltámadási szertartásnak a főcelebránsa. 162-en jöttek el Stuttgartból és környékéről, hogy Urunk feltámadását a mi közösségünkben ünnepeljék meg.

 


2009. április 10-én, Nagypénteken,
Ft. Kühn Pál, nagykárolyi kanonok végezte a 18.00 órakor kezdődő szertartást. 106-an vettek részt rajta.

 


2009. április 9-én, Nagycsütörtökön,
mindannyian a Herz-Jesu templomban voltunk az esti szentmisén. Egyházközségünket mintegy 50-en képviseltük. Házigazdáink, a németek sem voltak többen. Egyedül a vietnámi testvéreink szárnyalták túl a számunkat. Lényegesebb volt viszont, hogy együtt ünnepelhettük az Utolsó Vacsora szentmiséjét, amelyen Urunk Jézus az Oltáriszentséget és a papságot szerezte!

 


2009. április 4-én
, szombaton egésznapos lelkigyakorlatot tartottunk. Moderátorunk, Ft. Gegő István atya volt. A 42 résztvevő 4 szentbeszédet hallhatott, elvégezte a keresztútat és a szentgyónását. Így töltekezhetett együtt egész napon át. A végén elmondhatta: szép lelki nap volt!

 


2009. március 19-én,
csütörtökön közös űlésünk volt német testvéregyházközségünk, a Bruder Klaus vezetőivel. Részünkről az Egyháztanács világi elnöke, Sebő Péter, alelnöke, Dr. Trencséni János, és titkárnője, Andree Brigitta illetve Imre atya vettek részt. A két órás eszmecsere ideje alatt megbeszéltük egyházközségeink problémás dolgait. Az egymás mellett élés még nem zökkenőmentes. Sok figyelmességet, egymás iránti tiszteletet, az előítéletek lebontását és egymás másságát való elfogadást igényel.

 


2009. március 15-én,
vasárnap, Nemzeti Ünnepünket a Bad Cannstatti Luther templomban tartottuk. A protestáns istentisztelet után, amelyen Imre atya hirdette az igét, színvonalas előadásra került sor. Örvendtem, hogy Híveink igen nagy számban képviselték Egyházközségünket!

 


2009. március 7-én
, szombaton szentmise volt Ochsenwangban a Cserkészvezetőknek. A mintegy 40 vezetőnek Jézusról, a nevelőről beszélt Imre atya.

 


2009. március 1-én
tartottuk a Magyar Egység Vasárnapját. 107-en imádkoztunk azért, hogy a különböző régióktól és tájszólástól, pártállástól és felekezettől megosztott népünket Isten vezesse minél tökéletesebb egységre.

 


2009. február 28-án,
szombaton volt a Lektorok Napja. A stuttgarti felolvasóinknak közös továbbképzőt tartottunk. A reggel 09.00 órakor kezdődő és 12.00 órakor végződő előadásra 12-en jöttek el.

 


2009. február 27-től
indult be az annyira áhított Hétköznapi Magyar Nyelvű Szentmise. Ezen túl minden pénteken este 18.00 órától magyar nyelvű szentmisét tartunk, amely után felnőttek továbbképzését tervezem „Pénteki Egyetem” címen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 


2009. febrár 25-én Hamvazószerda
volt. Megkezdődőtt a nagyböjti időszak. A közös német-magyar szentmisén, a Bruder Klaus templomban mintegy 30-an voltunk. Egyházközségünk ezuttal csak 11 személlyel képviseltette magát. Majd jövőre többen leszünk...

 


2009. február 21-én
volt a 34. Magyar Bál. Vendégünk ezuttal a DUNA TV
volt. Meg is látszott a nagy érdeklődésen: több, mint 900 jegyet sikerült eladni. A nemfizetőkkel együtt ezernél is többen voltunk. Ha sok nehézséggel is jár az előkészítése, a Stuttgarti Magyar Bál jó lehetőség arra, hogy az egész Baden-Württembergi magyarságot összefogja.

 


2009. február 14-én
"Cserkészfarsang" volt a Bruder Klaus alagsorában. Egy napra rá pedig a felnőttek farsangoltak fenn, a Közösségi Ház nagytermében. A mintegy 70 résztvevő - többségük jelmezben! - először tapsolhatott a Stuttgarti Színi Kör előadásának, amelyet - reméljük - majd több előadás is követ.

 

2009. február 1-én a Szent Alexandriai Katalinról elnevezett Könyvtárunk a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit. Kérem, vigyék hírét ennek az eseménynek, hogy azok is tudjanak könyvet kölcsönözni a mintegy 10 ezre kötettel rendelkező Könyvtárunkból, akik esetleg nem járnak szentmisére...

 


2009. január 11-én
- a Szent Pál Év keretében - Ulmban közös istentiszteletet tartottunk protestáns testvéreinkkel. Igét Dr. Varga Pál hirdetett. A kereken 100 résztvevő azért imádkozott, hogy Isten - Szent Pál tanítása és példája nyomán - egyre közelebb hozzon bennünket egymáshoz!

 

2009. január 4-én a szentmise keretében megemlékeztünk Meszlényi Zoltán vértanú püspökünkről, akinek boldoggáavatási pere már régebb óta folyamatban van. Ugyanakkor azokra a százakra és ezrekre is gondoltunk, akik - világiak és papok egyaránt - minden kínzás és politikai nyomás ellenére hűségesek maradtak hitükhöz. Pédájuk adjon nekünk is erőt és lelkesedést!
Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio