Látogatók száma: 0337567
» Heti ünnepszemle » Imák » Katekézis
» Szentbeszédek » Püspöki körlevelek » Pápai megnyilatkozások

 

IMÁKJ. Ratzinger (XVI. Benedek pápa):

HÚSVÉTI IMÁDSÁG

Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,
napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé.

Amen.


 

Óh Jézus,

szelíd Szívedből, mint kristályból,

úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai,

ezért könyörgök hozzád:

Uram Jézus, fogadj be irgalmas Szívedbe.

Tedd irgalmassá szememet,

hogy ne ítéljek elhamarkodottan,

és ne gyanakodjak senkire,

hanem minden lélekben a jót lássam,

s segitőkész legyek.

  

Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam

testvéreim kivánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak.

  

Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se

mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak.

  

Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy

minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek

mások terheinek enyhítésére.

 

Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy

fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a

rászorulókon.

  

Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt

nyitottá szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne

zárkózhassam, sose beszéljek a saját szenvedéseimről.

 

Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom.

Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem.

Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!


 

 


 

Isten adjon minden jót, az új esztendőben!

Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.


Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Puját asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.


Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.


Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.


Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót -
Isten adjon minden jót!
Az új esztendőben.

 


 

Adventi imádság:

 

Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
 

Várjuk eljöveteled,
mert ebben a hazug világban
egyre inkább az igazságra éhezünk.
Annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket.
 

Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk!
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik idegenkedve viselkednek egymással szemben!
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben!
Kérünk, hallgass meg minket! Ámen.

 

(Jürgen Moltmann nyomán)

 

Antoine de Saint Exupéry imája

Uram! Nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé,
hogy a napok sokféleségében és
forgatagában időben rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket
és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban.
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy
csupán másodrangú fontossága
megítéléséhez.

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a
mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak
az életen, de értelmesen osszam be
napjaimat, észleljem a váratlan
örömöket és magaslatokat.

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy
az életben minden simán kell,
hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a
józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság kimondásához.
Az igazságot az ember nem magának
mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen
Úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek segíts, hogy tudjak várni.
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk
Van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb,
legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a
kellő pillanatban és a megfelelő helyen
szavakkal vagy szavak nélkül egy kis
jóságot közvetíthessek.

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől.
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt,
amire szükségem van.

Uram! Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ámen 

Húsvéti ima

Élő Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk!

Élő Jézus Krisztus!

Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyette élettel teli üzenetet szerte az egyházadban. Vádaskodás helyett a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés, erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma. Töredezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében. Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!

Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éleslátásra és a mélységekre is tekintő, kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled. Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap biztonságát. Vezesd küldetésünk!

Élő Jézus Krisztus!

Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad. Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsőnktől, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek. Adj szolgálatunknak őszinteséget!

Élő Jézus Krisztus!

Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap. Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltörött élettel küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek szenvedése, színek és fajok, nemek és korok megkülönböztetése fájó teher rajtunk. Látjuk a pusztítás és ártás nagy erőit, de hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl. Építsd, Urunk a szeretetet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel. Taníts minket alázatra, hogy ne élni és alkotni nehéz és sötét napokban is. Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből.

Élő Jézus Krisztus!

Hallgasd meg énekünk! Formáld át életünket! Vezesd küldetésünk! Adj szolgálatunknak őszinteséget! Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből!

Élő Jézus Krisztus! Építs föl minket a romokból húsvéti, élő közösségeddé! Ámen.

 

 

IMÁDSÁG AZ ÚJ ESZTENDŐRE

Új esztendőre ébresztettél bennünket, Urunk. Minden napját ajándékozó jókedvedből kapjuk, de minden pillanatért számadásra kell majd eléd állnunk. Áldásodat add szándékunkra, amellyel arra törekszünk, hogy parancsaidhoz igazítsuk lépteinket és az új esztendőben jobban megfeleljünk örök elgondolásodnak.

Te vagy Urunk, az élet Ura és fenntartója mindennek. Ha úgy tetszenék bölcsességednek, hogy ez az év legyen életünk utolsó esztendeje, engedd, hogy a kegyelem állapotában, szentségeiddel megerősítve találjon bennünket hívásod.

Tartsd távol tőlünk a bajokat. Segíts bennünket a hozzád vezető úton, Urunk, Jézus Krisztus által, mert Ő az Út, az Igazság és az Élet. Amen.

Ferenc pápa imája a családokért

 

December 29-én, Szent Család ünnepén a vasárnapi Úrangyala elimádkozása után a Szentatya azt kérte a hívektől, hogy vele együtt mondják el az általa személyesen írt imát a világ összes családjáért.


Csatlakozzunk mi is a pápa imájához:

Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a családok
az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott meg,
leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
a következő püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra tudatosítani
a család szent és sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József,
halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket. Ámen.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 

Jubileumi ima

 

Istenünk, Te vagy a Történelem Ura!

Te intézed a népek és nemzetek,

a közösségek, a családok és minden egyes ember sorsát.

A Te gondviselő jóságodból született

a mi baden-württembergi magyar katolikus

Egyházközségünk is.

Köszönjük Neked, hogy általa

annyi magyar testvérünknek adtál új otthont,

itt az idegenben.

Köszönjük Neked, hogy segítő kegyelmed által

ma is tagjaiban, bennünk,

a Te Országod eljövetelén munkálkodsz.

Köszönjük Neked a sok lelkipásztort és hívőt,

akik eddig Egyházközségünket vezették és fenntartották.

Adj neki még számos évet,

hogy a keresőknek fáklya,

az otthontalanoknak otthon,

és mindenkori híveinek

állandó erőforrás lehessen

a Te legnagyobb dicsőségedre

és zarándokló néped testi-lelki javára.

Amen.

Húsvétvasárnap: Mária Magdolna imája

Drága Úr Jézus! Milyen sötét van itt, milyen rideg minden. Ősi kövek nyomják össze ezt a kicsiny teret. Hol vagy, Uram? Hová tűnt szentséges tested? Hová tűnt gyötrött és fájdalomtól eltorzult arcod? Hol vagy, Uram, hogy bevilágítsd ezt a kemény kőboltozatot, amely áttörhetetlenként nehezedik e fojtott sírkamrára? Ó, Uram Jézus! Hová tűntél? Csak gyolcsaid vannak itt, és a Te szentséges tested nyoma.

A követ elmozdították vagy elmozdult? A testedet ellopták a sírból, vagy pedig…

Hová tűnt el halálod!?

Köszönöm, Uram, hogy a felkelő nap első sugara beszűrődik a megnyílt sírbolt bejáratán át. Bevilágítja kétségbeesett arcomat, lelkemet, életemet. Köszönöm, hogy eddig nem találtalak itt. Ámen.

Húsvét 2.: Az örömmel eltelt apostolok imája

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Leborulunk előtted Mester, Jézus, drága Urunk! Fölfoghatatlan a Te jelenléted, a Te föltámadásod, a Te dicsőséged. Könyörögve kérünk, bocsáss meg, hogy mindaddig, amíg most meg nem jelentél közöttünk, nem értettünk semmit abból, amit három éven keresztül tanítottál nekünk. Bocsásd meg, hogy egész eddig a pillanatig, amíg most meg nem érintettük sebeidet, nem hittük, hogy feltámadsz, pedig Te megmondtad előre.

Ahogy a zsidóktól való félelem miatt bezártuk az ajtót, úgy a szemünk is zárva volt, és most, hogy a zárt ajtón át eljöttél közénk, megnyílt a szemünk és az elménk, hogy befogadjunk Téged, és végre megértsük mindazt, amit tanítottál. Igen, most már értjük, és mindnyájan megvalljuk: Te vagy a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia, Izrael Szentje, az Üdvözítő Király, akit az Atya küldött el üdvösségünkért.

Ó, drága Urunk, Jézus, valóban a Te békességed szálljon ránk! Adj erőt nekünk, adj bátorságot, küldj el minket, hogy minden ember előtt felmagasztaljuk Neved, hirdessük az örömhírt, és dicséretedet zengjük egész életünkben, teljes szívünkből, teljes erőnkkel, örökké! Ámen.

Húsvét 3.: A Jézus iránti szeretetét megvalló Simon Péter imája

„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”

Igen, Uram, te tudod, hogy én, aki a tizenkettő közül mindig először szólottam, én, aki mindig a leghangosabb voltam, én, aki a kemény beszéded után hűséget vallottam, mondván: „Uram kihez mennénk…”, én, aki mindig meg akartalak óvni és emberi érvekkel visszatartani, és én, akit ezért „sátánnak” neveztél, én, Péter, szeretlek!

„Legeltesd bárányaimat!”

„Simon, János fia, szeretsz-e engem?”

Igen, Uram, te tudod, hogy én, aki a végletek embere vagyok, és azt mondtam: „ha meg is kell veled halnom, akkor sem…”, és én, aki mégis utána átkozódva és esküdözve háromszor megtagadtalak, én, Péter, szeretlek!

„Legeltesd juhaimat!”

„Simon, János fia, szeretsz-e engem?”

Uram, szomorú vagyok, hogy már harmadszor kérded, hogy szeretlek-e. Én, aki a tizenkettő közül a legutolsó, és a legbűnösebb vagyok, és én, akit mégis kiválasztottál, mondván: „Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat”, én téged, Uram, szeretlek. De te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek.

„Legeltesd juhaimat!”

Igen, Uram, legeltetem juhaid, de mutasd meg hogyan!

„Kövess engem!”

Uram, követlek! Szeretlek!

Húsvét 4.: Jézus juhainak imája

Drága Jézus, aki a jó pásztor vagy! Adj nekem csendességet, alázatot, hogy le tudjak mondani gőgömről, hogy meghalljam szavadat, és hallgatni tudjak Rád. Kérlek, adj engedelmességet, hogy le tudjak mondani önös vágyaimról, hogy követni tudjalak Téged.

Drága, jó Pásztor, ismerj fel engem is juhodnak, fogadj be nyájadba, szólj hozzám is, és az örök élet hűs forrásához terelj engem. Adj figyelmet és éberséget a szívembe, hogy soha ne vesszek el! Az igaz ösvényen vezess és védelmezz engem a te vessződdel és pásztorbotoddal, hogy senki se ragadjon el a kezedből. Hiszen ha Te, az Úr vagy az én pásztorom, nem szűkölködöm, mert zöldellő legelőkön adsz helyet, felüdíted lelkemet, mert nem félek semmi bajtól, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Atya házában lakjam időtlen időkig, hiszen Te és az Atya egy vagytok. Ámen.

Ima a Nagyböjtben

 

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által.

 

Ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted, és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és böjttel, és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek megfékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg.

Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért Neked, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Szentlelkeddel együtt dicsőséget zengjünk most és mindörökké. Amen.

 


KARÁCSONY

Az Ige testte' lett s miköztünk lakott. (Ján 1, 14)

Irgalmas Istenem és Atyám! Az egész világon
hálás örömmel gondolnak Rád a keresztények,
hogy a szent estén Fiadat e világ sötétségébe
küldted. Nem akarsz távoli Isten lenni számunk-
ra, hanem Jézus Krisztusban egészen közel kí-
vánsz jönni hozzánk. Mióta ő testvérünk lett,
tudjuk, hogy szeretsz bennünket, embereket.
Imádkozva állok meg szeretetednek e csodája
előtt, és hálásan örvendek, hogy Fiad megteste-
sülése által gyermekednek fogadtál. Ajándékozz
meg minden embert e szent idő vígaszával.

Dicsőség mennyben az Istennek!

Dicsőség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek, vigan így énekelnek,

Dicsoség, dicsőség Istennek! (SZVU 21.)

Ó jöjjetek hivek ma lelki nagy örömmel,
Ajászolhoz Betlehembejöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya,
Ó jöjjetek imádjuk, ó jöjjetek imádjuk,
Ójöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Karácsonyi áldás


Az Úr áldjon meg és tartson meg téged
Az Ő orcája ragyogjon terád, és adjon békességet tenéked.
Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel,
Hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt,
És kövesd álmaid csillagának fényét,
S tudd, Isten veled van, Bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa,
Az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot.
Kívánom, hogy a karácsony szelleme
Egész évben melengesse lelkünk!
Béke és kegyelem kísérjen utunkon
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében,
A világ végezetéig.
Ámen.


Ismeretlen szerző

Adventi ima

Hozzád emelem
Hozzád emelem a lelkem, Istenem,
Reményem csak Tebenned,
Jaj, meg ne szégyenüljek,
Ne gúnyoljanak ellenségeim.
Akik Téged várnak, meg nem szégyenülnek.

Lila szalaggal átkötött ezüstfenyő-koszorúcska, ijedten pislákoló pici lánggal,
körülülünk, térdelünk, állunk,
ezen a korán sötétülő, adventi (vasárnap) délutánon.

Akármilyen bágyadt is a lángod,
a karácsonyest gyertyafényben úszó fáját idézed elém, s hálás vagyok neked.
Hálás, mert megállítasz.
Megállítasz életem csetlő-botló, omló-porló rohantában
Hálás, mert kihúzod roskadozó derekam,
és sáros földről aranyszín-ragyogásra emeled a szemem.

Jaj, Uram, ha megszégyenülnék!
Ha az Isten ellen lobogva égők hangos hada előtt összecsuklanék,
ha az Isten nélkül maguknak Édent építők szeme előtt összeomlanék.
Ha elhullanék a félúton,
ha lehervadna arcomról az Isten gyermekeinek öröme,
ha tört holmiként kifosztottan és reményt vesztve a nagy selejtdombra kerülnék,
ha tárt életem romjain a Krisztust ócsárlók bizonykodnának Ellene.

De nem.
Belenézek fényedbe, gyertya az adventi koszorún, és lángod ezt lobogja:
nem lesz tört élet belőled, nem.
Ha tudsz várni.
Várni?
Az emberi faj legtermékenyebb, leggazdagabb várásával,
Ha tudsz Krisztust várni.

Várlak hát Krisztusom.
S e várás igaz voltán fordul: öröm vagy szégyen lesz a sorsom.
Ha Krisztust mondanék, de belülről más az, akit s amit várok, mint a világ,
elsorvadok, mint a világ.
Ó, minden ezen fordul, tudlak-e várni Téged, Magad, Téged.
Nem keresztény kultúrát,
melyben tudósok és művészek Neked áldozzák tehetségük javát.
Nem keresztény államhatalmat,
melyben Istenhez igazítnak törvényt
s Nevében csendül intés és dicséret és az adminisztráció.
Nem is virágzó egyházi életet:
kolostorokat és iskolákat, körmeneteket és zarándoklatokat,
kongresszusokat és táborokat.
Nem, nem! Félre, világ álcázott kísértései! Ezek mind hozzáadatnak,
de csak annak a nemzedéknek, amelyik megtanult már Krisztust várni, őt Magát.
És ezek mind elvétetnek azoktól,
akiknek természetfölötti igénye nem képes túlnyúlni mindezeken.

Gyertyád fényébe belenézve, adventi koszorúcska,
nem akarok mást látni, mint Krisztust bennem.
Ott lappang, reménykedik a szívem mélyén,
El akar önteni, birtokba akar venni,
fénnyel beborítani, magáévá s magává ölelni,
Önnön szívével eggyé tenni.

Jézusom!
A törvényhozásban nem hívják a Lelked,
a tudósok Rólad nem beszélnek,
a művészeket csak teremtett világod szépsége igézi,
Téged, Magad, nem vesznek észre,
körmenetek és zarándoklatok fény- és hangdicsérete sem Feléd leng,
gyermekeink sem menetelnek lobogóid alatt.
De mindez csak azért, hogy megtaláljunk mindezeken túl Téged.
Hogy morzsolódó életünk sír és örökélet felé menetelő napjai
megszabadítsanak végre a hiábavaló reménytől:
kielégültté lehetünk bármitől is, ami nem Te vagy.
A tiédből való nem.
A tiéd sem.
Az érted való sem.
Egyedül csak Te elégíthetsz ki minket,
Csak a Misztérium: hogy Te, Láthatatlan és Kimondhatatlan, Te vagy.
Vagy és át akarsz ölelni engem.
Egyedül az, hogy mindent szemétnek tekintsek, csak egy legyen a fontos:
Átölelsz-e engem?
Jézusom, add, hogy abbamaradjon életem ámokfutása.
Hogy ne bűnben és teremtett világban próbáljak boldog lenni.
Nem is az Érted való dolgokban.
Szűnjön meg életemben minden önbecsapás.
A gyertya fényébe nézve - várlak
Várlak. Jöjj! Tégy a tieddé!
Oldj magadba! Minden fájó nyugtalanság messze szálljon.
Légy Te elég nekem. Ámen.

Könyörögjünk!
Kérünk, Uram éleszd fel erődet és jöjj,
hogy segítségeddel kitépjük magunkat a bűnnek vészes hálójából,
s szabadító kezed által megmeneküljünk tőle.

Ámen.

   

     Uram, óvd a kétségeinket...

... mert a Kétség egyfajta ima. Általa gyarapszunk, mert arra késztet, hogy félelem nélkül tekintsünk ugyanarra a kérdésre adható több lehetséges válaszra. És hogy ez lehetővé váljon,

     Uram, óvd a döntéseinket, mert a Döntés egyfajta ima. Adj nekünk bátorságot, hogy a kételkedés után képesek legyünk választani két út között. Hogy az IGEN-ünk mindig IGEN legyen, a NEM-ünk pedig mindig NEM. Hogy ha már kiválasztottuk az utat, soha ne nézzünk hátra, és ne hagyjuk, hogy lelkifurdalás gyötörjön. És hogy ez lehetővé váljon,

     Uram, óvd a cselekedeteinket, mert a Cselekedet egyfajta ima. Add, hogy mindennapi kenyerünk annak gyümölcse legyen, amit igyekezetünkkel ki tudunk hozni magunkból. Hogy munkánk és tetteink által kicsit megoszthassuk másokkal azt a szeretetet, amit kapunk. És hogy ez lehetővé váljon,

     Uram, óvd az álmainkat, mert az Álom egyfajta ima. Add, hogy kortól és életkörülményektől függetlenül képesek legyünk életben tartani szívünkben a remény és a kitartás szent lángját. És hogy ez lehetővé váljon,

     Uram, óvd a lelkesedésünket, mert a Lelkesedés egyfajta ima. Ez köt össze minket az Éggel és a Földdel, az emberekkel és a gyermekekkel, és arra tanít, hogy a vágy fontos és megérdemli az erőfeszítéseinket. Azt hirdeti, hogy minden lehetséges, ha teljes odaadással tesszük. És hogy ez lehetővé váljon,

     Uram, óvj minket, mert az Élet az egyetlen módja annak, hogy megnyilvánulhasson a csodád. Hogy a föld a magot búzává változtassa, mi pedig a búzát kenyérré alakítsuk. És ez csak úgy lehetséges, ha van bennünk Szeretet – ezért soha ne hagyj minket magunkra. Ajándékozz meg minket a társaságoddal, és azoknak a férfiaknak és nőknek a társaságával, akiknek kétségeik vannak, cselekednek, álmodnak, lelkesednek, és úgy élnek, mintha minden egyes nap teljességgel a Te dicsőségedet szolgálná.

Ámen.

 

Paulo Coelho


Imák gyergyatyújtásra

I.

Uram, nem tudok imádkozni...

Azért jövök hát Hozzád, hogy legalább egy gyertyát gyújtsak Neked.

Tudom, hogy egy gyertya nem nagy dolog.

Munkámhoz és pénzemhez képest

részemről is csak egy csekélység.

Még csak annyiba se kerül, mint egy ebéd vagy egy vacsora… 

 

Nem is áldozatnak szánom, hanem csak pusztán egy apró kis jelnek.

Legyen ez a gyertya annak a jele, hogy előtted egy percre elcsendesedem

és megállok a mindennapi rohanásban.

Legyen ez a gyertya annak a jele, hogy eljöttem Hozzád, mert tudom,

Te itt vagy, látsz engem,

életemre vigyázol,

ismered problémáimat és nehézségeimet,

munkámat és gondjaimat,

és közel állsz családomhoz, gyermekeimhez,

környezetemhez,

- és nem zárkózol el mai kérésemtől sem…

 

Felajánlom Neked ezt a gyertyát,

mert azután is kapcsolatban akarok Veled maradni,

hogy templomodat elhagyom. 

 

Uram, előtte azonban úgy szeretnék imádkozni,

ahogyan Te tanítottad apostolaidat: Mi Atyánk,…

 

II.

Uram, Jézus, azért jöttem, hogy egy gyertyát gyújtsak Neked.

Fényében szeretnék egy pillanatra hallgatva és imádkozva ittmaradni Veled.

 

Uram, Jézus, tudom, hogy rád bízhatom magam

nehézségeimmel és gondjammal,

reményeimmel és félelmeimmel együtt.

Ezt a mostani gondomat is rád szeretném bízni...

Hallgass meg, ha úgy akarod...

 

Uram, Jézus, Testvérünk, Te ismersz engem.

Nézz erre a gyertyára és fényére.

Úgy fogadd el, mint imádságomat.

Úgy vedd, mint pislákoló hitem jelét.

 

És ha majd elmegyek, ez az égő gyertya jelentse,

hogy továbbra is jelenlétedben akarok maradni gondjaimmal együtt...

 

Uram, Jézus, Te azt mondottad: „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20)

Adj nekem bátorságot és erőt, hogy ennek az ígéretednek a tudatában

bizton mehessek azon az úton, amely még előttem áll.

És engedd, hogy ezen az úton mindig megtapasztalhassam azt,

hogy Te szereteddel óvsz, tartasz és hordozol engem. Amen.Ima a Nagyböjt kezdetén

 

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által.

 

Ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted, és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszinte alázatossággal, buzgó im�

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio