Látogatók száma: 0341720
» Csapatunk » Programelőzetes » Legátusok » Projektjeink » Tanácsülési jegyzökönyvek
» Egyháztanács » Imre atya rovata » Programunk » Történetünk » Az Élet KönyvébőlSZENT GELLÉRT Katolikus Egyházközség Stuttgart

Egyháztanácsosi gyűlés (2015. november 3.)

Résztvevők: Tibor atya, Oszkár, Melinda, Csilla, Zsófia, Diana, Erika, István, Tibi, Brigitta

Imre atya betegség miatt távol volt.

 

Napirendi pontok:

1.                          Ima, Tibor atya köszöntése

2.                          Tibor atya az összetartozásról, a csapatépítésről beszélt (világi apostoli hitvallás, jövőt álmodni az egyháznak >> misszió)

3.                          Programjainkról: a szeptember 19-ei Nyitott Templomok Éjszakája c. rendezvény keretén belül Schulteis Éva előadását többen is méltatták.

4.                          Egyéb:

·                            Szent Márton év lesz 2016-ban, Imre atya beavat minket, egyháztanácsosokat az előttünk álló feladatokba

·                            Stuttgartban kevés az imakönyv (Erika felvetette többek között, hogy esetleg feltöltse az egyházközség)

·                            Honlap felújítás alatt: erről számolt be Tibor atya röviden (cím marad, tartalmak feltöltése folyamatban)

·                            Az egyháztanácsosok közül többen is javasolták, hogy a korábban jól bevált „Kis füzet” ismét kerüljön forgalomba

·                            Melinda kérése, hogy a stuttgarti agapék vezetését vállalják fel minél többen…december 6-ai alkalom és a januári alkalom a kérdéses, mert korábban mindig rá maradt ez a feladat, viszont a él az lenne, hogy 4-6 fő közös összefogásával mindig más csapat vállalja ezen tiszteletteljes feladatot. Fontos, hogy legyen, aki segít, pakol és termet rendez az agapé előtt és azt követően is! Ötlet: az „új fiatalok” bevetése

·                            Vegyes párok agapén való részvétele: esetleg valami módon „integrálni” őket, illetve valamilyen módon figyelni rájuk, és segíteni beilleszkedésüket, ne érezzék magukat kirekesztve. Megoldás lehet talán egy találkozó a német feleknek…

·                            Sok idős ember akad, akik nem tudnak eljönni a szentmisére, éppen ezért arra kérik az egyházközség tagjait, hogy ezen kedves emberekre is figyelemmel legyünk és aki tud, az esetleg hozzon el magával az autóban arra rászoruló személyt. Az egyháztanácsosok kérése az lenne, hogy Imre atya legyen szíves összegyűjteni azon személyeket, akik igénybe vennék ezen „szolgáltatást”.

·                            Oszkár hangsúlyozta: próbáljon meg mindenki eljutni más egyházközség miséjére, pozitívumokat, negatívumokat figyelni, tapasztalatokat összegyűjteni.

·                            November 15-én kiállításra invitált minket Melinda Stuttgartban.

·                            December 6. : Mikulás-ünnepség: elhangzott a kérdést: Ki ajándékozza meg a gyerekeket?....István bölcs válasza: „Hát a Mikulás.”

·                            Karácsonyi miserend dec.24. Stuttgartban 19 óra, Weingartenben 22 óra, dec.25. Ludwigsburg 9.30 óra, Weingarten 10 óra, Ulm 12 óra, Stuttgart 15 óra, dec. 26. Biberach 8.45 óra, Böblingen 9.30 óra, Heilbronn 15 óra.

·                            Jótékonysági bál: 2016. január 30. Miskolcról érkeznek zenészek.

·                            A stutgarti templombúcsú: - a rendezvényt követően a német óvoda panaszkodott a kukák telítettségére; a programpontokról mindenki elismerően nyilatkozott, különösen Tibor atya Püspök atyával folytatott interjújáról

·                            Ulmi Magyar Kultúrnapok rövid ismertetése

·                            Gyalogos zarándoklat jól sikerült

·                            Okt.23-ai ünnepség: talán legközelebb, amikor közös Himnusz- és Szózat-éneklésre vállalkozunk, ki kellene nyomtatni a szózat szövegét, ezt az erdélyi származású egyháztanácsos társaink mondták javaslatként.

 

A következő egyház tanácsosi gyűlés 2016. január 5-én, 19 órakor lesz.

 

Szabó Brigitta

 

 

 

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2015. szeptember 8-i üléséről

 

 

Jelen voltak: Imre atya, Tibor atya, Benedek Annikó, Frick Tibor, Dr. Horváth-Rizea Diana, Huber Mátyás, Szegi Oszkár és Dávid Melinda.

 

Napirendi pontjaink:

 

1. Köszöntés

2. Ima

3. Fő témánk: Ft. Merlás Tibor, Egyházközségünk új lelkésze bemutatkozik.

4. Programjainkról

 

1.

Imre atya köszönti az egybegyülteket.

 

2.

Imre atya egy fohásszal kéri a Jóistent, hogy legyen velünk ezen az ülésen.

 

3.

Bemutatkozik Tibor atya, aki egyelőre két évig marad Németországben. A továbbiakban Imre atya felkéri az egybegyülteket, hogy mutatkozzanak be.

 

 

 

Imre atya közli az egyháztanácsosokkal, hogy 2016-ban a 2013-as miserendet szeretnénk visszaállítani. Így Munderkingenben is minden hónapban lesz szentmise, ahova a laupheimi és biberachi hívek is jöhetnek. A biberachi kápolnában nehéz szabad órát találni, mert a horvátok, lengyelek és németek is ott miséznek.

 

4 a. Volt programjaink kiértékelése

2015 május 3. tették le az új egyháztanácsosok az esküt. Szép szentmise volt, érdekes volt ahogy az egyháztanácsosok bemutatkoztak és a magukkal hozott meggyújtott hasábfa mellett egymás kezét megfogva szimbolizálták, hogy csak együtt lehet jól, eredményesen alkotni. Nagyon szépen énekelt Frick Laura.

 

Július 4. az Egyháztanácsosok és Legátusok napját tartottuk meg a stuttgarti egyházközség közösségi termében. A találkozón több mint 31 egyháztanácsos és legátus vett részt házastársukkal. Imre atya két előadását hallgattuk meg „A krisztusi közösség” és „A vezetőképzés néhány sarkpontja” címmel. Közben az egyháztanácsosok és legátusok vázolták egyházközségük örömeit és gondjait. Ebéd után Imre atya „Egyházközségünk a statisztika tükrében” című bemutatásával végződött a találkozó.

 

Július 5-én a már hagyományossá vált Családi napon a Bärensee mellett több mint 32-en voltak a szentmisén, később több mint 100-an gyültek össze a nagy hőség ellenére és grilleztek, fotbalóztak, majd egy kvíz keretén belül felmérték tudásukat a szentírás területén.

 

Július 12-én kiszarándoklaton vettek részt a 14 egyházközség hívei. Stuttgartból egy 50 személyes buszt indítottunk Bad Schussenried kegytemplomához. A kiszarándoklat jó alkalom az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre a más egyházközség híveivel. A szentmise után a magunkkal hozott asztalokat és padokat elhelyeztük a zöldben és elfogyasztottuk a magunkkal hozott elemózsiát majd nótaszóval fejeztük be az egynapos zarándoklatot.

 

4 b. Az előttünk álló programok megbeszélése

Szeptember 19-én, 18.30 órakor a Magyar Kultúrintézetben lesz megtartva a Stuttgarti Magyarok Szövetségének információs estje, amelynek témája a gyermek, vagyis minden gyermekekkel kapcsolatos információ: óvoda, iskola, cserkészet, kétnyelvűség, egészségügy, segélyek, jogi tanács, biztosítás, német iskolarendszerek, sport, ... stb. A meghívott szakemberek tanácsait lehet kikérni ezen az estén.

 

Szeptember 19-én, 19.00 órakor a Nyitott Templomok éjszakája, Ars Sacra elnevezésű program keretén belül meghallgatjuk Schultheis Éva előadását „Spanyolország szakrális építészete” címmel.

 

Szeptember 20-án egyházközségünk Szent Gellért búcsúünnepét tartjuk. Meghívott vendégünk Nm. és Ft. Majnek Antal munkácsi püspök úr.

 

A 12.00 órás szentmise után 13.30 órakor együtt ebédelünk.

14.30 órakor Szedlák Viktória konzulasszony bemutatja a stuttgarti főkonzulátus munkáját.

15.15 órakor Böhm Timea és Geng Ildikó koncertje következik.

Következő ülés: 2015.11.03., 19.00 óra

 

Dávid Melinda

2015.09.14.

 

 

 
SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség Stuttgart

Egyháztanács-ülés – Jegyzőkönyv

2014. október

 

Jelen vannak: Tempfli Imre atya, Pilis György atya, Szegi Oszkár, Horváth Ottó, Kovács László, Dávid Melinda, Zumbühl Csilla, Huber Mátyás, Geiger Erika, Fekete István

 

1.               A KÉSZ látogatása:

jó visszhangja volt

Kassai Szt. Erzsébet búcsú

A velük való együttműködés fontos

 

2.               A stuttgarti templombúcsú:

két püspök, több pap és diakónus volt jelen

a német szövegek fordítása magyarra nem feltétlenül szükséges

sikeres volt a képkiállítás

az ebéd finom volt, de az elosztás nem volt szerencsés (ne spóroljunk az adagokkal)

a süteményből 1.50,-€-ért többet kell adni

műanyag tányér és csésze nem tetszetös megoldás, de nincs kapacitásunk mosogatni

a program összességében veszteséges (-715€), de egy jó programnál ez elfogadható

a következő ülésre a téma: a stuttgarti agapé személyzete

 

3.               Az ulmi búcsú: tele volt a templom, illetve az agapéterem

Voltak biberachiak, illetve az augsburgi pap

 

4.               Október 19. ‚56-os ünnepség:

terv: ökumenikus istentisztelet 15.00. órától

műsor a templomban, utána agapé

a templom belső elrendezése kérdéses: a mozgatható felolvasóállvány az oltár és az ambó közé középre kerüljön, a zászló a felolvasók mögött legyen

17.00 órakor vége a műsornak

süteményeseket megszólítani, hogy hozzanak süteményt

 

5.               Nov. 1. temetőlátogatás: 11.00. Zuckerberg templom, sírlátogatás

 

6.               A weingarteni búcsú szombaton éjfélig tart, busz lesz.

 

7.               Október 25. Az Erdélyi Világszövetség szavaló versenye: hirdetni kell.

 

8.               Stuttgarti Magyarságért Díj:

A Stuttgarti Magyarok Szövetsége minden szervezete egy titkos szavazatot adhat le

A díj az egyházközség díja, nem pénz, csak oklevél+érme vagy kupa

 

9.               Lesz takarítónő (horvát, 12€/óra) 3 hetente 2 óra

 

10.            Dávid Melinda csütörtökönként délután dolgozik.

 

11.            Kéviselőtestületi Választás – 2015

 

a.                          Választási Bizottság: a bizottság tagjai nem választhatók. Dávid Melinda az elnök. Feladatuk a választási lista összeállítása, kiküldése és a szavazatok összeszámlálása.

 

b.                         Legátusok: a helyi választásokat ők vezetik le, 14 helyen. Összeszámolják a szavazatokat és beszámolnak a választás eredményéről a psüpökségnek.

 

c.                          10 főt választunk, plusz 5 póttagot

 

d.                         Aki kéri, annak küldünk postai szavazócédulát. Egyébként a misére járók szavaznak. Nincs általános szavazócédula, mert az egyrészt nagy (posta-)költséggel járna, másrészt nagyon nagy híveink között a fluktuáció, végül hogyan szavazhatnának komolyan azok, akik nem járnak templomba, s nem ismerik a jelölteket.

 

e.                          3 nagy iroda lesz. Az időpontok is ki vannak jelölve.

 

f.                           Aki nem magyar állampolgár (pl. német), fel kell iratkozzon egy listára

 

g.                          Ha valaki magyar anyanyelvűként jelentkezik, automatikusan jogosult szavazni. Felírjuk a nevét, a papírt megőrizzük.

 

h.                          Aki most ET-tag, azzal szívesen dolgoznánk, jelentkezzen újra.

 

i.                           Minden jelölthöz kell egy ajánló személy. Javasoljunk tagokat, Tempfli Imre atyának adjuk át a javaslatot, és ő fogja felkérni az illetőt.

 

j.                           Az ET-tagok egyhangúlag megszavazták, hogy a szavazólistán ne ábécé-sorrendben legyenek feltüntetve a nevek, hanem véletlenszerűen.

 

k.                          A jegyzőkönyv kiküldése után egy hétig lehet jelölteket állítani. A miséken hirdetni kell a neveket, illetve más fórumokon (facebook, honlap).

 

l.                           A szavazás a templomban lesz. A legátusok feladata a választási urnák ellenőrzése. Minden szavazatot alá kell írni: nincs anonym szavazás. A választási cédula német nyelvű lesz.

 

Dr. Kovács László

Stuttgart, 2014-10-31.

 

Jegyz
őkönyv az egyháztanács 2014. május 20-i üléséről

Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Pilis György atya, Benedikt Ildikó, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Huber Mátyás, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szőkefalvi-Nagy Ágnes Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Dávid Ferenc, Dávid Melinda, Kolozsvári Emese és Szegi Hajnalka.

 

1.-2. Az ülés az egybegyűltek köszöntése és rövid közös ima után a 2014. március 4-i ülés jegyzőkönyvének elfogadásával kezdődött.

 

3. Egyháztanács választás 2015

Imre atya felhívta a figyelmet a 2015. tavaszán esedékes választás fontosságára, amelynek előkészületei hamarosan megkezdődnek. Ennek első lépéseként a jelenlévők röviden összefoglalták a jelenlegi ciklusban szerzett tapasztalataikat.

Kovács László világi elnök jelezte, hogy a megnövekedett számú magyar katolikus nyilvántartása és tájékoztatása egyre nagyobb munkát ró az egyházközség hivatásos és önkéntes képviselőire. Örömteli, hogy milyen sok program várja az érdeklődőket, de általános volt a vélekedés, hogy azok lebonyolításához nem elegendő az a maroknyi társaság, akik ezt sokszor erejükön felül végzik. Ugyanakkor többen pozitívan értékelték, hogy a közös munka sok élménnyel, elmélyülő barátságokkal

ajándékozta meg őket.

 

Imre atya megköszönte az eddigi munkát és a jövőre is hasznosítható reflexiókat.

 

4. Programjaink

 

4.1. Visszatekintés a közelmúlt programjaira

Március 9: Nemzeti Ünnep

Méltó ünneplés volt, együtt a protestáns testvérekkel, Gyuri atya prédikációjával, színvonalas műsorral.

Àprilis 11-13.: Csendes Napok

Merlás Tibor atya a kb. 80 résztvevővel zajlott lelkigyakorlaton „Vissza a gyökerekhez” címmel a tékozló fiú témáját járta körül több oldalról, ezáltal különböző aspektusok mentén megszólítva a résztvevőket.

Május 4. Jótékonysági bazár

A bazár eredményes volt: 196 résztvevő számláltatott, 97 ebédet adtak el, az árusítás bevétele 425 Euro volt.

A résztvevő egyháztanácsosok oldaláról több jobbító javaslat és megjegyzés is megfogalmazódott:

A bazárt jóelőre, a mostaninál korábban, minél több helyen kell meghirdetni.

Új főzőcsapatot kell keresni, a mostaniak már kétszer voltak.

Az időzítés a hosszú hétvége miatt nem volt szerencsés.

Sajnálatos, hogy a meghívás és előzetes bejelentkezés ellenére a német közösség lényegében nem képviseltette magát.

Május 13. Egyházközségünk 67. születésnapja

Bár a hétközi időpont miatt kevesen vehettek részt a szentmisén és a megemlékezésen, a rendezvény bensőséges, hagyományteremtő volt.

A szentmise keretében az alapító protestáns testvérekre is emlékezve, Kollmann Eszter felolvasta Reményik Sándor „A templom és az iskola” c. versét.

Május 24. Egyháztanácsosok és legátusok napja

A 23 résztvevő Imre atya előadását hallgatta meg „Intézmény és karizma” címmel, majd megismerhették az egyházközséggel kapcsolatos statisztikai adatokat.

Újra megmutatkozott, hogy ez a fórum kiváló alkalom arra, hogy a részegyházközségek képviselői egymást, egymás munkáját, a munkában tapasztalt problémákat megismerjék. Egymástól tanulni és bátorítást nyerni is lehet.

Május 25. Fiatal házasok napja

Imre atya eddig már közel 45 párt készített fel a szentségi házasságkötésre, főleg ők a résztvevői ennek a hagyományos összejövetelnek. Hat pár jött el, többen már gyerekekkel együtt. Meghitt, szép találkozó volt, amelynek egyik csúcspontjaként a házasfelek Isten áldását kérhették egymásra.

Eddig általában május harmadik vasárnapján került megrendezésre.

Felmerül, hogy egy esetleges időpont csere a jótékonysági bazárral indokolt és lehetséges-e.

 

4.2 Küszöbön álló programok

Június 1.: Magyar Összefogás Vasárnapja

Idén a Felvidékről, Péderről várunk 21 fős küldöttséget. A vegyeskórus kultúrális műsort hoz. A szállásadók listája még nem teljes, Dávid Melinda megszólít még néhány potenciális szállásadót.

Szombat délután érkeznek, az egyháztanács javaslataként, Stuttgart helyett a városnézési szempontból érdekesebb Tübingenbe. Kovács László vállalja ottani kalauzolásukat. Utána Stuttgartban közös vacsora a szállásadókkal.

A szervezést a Szegi házaspár és Fekete István koordinálja.

Június 7-14.: Az egyházközség éves zarándoklata

Az idén 50 fővel Rómába vezet a zarándoklat.

Június 19.: Úrnapja

Az egyik kedvesnővér halálával megszűnt a lehetőség, hogy az eddigi feltételek mellett úrnapi szentmisénket és az azt követő együttlétet Bad Niedernauban tartsuk. Így egy hosszú hagyomány ér véget. A jövőben csatlakozunk a belvárosi és a más anyanyelvű egyházközségek közös úrnapi

rendezvényéhez, amelyen eddig nem tudtunk részt venni.

Az együttlétet a szabadban a Családi Nap rendezvényeivel kapcsoljuk össze.

Július 6.: Az egyházközség „kis” zarándoklata

Az idén a Rottenburg melletti Wurmlingen kápolnájához vezet az egynapos zarándoklat. A jelentkezők számától függően az utazás busszal vagy magánautókkal történik.

Július 13.: Családi Nap a Bärensee mellett

A nap megszervezését átveszi a Stuttgarti Magyar Szövetség.

Egyházközségünk katolikus szentmisével várja a résztvevőket.

Július 19.: Kerékpáros zarándoklat

Dénes-Hügel Éva szervezi, a program meghirdetéséről gondoskodik.

 

5. Egyéb kérdések

5.1 Az október 23-i Nemzeti Ünnep rendezését át szeretnénk adni a Magyar Kultúrintézetnek. Ezzel is a Stuttgart környéki magyarság jobb összekapcsolását kívánjuk elősegíteni. Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeznénk meg az ünnepről, a műsort a Kultúrintézet szervezné. Imre atya

megkeresi a kezdeményezéssel a Protestáns Gyülekezet vezetőjét, Nt. Gémes Pált és a Magyar Kultúrintézet igazgatóját, dr. Szalay Tamást.

5.2 Dávid Melinda összegezte titkárnői tapasztalatait.

Az Egyháztanács üléseiről a jegyzőkönyv elkészítésének teendőit nem tudja tovább vállalni.

Az iroda takarítása ügyében Melinda segítséget kér az egyházközségtől. Ez a tevékenység a munkaidejébe semmiképpen nem fér bele, valódi titkárnői feladatai szenvedhetnek ettől késedelmet. A probléma megoldására központi anyagi forrás nem áll rendelkezésünkre. Megoldás lehetne, ha az

egyházközség tagjai közül valaki elvállalná a heti 1-2 órás munkát, esetlegesen jelképes ellenszolgáltatás fejében.

Az eddigi gyakorlat szerint ő a stuttgarti agapék felelőse is, ami teljes jelenlétet követel. A tanács szorgalmazza, hogy az agapé lebonyolítói legyenek a felelősök teremnyitástól teremzárásig. Az agapé rendezőinek beosztását Melinda elkészíti, az elvállalt időpontban a teljesítésről (esetlegesen helyettesítésről, szolgálatcseréről) az arra beosztott gondoskodik.

A nagy ünnepekkor szükséges bevásárlásokhoz Melinda segítséget kér: több tanácstag is jelezte együttműködési készségét.

 

Következő ülés: 2014. szeptember 2., 19.00 óra.

 

Stuttgart, 2014. május 31.

A jegyzőkönyvet vezette

Szőkefalvi-Nagy ÁgnesSZENT GELLÉRT Katolikus Egyházközség Stuttgart

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2014. március 4-i üléséről

 

Jelen voltak: Imre atya, Gyuri atya, Zumbühl Csilla, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Dénes-Hügel Éva, Benedikt Ildikó, Kolozsvári Emese és Dávid Melinda.


 

Napirendi pontjaink:

 

1. Köszöntés

 

2. Ima és az előző ülés jegyzőkönyvének megbeszélése.

 

3. Fő témánk: A Lelkipásztori Egység német egyházközségeinek májusi látogatása (Imre atya).

 

            - látogatás: Bruder Klaus, Herz Jesu, St. Nikolaus és Hl. Geist

            - szentmise

            - plakát és meghívó

            - powerpoint a Magyar Egyházközségről

            - képek Magyarországról a hirdető falon

            - koncert, cserkészek

 

4. Programjainkról

 

            -  Volt programjaink kiértékelése: Magyar Bál, Harsona-koncert, az 1. vasárnapok

               programja, Farsang.

 

            -  Az előttünk álló programok megszervezése: Nemzeti Ünnep, Stuttgarti Csendes

               Napok, Húsvét, Jótékonysági Bazár.

 

            -  Egyéb kérdések és pontok:

               Stuttgarti Projekt

            -  Betlehem

            -  Magyar Egység Vasárnapja

            - Napkor község levele

            -  Balingeni templom újjáépítése

            -  Gyalogos- és bicikli zarándoklat

            -  Szkenderovic Szilvia kérése

 

1. Imre atya köszöntésével és Gyuri atya imájával kezdtük meg az egyháztanácsosok ülését.

 

2. Az előző jegyzőkönyvhöz nem volt hozzászólás.

 

3. Imre atya ismertette velünk a stuttgarti egyházközségek fuzióját.

 

A mi egyházközségünk a 2. számú stuttgarti lelkipásztori egységhez tartozik. Ide lettek sorolva a németek közül a Bruder Klaus, Hl. Geist, Herz Jesu és a Nikolaus-Kirche, a más anyanyelvűek közül a vietnámi és a magyar egyházközség.

 

A négy felsorolt egyházközség május 4-én, a jótékonysági bazár alkalmával meg fog látogatni bennünket. Erre fel kell készülni.

Német-magyar mise lesz, utána ebéd (gulyásleves), erre már van két jelentkező, akik hagyományos módon fogják készíteni a levest, úgy ahogy szülőhelyükön tanulták. A kultúrintézet új igazgatója is megígérte, hogy mozgosítani fogja a csapatát.

 

Kb. 150 – 200 emberre számíthatunk, a németektől legfeljebb ötvenen jönnek. Az ülőhelyekről is gondoskodni kell, a német óvoda padjait is el kell kérni.

 

Ezen a napon ünnepeljük az „Anyák napját” is.

 

Ebéd után koncert lesz.

 

A bolhapiac standját – hely nyerése véget - a lépcső elé kell rakni.

 

4. A januári Magyar Bál az adományozóknak köszönhetően nyereséggel fejeződött be. Kb. 1.300 személy vett részt. Bővíteni kellene, mert közönségvonzó lett. Az operettműsor emeli a bál színvonalát. Külföldről is itt voltak magyar vendégek, akiknek nagyon tetszett a bál. Sok kisgyerekes család is volt.

 

A harsona-koncert jól sikerült, sokan jelentek meg, a német egyházközség részéről is.

 

A farsangi ünnepségen kevés gyerek volt, mert a szülők hazamentek a mise után. Az ünnepség szép volt, sok segítővel.

 

A stuttgarti Csendes Napok április 11.-13. között lesz megtartva. Vendégelőadó Merlás Tibor atya Szatmárról.

 

A Liturgikus Bizottság meg kell majd beszélje a húsvéti előkészületeket.

 

Mivel idén zárul az egyháztanácsosok négy évre való megválasztásának időpontja, időt kell szakítani és az egyháztanácsos gyülésre eljönni.

 

Küldöttként a Stuttgarti Projekthez az ún. “Aufbruchprojekt” “Steuerungsgruppe”-ba Benedikt Ildikó lett megválasztva, aki meg fogja kérni Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnest, hogy helyettesítse, ha nem tud részt venni az üléseken.

 

Imre atya felvetette a német egyháztanácsosok gyűlésén, hogy a templomba felállított Betlehem szobrait ki kellene cserélni és felajánlotta, hogy megfelelő árban méltó kinézésű szobrokat hoz Bajorországból. A német egyháztanácsosok meg fogják beszélni és válasz jön.

 

Mivel minden évben a Magyar Egység vasárnapján, június 1-én, más elszakított magyar országrészből hívunk előadókat, idén Felvidékről, Péder helységből jönne egy kórus.

 

Imre atya ismertette a Napkor helységből jött levelet, amiből kiderült, hogy a cserkészekkel szeretnének kapcsolatot felvenni, de a mi levelünket át fogják adni az ottani katolikus egyháznak.

 

A balingeni templom építéséhez megszavazta az egyháztanács, hogy 5.000,00 € adománnyal hozzájárul. Az összeg előteremtéséhez gyűjtést rendezünk májusban. Március 13-án lesz a templom alapkőletétele.

 

Meg kell beszélni a gyalogos- és biciklizarándokút időpontját és útvonalát.

 

A partner nélkül élőknek szeretne Imre atya egy single-találkozót megrendezni és kérte az egyháztanácsosokat, hogy gondolkozzanak el ezen az ötleten.

 

Agapérendezők: Áprilisban a Török és Kováts család, májusban pedig a Bóna család vállalta az ágápé lebonyolítását.

 

Az egyháztanácsosok és legátusok találkozója május 17-én lesz.

 

Imre atya ismertette Szkenderovics Szilvia délvidéki édesanya levelét, akinek vízkorós betegségben szenved a fia és levélben kért segítséget az egyházközségtől. A megjelent tagok megszavaztak 500,00 € adományt.

 

Imre atya kérésre előkészítőt fog tartani azoknak, akik meg szeretnék tanulni hogyan szólítsák meg az újonnan érkezőket.

 

A legközelebbi ülés 2014 május 6.-án kedden 19.00 órakor lesz.

 

Az egyháztanácsos gyűlés Imre atya imájával zárult be.

 

Dávid Melinda

 

2014.03.16.

Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség

 

Az egyháztanács ülésének jegyzőkönyve

2014. január 7.

 

 

Helyszín: a Bruder Klaus Plébánia könyvtárterme

Jelen vannak: Bóna Áron, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Geiger Erika, Huber Mátyás, Kovács László, Pilis György atya, Szegi Oszkár, Tempfli Imre atya, Zumbühl Csilla

 

 

1.                         Az ülést Pilis György atya imádsággal nyitja meg.

 

2.                         Az egyháztanács előző jegyzőkönyvéhez a jelenlevők közül Imre atyának van csak megjegyzése:

▪ Az egyháztanács munkacsoportjai válasszanak soraikba az egyházközség aktív hívei közül embereket. Az egyháztanács gondolkodjon rajta, kiket tudnának elképzelni a munkacsoportokban.

 

3.                         2014 – A misszió éve

▪ Imre atya előadást tartott a Szentatya által meghirdetett missziós év kezdetén. Az előadás főbb pontjai:

1.                         A missziós egyház

2.                         A missziós egyház jellemvonásai

3.                         Hogyan válhatunk mi is missziós egyházzá?

4.                         Befejezés

 

4.                         Az előadás hatására felvetődött kérdés: Mitől lesz 2014 egyházközségünkben is a misszió éve?

▪ A jelenlevők kihangsúlyozták az egyházközség befogadó közösség szerepének fontosságát, főleg olyan egyedülállók vagy családok esetében, akik újonnan érkeznek Magyarországról, még az egzisztencia-teremtéssel vannak elfoglalva, keresik helyüket az új körülmények között.

1.                         Ezeket az embereket meg kell szólítani programjainkon. Erre a feladatra létre lehetne hozni a „vendégfogadók” csoportját, akik a programokon szívélyesen fogadják az újakat, foglalkoznak velük. Imre atya az egyházközség tanácsának javaslata alapján fogja megszólítani a „vendégfogadásra” alkalmas jelölteket. Az ET tagjai a következö ülésen erre javaslatokat nyújtanak be, vagyis olyan személyeket neveznek meg, akik meglátasuk szerint alkalmasak a vendégfogadói feladatra.

2.                         Az egyháztanács szerint fontos a közösségteremtő háttérmunka. Vannak fejleszthető programjaink, melyeket vonzóvá tehetnénk az újonnan érkezettek számára is. Pl. Családi Nap, Imakör, Barátságklub (idősek szerepe a közösségben). A fejlesztés megvalósításának mikéntjéről az egyháztanács tagjai gondolkodnak a következő ülésig.

 

5.                         A volt programok megbeszélése

1.                         Adventi és karácsonyi koncert: nagyon tartalmas koncertek. A karácsonyi koncert hossza éppen megfelelő volt. Az adventi koncerten mintegy 60-an voltak. A két koncert egymáshoz való közeli időpontjai miatt viszont felmerült, hogy csak az egyik kerüljön megrendezésre. Az egyháztanács 5 szavazattal az adventi koncert meghagyása mellett döntött, a többiek tartózkodtak.

2.                         A karácsonyi szentmisék: az összes karácsonyi szentmisén kb. 1000 ember vett részt. Az egyháztanács tagjainak beszámolói alapján sok más felekezetű testvérünk is részt vett a szentmiséken, melyek nagyon meghittek voltak.

 

6.                         Az előttünk álló programok megbeszélése

1.                         Magyar bál: január 7-ig mintegy 700 jegy fogyott már el. Január 17-én a Schwabenlandhalléban még egy ellenőrző, minden körülményt pontosító megbeszélés lesz a szervezők és a rendezvény helyszínének biztosítói között.

2.                         A 3,- € jegyár-emelés miatt nem volt zúgolódás a jegyvásárlók között, akik érzékelik, hogy ár-érték arányban a magyar bál tökéletesen megfelel a jegyekért elkért összegnek. Nagy előnye az áremelésnek, hogy nagyobb mozgásteret enged a szervezőknek.

3.                         Imre atya külön megköszöni a szervezőknek a munkájukat, melyet szakszerűen végeznek.

 

7.                         Az első vasárnapok programjai

1.                         Az egyháztanács Imre atya javaslatára minden hónap első vasárnapjára egy-egy programot szervez az eddigiek mellé. A júniusban már megrendezésre került „A magyar egység napjá”-ra mindig más magyar tájegységből hívnánk vendégeket. Idén a Felvidék kerülne sorra. Előzetesen Fekete István fog beszélni az általa említett hagyományőrző csoporttal. A következő táblázat az elhangzott programokat mutatja:

 

hónap

program

január első vasárnapja

 

február első vasárnapja

Zarándokok Találkozója

március első vasárnapja

farsang

április első vasárnapja

A római zarándokok találkozója

május első vasárnapja

jótékonysági bazár, gulyásverseny

június első vasárnapja

A Magyar Egység Napja

július első vasárnapja

Családi Nap

szeptember első vasárnapja

 

október első vasárnapja

 

november első vasárnapja

 

december első vasárnapja

adventi koncert

 

2.                         A farsangi program része lesz ezentúl egy „Ki mit tud?” is, mely a szokásos formától eltérően nem tudásverseny lesz. Ezen a fórumon mutatkozhatnak be az egyházközség tagjai, akik valamiben tehetségesek (művészetek, sport… stb.). Így megismerhetjük, mennyire is színes az egyházközség.

 

8.                         Egyéb

1.                         Betlehemi figurák: Mivel a karácsonyfa állításakor 2013 karácsonyán feltűnt, hogy a betlehemi figurák nagyon rosszak, felmerült a kérdés, hogy Imre atya egyeztessen-e a német egyházközséggel új betlehemes figurák beszerzéséről. Az egyháztanács az előnyök és hátrányok megbeszélése után 10 szavazattal amellett van, hogy történjenek tárgyalások ez ügyben a német egyházközség képviselőivel.

2.                         Agapé: Mivel Stuttgartban az agapén részt vevők maguktól nem járulnak hozzá az agapé költségeihez, viszont az a próbálkozás sikerrel járt, amikor 50 Centes alapáron kínálták a kávét, süteményt, ezért a jövőben a korábbi egyháztanácsi döntés lép életbe, mely szerint ezután pénzt kérnek az agapén.

3.                         Honlap: Bóna Áron és Imre atya ketten megbeszéli a honlap ügyét. Egyháztanácsosi javaslatra a honlap tervét laikusokkal is átnézetik, hogy mindenki számára egyértelmű-e a kezelő felület, illetve milyen kérések merülhetnek fel a honlappal kapcsolatban (pl. azonnali nyomtatási lehetőség).

4.                         Agapék rendezői: Farsangi összejövetelen konferál: Kovács László, Tömösvári Emese; a farsangi agapét Zumbühl Csilla szervezi Dávid Melindával. Április 6-án az agapét Bóna Áronék szervezik.

 

9. Legközelebb 2014. március 4-én,este 19.00 órakor találkozunk.

 

      Tübingen, 2014-01-28.

      Tömösvári Emese                                                                              Imre atya

      kinevezett jegyző                                                                               plébános

 

 

 


SZENT GELLÉRT Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség Stuttgart

 Jegyzőkönyv az egyháztanács 2013. november 5-i üléséről

 

Jelen voltak: Imre atya, Dr. Kovács László, Tömösvári Emese, Dénes-Hügel Éva, Geiger Erika, Huber Mátyás, Kováts Miklós, Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes, Zumbühl Csilla és Dávid Melinda.

 

Kimentették magukat: Benedikt Ildikó, Bona Áron, Fekete István és Horváth Ottó

 

1. Dr. Kovács László világi elnök köszöntője és Imre atya Szentlelket segítségül hívó imája után az egyháztanács különböző bizottságainak idei munkáját és teljesítményeit elemeztük.

Dr. Kovács László felsorolta a bizottságokat és megkérte képviselőiket, hogy számoljanak be idei tevékenységükről.

 

1.1 Liturgikus bizottság - Tagjai: Fekete István, Kocsis Judit, Zink Edit, Zumbühl Csilla

 

Zumbühl Csilla beszámolt a liturgikus bizottság idei tevékenységéről és hiányosságairól.

 

Javasolta, hogy több férfi lektorra lenne szükség Stuttgartban. Imre atya úgy szeretné, hogy ha az akolitusok az áldoztatásban segítenek, ne olvassanak a szentmisén.

 

Az adományok oltárhoz vitelét felváltva más család vállalja és nagy megtiszteltetésnek tekintik a felkérést.

 

A kórus tagjai (katolikusok és evangélikusok) az utóbbi időben a sportösszejöveteleken találkoznak és énekelnek. Jó ötlet, mert mise után az agaperendezők nem vehetnek részt a kóruspróbán.

 

A gyermekmisét Józsa Erika és Bóna-Lovász Judit vezetik és a szentmise alatt az altemplomban foglalkoznak a gyerekekkel. Miatyánkra jönnek fel és már olyan sokan vannak, hogy alig férnek el az oltár körül.

 

Legközelebb Erika megtanít egy éneket a gyerekeknek az altemplomban, amit a Miatyánk után el fognak énekelni.

 

A liturgikus bizottságba kivülről is kéne hozni tagokat: Imre atya Józsa Erikát és Dávid Melindát javasolja.

 

A rózsafüzért nagyon szépen imádkozzák szentmise előtt Sebescen Eszter és a húga, Erzsike valamint a sekrestyés, Vámos László.

 

Geiger Erika segítséget kér Ludwigsburgban a rózsafüzér imádkozásánál. Tempfli Barnáék mindig segítenek, de több imádkozóra lenne szükség.

 

Dénes-Hügel Éva javasolja Reutlingenben új lektorok toborzását, mivel a délvidéki hívek nem szívesen olvasnak.

 

Az imakör tagjai a pápa szándékára szoktak imádkozni. Többen E-Mail-ben jelentkeznek, hogy az imakör tagjai szeretnének lenni, Stuttgarttól messze laknak, ezért otthon imádkoznak.

 

1.2 Családgondozó bizottság - Tagjai: Bóna Áron, Dénes-Hügel Éva, Dr. Kovács László

 

Józsa Erikát ide is meg lehetne kérni, hogy lépjen be a bizottságba. Ő gyűjti a gyerekes családok címeit és így megszólíthatná őket. Utánpótlás céljából a gyerekes szülőket is jobban fel kell karolni.

 

Dénes-Hügel Éva javasolja az idős emberek látogatását illetve telefonon hívását. Jól esik az egyedül élő idős embereknek, ha érzik, hogy nincsenek elfelejtve.

 

1.3. Karitász bizottság - Tagjai: Benedikt Ildikó, Geiger Erika, Kollmann Gyula

 

Tavasszal és ősszel gyűjtést szervez az egyházközség. Idén javában folyik az őszi gyűjtés. Tavaly € 11.000,00 lett több projektre elosztva. Idén segítjük két délvidéki tehetséges, de szegény fiatal iskoláztatását: Fa Dánielt és Nagy Évát. A Vicei Possibilitas Árvaház-Egyesület 50 gyermekét, a szatmári Szent Rita árvaház 70 gyermekének és Majnek Antal kárpátaljai püspök projektjeire küldünk segítséget.

 

Geiger Erika javasolja, hogy vásároljon az egyházközség 30 német-magyar zsebszótárt, amit el lehetne ajándékozni egy imával a magyar vendégmunkásoknak, például a Langenscheidt kiadótól. Szótár- vagy német nyelvtankönyv gyűjtőakciót is lehetne szervezni. Huber Mátyás információkat közölt a Volkshochschule nyelvkurzusairól. Tudomása szerint az alapfokú képzés ingyenes, a középfokú képzés felét fizeti az állam.

 

1.4 Rendezvények bizottsága - Tagjai: Horváth Ottó, Huber Mátyás, Klein Zsófia, Kováts Miklós, Szegi Oszkár

 

1.4.1 - A januári jótékonysági bál jól sikerült.

 

1.4.2 - A húsvéti nagyböjti lelkigyakorlatra sok hívő jött el Böjte Csaba ferences atya elmélkedéseit hallani.

 

1.4.3 - A májusi jótékonysági bazár is jól sikerült, csak a hirdetés még nem tökéletes. Korábban és a napi sajtóban vagy a gablenbergi újságban kell hirdetni.

 

1.4.4. - A Szent Korona ünnepségre több érdeklődöt vártunk. Sajnos sokan közülünk is hiányoztak. A 8kor színház előadása nagyon szép volt és a koronaőrők felejthetetlen pillanatokkal ajándékoztak meg bennünket.

 

1.4.5 - A Bad Niedernau-i Úrnapi szentmisére és grillezésre is sokan eljöttek és jól telt.

 

1.4.6 - Július 7-én, vasárnap, Egyházközségünk 14 részegyházának Kis Zarándoklatán az Ulm-hoz közeli Wiblingen-i kegytemplomot látogattuk meg.

 

1.4.7 - A július 14-i. “Családi Napon” a Bärensee-nél és az utána következő grillezésen sok fiatal családos vett részt. Ez azzal is magyarázható, hogy a Facebook-ra is fel volt rakva.

 

1.4.8 - A szeptember 14.-i „Nyitott templomok éjszakája” keretén belül Imre atya képes vetítéssel az ókeresztény templomokról és utána Dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke, a budapesti Belvárosi templomról tartott előadást, ami nagyon érdekes volt.

 

1.4.9 - A szeptemberi búcsú Fekete István vezetésével és segítőivel nagyon jól sikerült. A szakácsot máskor is el kell hívni.

 

1.4.10 - Szeptember 28-án, szombaton: Biciklizarándoklatot szervezett a Magyar Egyházközség Dénes-Hügel Éva vezetésével Wendlingenből Tübingenbe 12 résztvevővel. Szép volt csak beszámoló nem készült még róla...

 

1.4.11 - október 6-án a szentmise után Dr. Baumgartner Bernadett bemutatta új könyvét „Kisebbség a kisebbségben” címmel, a Szatmár megyei németek a két világháború között (1918-1940)

 

1.4.12 - Az októberi Nemzeti ünnep az ökumenikus istentisztelettel, programmal és ágápéval ugyancsak jól sikerült.

 

1.4.13 - 3 zarándokút volt idén szervezve: tavasszal és összel Fatimába és összel a Szentföldre. Az utolsó két zarándokút, amelyen Fatimában csak 34-en és a Szentföldön 27-en vettek részt, veszteséget jelentett az egyházközségnek, mert a sokan, akik tavasszal feliratkoztak, lemondták az utat.

 

1.4.14 - November 1-én, Halottak napján 33-an voltak a szentmisén és az azt követő temetőlátogatáson, ahol a magyar sírokat szentelte meg ima és ének keretén belül Imre atya.

 

2. Imre atya ismertette az év utolsó 2 hónapjának egyházközségi programjait:

 

2.1 - November 16.: Gyalogos zarándoklat, találkozás a stetteni evangelikus templom előtt 9.30 órakor

 

2.2 - November 27., 19.00 órakor: Az Erasmus Akadémia keretén belül Ódor László előadást tart, témája: „A kétnyelvűség elméleti háttere, esélyei és problémái”.

 

2.3 - November 30. - a német nyitott templomok éjszakáján bemutatják az új Gotteslob-ot

 

2.4 - December 1. - a szentmise után adventi koncert Bálint NatáLia szopránénekesnővel, zongorán kíséri: Palojtay János zongoraművész

 

2.5 - December 13.-15.: Ádventi lelki napok Kakuts Szilveszter ferences atyával

 

2.6 - December 15. - cserkészadvent

 

2.7 - December 26. - karácsonyi koncert Dávid Juliannával és édesanyjával (cselló és hegedű)

 

A Magyar Bál rendezőbizottsága rendszeresen találkozik, az utolsó simitásokon dolgoznak.

 

Imre atya beszámolt arról, hogy Napkorból (község Szabocs-Szatmár megyében, Nyíregyháza és Máriapócs között) a plébános ismét jelentkezett. Mint tudjuk a napkori közösség testvérközösségi kapcsolatot szeretne kötni a stuttgarti közösséggel. Imre atya javasolja, hogy fogadjuk el az ajánlkozást. Tömösvári Emese levelet fogalmaz erről a napkori közösségnek.

 

A legközelebbi ülés 2014 január 7.-én kedden 19.00 órakor lesz.

 

Az egyháztanácsos gyűlés Imre atya imájával zárult be.

 

Dávid Melinda

 

2013.11.12.

 

 

SZENT GELLÉRT Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség Stuttgart

 

 Jegyzőkönyv az egyháztanács 2013. szeptember 3-i üléséről

 

Jelen voltak: Imre atya, Gyuri atya, Benedikt Ildikó, Dénes-Hügel Éva, Szegi Oszkár, Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes, Zumbühl Csilla és Dávid Melinda.

Kimentették magukat: Fekete István, Geiger Erika, Dr. Kovács László, Bona Áron, Kováts Miklós és Horváth Ottó.

 

1.-2. Imre atya köszöntője és Gyuri atya Szentlelket segítségül hívó imája után röviden mindenki beszámolt nyári szabadságáról.

 

3. Ezután Egyháztanács tagjai elfogadták az utóbbi 2013. július 2-i tanácsülés jegyzőkönyvét.

 

4. Az egyházközség új titkárnőjének köszöntése - Imre atya köszöntötte Dávid Melindát és munkájában az Egyházközség tagjainak támogatásáról biztosította őt.

 

5. Imre atya ismertette az év utolsó 4 hónapjának egyházközségi programját. A rendezvényeink közül a következők emelkednek ki:

 

5.1. Szeptember 14-én szombaton, 19.00 órakor: „Nyitott Templomok Éjszakája” képes vetítés az Ókeresztény templomokról és utána Dr. Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke tart előadást. Mi vagyunk az egyetlen külföldi magyar egyházközség, aki tavaly óta erre a programra résztvevőként jelentkezett.

 

5.2. Szeptember 15-én, vasárnap, 12.00 órakor: Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség templombúcsúja.

Meghívott vendég: Dr. Osztie Zoltán, a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa, aki szentmisét mutat be. A szentmise után ágápé a templom előtti téren majd kultúrműsor. (A részleteket l. alább!)

 

5.3. Szeptember 28-án, szombaton: Bicikli-zarándoklatot szervezünk tanácsosunk, Dénes-Hügel Éva vezetésével Wendlingenből Tübingenbe.

 

5.4. Október 20-án, vasárnap, 15.00 órakor lesz Nemzeti Ünnepünk,  ezuttal a Bruder Klaus templomban, igét hirdet Nt. Gémes Pál lelkész. Az ökumenikus istentisztelet után kultúrműsor a templomban, amelyet egy ágápé zár, fenn, a Közösségi Teremben. Rendezők, mint minden évben, az  egyháztanácsosok és a legátusok. A Rendezőbizottság kellő idében mindenkit megszólít.

 

5.5. December 15-én, vasárnap: Cserkészadvent

 

5.6. December 26-án, Karácsony 2. napján: karácsonyi koncert

 

Imre atya szeretne a Böblingen-i és Ludwigsburg-i híveknek is karácsonyi misét szervezni, főleg az idősebbeknek, akik nem tudnak Stuttgart-ba jönni.

 

6. Imre atya kihangsúlyozta a fontosságát annak, hogy az egyházközség programjában az első vasárnapoknak külön-külön témájuk legyen! Például: május I. vasárnapján az Egyházközségi Bazár (bolhapiac),  június I. vasárnapján a Magyar Egység Napja, július I. vasárnapján a Kis-zarándoklat, július II. vasárnapján a Családi Nap, szeptember III. vasárnapján a Templombúcsú. stb. Hogy mindenki szokja meg, s akkor is tudjon róluk, ha épp nem olvasott róluk valamilyenprogram-ismertetőben.

 

Az Egyháztanácsosok és Legátusok napjáról is szó esett. Annak is jó lenne egy megadott dátumot találni. Az egyháztanács tagjai pozitívan értékelték az ötletet csak azt kérték, hogy az  Egyháztanácsosok és Legátusok napja inkább Húsvét és Pünkösd között legyen.

 

7. Szeptember 1-én, az 1. ágápé jól zajlott le, volt elegendő önkéntes. Jó ötlet volt a kosarat körbe adni a kávépénzért. Így kell ezentúl is eljárni.

Imre atya szerint önkénteseket kell megszólítani az ágápé rendezésének vállalásáért.

 

8. Imre atya beszámol Gyurás atya aranymiséjéről, aki 21 évet Weingarten-ben volt lelkész és 2002-2008 között Stuttgart-ban, most a székelyudvarhelyi öregek otthonában van. Egyházközségünk nevében gratuláló levelet küldött Gyurás atyának.

 

9. A nyári szünet előtti programok kiértékelése:

 

9.1. Egyháztanácsosok és Legátusok Napja (július 6): jó hangulatban zajlott le. Sok építő ötlet hangzott el. Eislingenben nagyon sok egyházi programot szerveznek, amit érdemes követni: keresztút, májusi ájtatosság, ádventi imák és énekek. Imre atya meg fogja kérni Kinczel Lászlót, hogy küldje el az ádventi imákat, így a többi egyházközség is megszervezheti az imakört.

 

9.2. Kis-zarándoklat Ulm-Wiblingen-be: Nagyon szép zarándoklat volt, amelyen több, mint százan vettek részt. Kitűnő volt az idegenvezető, aki az ottani egyházközség tagja. Tőle sokat megtudtunk Ulm nevezetességeiről. Nagyon szépen fogadtak az Ulm-i hívek, igazi vendégszeretettel. Csakígy tovább!

 

9.3. Családi Nap, Bärensee: egyre többen jönnek el, sok fiatal is volt azáltal, hogy a Facebook-ban is hirdetve lett, több mint 100-an voltunk a szentmisén.

 

10. A búcsú szervezése

 

Program: 12.00 órakor szentmise, 13.30 közös ebéd, 15.00 zenés-verses műsor, Böhm Timea közreműködésével.

 

Segítők lesznek: Dénes-Hügel Éva és férje, Dávid Melinda és Ferenc, Fekete István, Kind Ferenc és Angela, Schrepler Hajnal és Antal, és meg kell szólítani a Frick és Ferenc családot.

 

A segítők 9-kor gyülekeznek és végig maradnak.

 

Fekete István rendeli az ételt (rántott szelet zsemlében) és italt, szükség van jegyárusra a kasszánál, a süteményeseknek kell írni...

 

11. Szeptember 6-án nagytakarítás a misszióban

Jönnek: Szegi Hajnalka és Oszkár, Zumbühl Vili és Csilla, Dávid Ferenc és Melinda.

 

11. Honlap: Bona Áron közölte, hogy – sajnos -, nem tudja megoldani.

 

12. Az egyháztanácsosok egyhangúlag megszavaztak 10 új sörasztal és pad megvásárlását.

 

13. Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes beszámolója: részt vett a német egyház „Aufbrechen” elnevezésű konferenciáján, ahol a Dekánátus vezetői elismeréssel szóltak a más nemzetiségű hívekről.

 

Az Egyháztanács-gyűlés Gyuri atya imájával zárult.

 

Legközelebb november 5-én találkozunk!

 

Dávid Melinda

 

2013.09.05.

 

SZENT GELLÉRT Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség Stuttgart

 

 Jegyzőkönyv az egyháztanács 2013. július 2-i üléséről

 

Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Pilis György atya, Benedikt Ildikó, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Geiger Erika, Horváth Ottó, Dr. Kovács László, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Huber Mátyás és Szőkefalvi-Nagy Ágnes.

 

1.-2. Az ülés Dr. Kovács László világi elnök köszöntőjével és Gyuri atya Szentlelket segítségül hívó imájával kezdődött.

 

3. Az egyházközség új titkárnőjének megválasztása

Imre atya felelevenítette az ismert körülményt, hogy Andrée Brigitta május elejével megvált a titkárnői posztjától. A rottenburgi püspökség 2013. június 21. pályázati határidővel meghirdette a titkárnői állást, amelynek keretét az eddigi heti 20 óráról 22 órára emelte. Az álláshirdetésre 13 pályázat érkezett. Az Egyháztanács elnöksége behatóan elemezte a pályázatokat és megállapította, hogy közülük kettő felel meg maradéktalanul a püspökség által felállított követelményeknek. Így az Egyháztanács elnöksége e két pályázót hívta meg a jelen ülés keretén belüli személyes bemutatkozásra.

Az Egyháztanács mindkét jelöltet meghallgatta és az előzetesen közösen összeállított kérdések alapján elbeszélgetett velük.

A meghallgatás után az Egyháztanács titkos szavazással Dávid Melindát választotta meg a titkárnői állásra. Az Egyháztanács gratulál a sikeres pályázónak, munkájához Isten áldásával erőt, egészséget kíván.

Az új titkárnő 2013. szeptember 1-jével kezdi meg munkáját az Egyházközség

irodájában.

 

4. Viszatekintés a közelmúlt programjaira

4.1. A Szent Korona Stuttgartban

Az aktív szervezők és lebonyolítók nevében Huber Mátyás foglalta össze a

rendezvény tanulságait. A pénteki előadástól kezdve a sárospataki színészek

fellépésével bezárólag méltó keretet sikerült teremteni a Szent Korona utazó

másolatának fogadásához.

 

Jó szervezés, lelkes együttműködés, felemelő ünnepség.

Az aktív résztvevőktől is pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Még nagyobb részvételt reméltünk.

Nem mindenki adta meg az elvárt tiszteletet az eseménynek.

 

Imre atya felolvasta Szegi Oszkár levelét, amelyben beszámolt a visszajelzésekről és megköszönte a rendező csapat segítségét

 

A rendezvény minimális (25,5 Euro) deficittel zárt, a bevételekből 1000 Euroval a

koronaőrök, 1000 Euroval a sárospataki színészcsoport költségeihez járult hozzá az

egyházközség.

 

Az egyházközség nevében Imre atya és az egyháztanács kiemelten megköszöni

Szegi Oszkár és Hajnalka fáradozását, mindenre kiterjedő szervező munkáját,

önfeláldozását, amellyel lehetővé tették ezt a nyugati magyarság körében

egyedülálló eseményt.

  

4.2. Fatimai zarándoklat

50 résztvevővel május 20 es 26 között Santiago de Compostela – Fatima – Lisszabon útvonalon voltak úton az egyházközség zarándokai.

 

A zarándokút: testi, lelki, szellemi feltöltődést hozott (Geiger Erika)

Zumbühl Csilla is a jó szervezést dícsérte.

 

5. Előttünk álló rendezvények

5.1. Egyháztanácsosok és legátusok napja -július 6.

5.2. Kis zarándoklat -július 7.

40-en jelentkeztek Stuttgartból az Ulm melletti Wiblingenbe vezető zarándoklatra.

5.3. Családi Nap a Bärensee mellett -július 14.

5.4. Szent Gellért búcsú -szeptember 15.

Meghívott főcelebráns: dr. Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Főplébánia

plébánosa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke.

A búcsú eseményei a péntek esti szentmisével és az azt követő Bibliakörrel

kezdődnek. Vasárnap 12.00 h szentmise, utána közös ebéd (Fekete István megrendeli: zsemle, krumplisaláta, bécsiszelet vagy disznókaraj).

Az előkészítésre (asztalok felállítása, stb.), elpakolásra csapat kell szerveződjék.

Imre atya szervezi.

Az ebédet verses, zenés műsor követi, amelyet Böhm Timea és Tömösvári Emese

állítanak össze.

 

5.5. Biciklitúra -szeptember 28.

Dénes-Hügel Éva szervezi Wendlingenből Tübingenbe.

 

Következő tanácsülés: 2013. szeptember 3. kedd, 19.00 óra

 

Stuttgart, 2013. július 9.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes

 


 

 

Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190 1


SZENT GELLÉRT Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség Stuttgart


Jegyzkönyv az egyháztanács 2013. május 7-i üléséröl
Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Pilis György atya, Benedikt Ildikó, Bóna Áron, Geiger Erika, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Huber Mátyás, Kolozsvári Emese, Szkefalvi-Nagy Ágnes, Tömösvári Emese.

1.-2. Dr. Kovács László világi elnök köszöntője és a Szentlelket hívó közös éneklés után a Tanács elfogadta az utóbbi 2013. március 5-i tanácsülés jegyzőkönyvét.

3. A missziós lelkület fontossága egyházközségünk életében (Imre atya)
A XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve a Misszió Éve is.
Imre atya a misszió mibenlétét három fő jellemzőben foglalta össze.

1. Példamutató, keresztény szép élet;
2. Igehirdetés, beszélgetés;
3. Közösség, Communio;
Nekünk tudatosan kell ezeket az alapfeladatokat, erényeket a mindennapokban gyakorolni – ez
mindannyiunk feladata, küldetése

Hit megvallása = igehirdetés: lehetne folytatni a közösség elött a saját hitünkkel kapcsolatos„élménybeszámolókat”.
Hitoktatás a cserkészeknek – nem csak Imre atya, hanem laikus alapon is.
A gyermekmiséket szervezetté kell tenni, koordinátor kellene az egyháztanácsból.
Az erős közösség vonz, misszionál – ezt jólsikerült rendezvényeink alkalmával tapasztaljuk is.

4. Egyéb kérdések megtárgyalása

4.1 Andrée Brigitta megválik a titkárnői posztjától. Kedvező állást kapott közelebb a lakóhelyéhez, ez családi okokból is előnyösebb. Orgonista szolgálatot továbbra is ellát.

4.2. Értesítő, Honlap, Facebook
Értesítő: A pro- és kontra érvek mérlegelése nyomán Imre atya döntése: az Értesítő továbbra is kétszer megy ki évente.
Honlap megújítása: Bóna Áron tájékozódik az új honlap megvalósítása ügyében. Saját szerveren lesz tárolva.
Facebook: Továbbra is kevesen használják még, Imre atya buzdít a megosztásra. Bóna Áron beállítja, hogy olvasásra nyilvános legyen.

4.3. Viszatekintés a közelmúlt programjaira

4.3.1. Nagyhét – Húsvét
A hívek visszajelzései azt mutatják, hogy magyar nyelven szívesebben vennék a Nagyhét szertartásait.


4.3.2. Bolhapiac (Szegi Oszkár)
Nagyon sikeres volt: 217 résztvevővel (a szentmisén!), a jó időben, jó hangulaban telt az együttlét. A munkában is nagyon együtt volt a csapat. Köszönet minden segítőnek!
Tanulságok, jobbító javaslatok, határozatok:
• A bolhapiac időpontja: május első vasárnapja.
• Az egyházközség sörpadokat vásárol, így a magunk urai lehetünk.
• Közös ebédes rendezvények esetén a szentmise 12 órakor kezdődjék, különben nagyon későre nyúlik a vége. Ez a szeptember 15-i Szent Gellért búcsúra is vonatkozik már.
• A protestáns testvéreket hatásosabban kell megszólítani, most mindössze négyen vettek részt körükből.
• A lelkipásztori egység havilapjában („Ost-Blick”) is meg kell hirdetni
(praktikusan az áprilisi számban).
• Megérné plakáttal, molinoval is hirdetni, így a szomszédság is jobban
bekapcsolódhatna.
• Bevétel: bolhapiac: 390 Euro, étel: 600 Euro.

4.4. Az elttünk álló programok megbeszélése

4.4.1. Fatimai zarándoklat: 50 résztvevővel május 20 es 26 között Santiago de Compostela – Fatima – Lisszabon útvonalon lesznek úton az egyházközség zarándokai

4.4.2. Úrnapja: Május 30-án Bad Niedernauban 10.30-kor szentmise, utána hagyományos piknik.

4. 4.3. A Szent Korona Stuttgartban (Szegi Oszkár)
Az előkészületek nagyban folynak
De: nem érzékelhető az esemény jelentőségéhez méltó lelkesedés! Ezért a még hátralévő időben mindannyiunknak tennünk kell!
Meg kell szólítani a családokat, hogy minél több gyerek eljöjjön, ha van, nemzeti zászlóval.
Alkalomhoz illő öltözettel és szélsőségektől mentes viselkedéssel tiszteljük meg az ünnepet.
Az ünnepség 14 órakor kezdődik programokkal, 16 órakor ünnepélyes bevonulás, 16.30-kor ökumenikus istentisztelet.
20.00 A sárospataki „8kor” színház eladja a „A kiáltó szó” cím darabot a Bruder Klaus templomban, Albert-Schäffle-Str. 30.
A színielőadásra csak lassan fogynak a jegyek, ezt is fokozottan hirdetni kell.
Nem lehet előre megbecsülni, hogy hányan jönnek: Zürichből és Frankfurtból is jeleztek részvételi szándékot.
Kivetítő lesz.
Csütörtökön németeknek lesz sajtótájékoztató.

4.4.4. Az Egyházközség Kis-zarándoklata július 7-én lesz, és Ulm-Wiblingenbe vezet.

4.4.5. A Családi Nap július 14.-én lesz.

A legközelebbi ülés: 2013. július 2-án kedden este 19.00 óra.

Stuttgart, 2013. május 14.
Szkefalvi-Nagy ÁgnesJegyzőkönyv az egyháztanács 2013. március 5-i üléséről
Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Pilis György atya, Dénes-Hügel Éva, Fekete István,
Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint
Huber Mátyás, Kolozsvári Emese, Szkefalvi-Nagy Ágnes, Tömösváry Emese.

1.-2. Dr. Kovács László világi elnök köszöntője és Gyuri atya bevezető imája után a Tanács
elfogadta az utóbbi két tanácsülés (2012. nov. 6., 2013. január 8.) jegyzőkönyvét és
megtárgyalta a napirendet.
3. „Aufbrechen” - a stuttgarti esperesség projektje
Imre atya ismertette a projekt szerkezetét, lényegét.
A 2011-ben meghirdetett projekt a stuttgarti esperesség lelkipásztori és
adminisztrációs újjászervezését tűzte ki célul, nem felülről vezérelt direktívákkal,
hanem az érintettekkel történő közös gondolkodás és a velük együtt kidolgozott témák
szerint. Főleg területi alapon a 46 meglévő önálló egyházközségből 12 (14) nagy
egyházközséget szerveznek, de a templomok mint lelkiségi központok megmaradnak.
A más anyanyelvű közösségek helyzetére és igényeire nyitottság látszik az esperesség
részéről. Ez bizakodásra adhat okot egyházközségünk jövőbeni megítélését és
lehetőségeit illetően.
4. 1. A Szent Korona Stuttgartban (Szegi Oszkár)
2013. június 8.-án Stuttgartba érkezik a Szent Korona másolata (az ún. „utazó”
Korona).
A szervezés és a program összeállítása folyamatban van.
Június 8-án, szombaton, Stuttgartban, a Bruder-Klaus templomban Szent Korona
kiállítás.
Délután szentmise a Bruder-Klaus templomban.
20.00 A sárospataki „8kor” színház eladja a „A kiáltó szó” cím darabot. Színhely:
Altes Feuerwehrhaus, Stuttgart
A Korona mását koronarök hozzák el hozzánk. Legyünk büszkék arra, hogy a
nyugati magyarság körében Stuttgart az els közösség, amely vendégül láthatja.
A koronaőrök péntektől vasárnapig lesznek itt, öt személynek kell majd szállást
biztosítsunk.
Fontos: az egyházközségben tudatosítani, hogy nagy eseményről van szó.
Ötletek, javaslatok:
Részünkről nem csupán a szentmisére korlátozni az eseményt, hanem kis
keretprogrammal – akár egyidejűleg -- a rendelkezésre álló helyszíneken (templom,
altemplom, előtér, közösségi terem)
Rajzverseny?
Kivetítés? (István, a király)
Vetélkedő?
Cserészek részvétele fontos
2
A koronaőrök és a sárospataki színház képviselői április 25-26.-án jönnek egyeztetni
és a helyszínt bejárni.
4.2. Értesítő, Honlap, Facebook
Értesítő
Az „Értesítővel” kapcsolatos postaköltség-csökkentésre Bóna Áron ötlete: báli
meghívót vékony papírra nyomtatni.
Az ET véleménye: a bál nívójához méltóbb a hagyományos, alkalomhoz illő
megjelenésű meghívó.
A téma tárgyalása kapcsán felmerült a báli belépőjegy és az „Életünk” árának
jövőbeni újragondolása.
Az „Életünk” folyóirat ára évi 25 Eurora fog emelkedni. Ezt hathatósan komunikálni
kell, mert sokan még a sok évvel ezelőtti emelést sem követték.
Indok az emelésre: kb. 8 éve stabil volt az ár – postaköltségek drasztikusan
emelkedtek.
Honlap megújítása
A javasolt honlapok közül a „Bencés” honlap felhasználói felülete nyerte el a többség
tetszését. A megvalósítás és annak költségvonzatainak a feltérképezése a következő
lépés.
Facebook:
kevesen használják még, Imre atya buzdít a megosztásra, saját anyagok feltevésére.
4.3. Viszatekintés a közelmúlt programjaira
4.3.1. Magyar Bál (Szegi Oszkar)
Óriási siker volt, közel 1200 résztvevővel -- ez új csúcs! (Az utolsó napokban még
egy termet kellett kibérelni a Schwabenlandhalleban, így is 15-20 személynek csk
állóhely jutott.)
4.3.2. DunaTV
Eredményes, jó visszhangot kiváltó 26 perces összeállítást készítettek az
egyházközség életéröl (Isten kezében, 2013. február 2.)
Rövid összeállítás a Magyar Bálról (adásban: február 17. és febr. 23.)
4.3.3. Találkozás Böjte atyával (február 28.)
A csütörtöki előadáson sokan vettek részt, a stuttgarti magyarok együttműködését is
demonstrálva. Programokat helyeztek át annak érdekében, hogy minél eljöhessenek a
protestáns testvérek közül, és külön gyűjtésükkel is hozzájárultak Böjte atya
munkájának támogatásához.
4.3.4. Lelkigyakorlat: március 1.-3.
A péntek esti szentmisével indult lelkigyakorlat elmélkedéseit Böjte atya a „Hit éve”
témája köré összpontosította. Sokan vettek részt a lelkigyakorlaton. Az elmélkedések
szünetében mindenki elvégezhette húsvéti szentgyónását.
Az altemplomban jól megszervezett közös ebéd ismerkedést, beszélgetéseket is
lehetővé tett.
3
Imre atya szombaton Balingenben és vasárnap Schwäbisch Gmündben is együtt
misézett Böjte atyával.
A vasárnapi stuttgarti záró szentmisén és az azt követő agapén is igen sokan vettek
részt.
A gyűjtések eredményeként 9407 Euro gyűlt össze.
808 Euro a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2013-as naptárának (200 db)
terjesztéséből
1600 Euro adományokból
2049 Euro a csütörtöki gyűjtésből
3950 Euro a lelkigyakorlat és a vasárnapi szentmise alatti gyűjtésből
1000 Euro a Böjte atya által hozott könyvek eladásából
Imre atya így összesen 8000 Eurot tudott az agape keretében Böjte atyának a stuttgarti
hívek nevében átadni, 1407 Euro-t átutalással jut el Böjte atyához.
5. Egyéb:
• A gyulafehérvári kántoriskola felújításához segítséget kértek. A támogatók nevét
megörökítik. Egy ablak ára kb. 500 Euro, ezzel támogatjuk a felújítást.
• A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Napkor község plébániája megkereste
egyházközségünket, testvéregyházközségi kapcsolat felvétele ajánlatával. Kovács
László és felesége tájékozódnak az ügyben, el is mennek oda, megnézni.
• Bolhapiac május 5.
Időben hirdetni kell, hogy hozzanak portékát. Meg lehetne szólítani a német
szomszédokat is pl. jól olvasható transzparenssel.
• Az ezévi Egyháztanácsosok és Legátusok Napja július 6.-án lesz.
Az ülés XVI. Benedek pápáért mondott rövid imával fejezdött be.
A legközelebbi ülés 2013. május 7-én kedden este 19.00 órakor lesz.

Stuttgart, 2013. március 8.
Szőkefalvi-Nagy Ágnes


Jegyzkönyv az egyháztanács 2013. január 8.-i üléséről
Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Pilis György atya, Bóna Áron, Benedikt Ildikó,
Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Geiger Erika, Dr. Kovács László, Szegi Oszkár, Zumbühl
Csilla tanácstagok, valamint Andrée Brigitta, Huber Mátyás, Kolozsvári Emese, Szkefalvi-
Nagy Ágnes, Tömösváry Emese.

1.-2. Dr. Kovács László világi elnök köszöntője és Gyuri atya bevezet imája után a Tanács
megtárgyalta a napirendet.

3. Hogyan tudnánk még jobban terjeszteni Egyházközségünk létét és célkitűzéseit?

3.1 Értesítő
8271 példány megy ki évente két alkalommal. (Az egyházközséghez tartozó magyar katolikusok száma ennél többre becsülhető.)
Évenként kétszeri küldéssel a postaköltség igen magas (7-8.000 Euro/év). (Az ilyen jellegű „reklám” költségekre a püspökség által folyósított összeg évi 10.200 Euro.)
Megoldási javaslatok:
• Évi egyszeri kiküldés – ha ezáltal a tartalom is növekedne, ügyelni kell a küldemény súlyhatárára.
• Az „Értesítő” csak a mise időpontokat tartalmazná – ezzel az információs érték csökkenne.
• Internet fokozottabb használatának propagálása
A leginkább megvalósíthatónak tűnik: 1x kiküldeni egy évben.
Végleges döntés nem született, idén még a régi rendszer szerint 2x megy ki „Értesítő”.
A téma tárgyalása kapcsán felmerült a báli belépőjegy és az „Életünk” árának jövőbeni újragondolása.

3.2 Honlap
Imre atya: a honlap jelenleg 190 aloldalnyira nőtt fel. Igény lenne egy áttekinthetőbb struktúrájú, könnyebben kezelhető layoutra. Bóna Áron és Szőkefalvi-Nagy Ágnes próbál böngészés nyomán javaslatokat tenni.
A javaslat nyomán lehetne az új layout megvalósításról dönteni.
A honlap gondozására csapatot kell létrehozni. Egyes rovatoknak felelősei is lehetnének, akik a rájuk eső tartalmakat gondoznák.
A témára a következő ülése(ke)n vissza kell térni.

3.3 Facebook
Eddig 294 „barát” regisztrált, de ennél többen olvassák. Az aktuális programok közlése érdemes lenne, mert sokan vannak, akik szinte kizárólag ezt az információs forrást használják.

4. Egyéb

4.1 A közelmúlt programjai – visszatekintés, értékelés
4.1.1. Jubileumi gyalogtúra (Zumbühl Csilla)
19 lelkes résztvevővel az esős idő ellenére a 7 km-es gyaloglás a Szent Márton úton és a tervezett programok jó hangulatban zajlottak.
Ismétlésre érdemes, az idősebb korosztályból is örömmel vettek részt a rendezvényen!
4.1.2. Cserkészadvent (Huber Mátyás)
Jól sikerült, színvonalas és nem túl hosszú volt a program, az agapéra is sokan felmentek.
A téma kapcsán újra felmerült a stuttgarti agapé problémája (a novemberi ülésnek is témája volt, ld. az erről szóló jegyzőkönyvet) „Visszatérő probléma, hogy kik csinálják. Nem lenne szabad mindig ugyanazon
személyek vállára rakni a terhet... Sütemény felhívás fontos, nem mindig jön össze megfelelő mennyiség...
A (legalább pénzbeni) hozzájárulásra ösztönözni kell a résztvevőket, pl. a gyüjtőkosár nyilvános körbeadásával.”

• A „kosarazás” Stuttgartban nem működik jól. (ld. erről a novemberi ülés jegyzőkönyvét fent). Imre atya fél év türelmi időt javasol azzal, hogy az egyháztanács agapén résztvevő tagjai nyilvánosan kihirdetik, hogy az agapéhoz hozzájárulás szükségeltetik... Imre atya vállalta, hogy első alkalommal ő még egyszer kihirdeti ezt.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes és Bóna Áron tanácstagok vállalták, hogy ők, illetve a többi tanácstagok is segítenek ennek a problémának a megoldásában.
• Kávéért, italért pénzt kérni? Weigartenben így működik.
4.1.3. Karácsonyi ünnepkör szentmiséi (Szegi Oszkár)
Igen sokan voltak (567 fő a 3 misén), ez minden előzetes becslést felülmúlt – nagyon szép ünnep volt!
A templomi fenyőfát idén is mi állítottuk fel, a jövőben szeretnénk a betlehem díszítését is átvállalni a német közösségtől.
4.1.4. Egyháztanács kirándulása (Dénes-Hügel Éva)
Dec. 8.-án az úticél Schwäbisch Gmünd, Nördlingen és Donauwörth volt. Jól sikerült, a jövőben talán szerencsésebb lenne nem a téli időszakban szervezni, hogy az időjárás ne lehessen befolyásoló tényező.

4.2 Küszöbön álló programok
4.2.1. Magyar Bál (2013. január 26.)
Az első néhány értékesítési nap alatt már a jegyek 2/3-a elkelt! Jubileum: 25. alkalommal lesz a bál a fellbachi Schwabenlandhalleban – Fellbach városa 700 Euro adománnyal köszöntötte a jubileumot
4.2.2. Nagyböjti lelkigyakorlat (2013. március 1.-3.)
Stuttgartban Böjte Csaba dévai ferences atya, Weingartenben Pilis György atya tartja az elmélkedéseket.
A stuttgarti lelkigyakorlat a péntek esti szentmisével kezdődik. Szombaton 4 elmélkedés lesz, utána Csaba atya Imre atyával Balingenben mond misét. Vasárnap délelőtt Schwäbisch Gmündben, délután 3-kor pedig Stuttgartban
lesz a lelkigyakorlatot záró szentmise. Itt a csíkszeredai Role együttes is közreműködik.
Február 28.-án este a közösségi házban a stuttgarti magyarságnak is lehetősége lesz találkozni Böjte atyával.
A találkozók és a szentmisék keretében gyűjtés lesz Böjte atya gyermekvédelmi munkájának támogatására.
A rendezvények sikeres lebonyolításához Imre atya szeretettel számít az egyháztanácsosok és az egyéb „csapatok” tevékeny közreműködésére!
A további részletekről Imre atya e-mailen ad majd tájékoztatást.

4.2.3. Szegi Oszkár: 2013. június 8.-án Stuttgartba érkezik a Szent Korona másolata (az ún. „utazó” Korona). A programról való tájékoztatást és Egyházközségünknek ebben való részvételének megbeszélését a márciusi ETülés fő témájául javasolja.

4.2.4. Imre atya meghívására a Magyar Bál alkalmából jön a DunaTV két munkatársa, akik a báli tudósításon kívül az Egyházközség életéről forgatnak filmet. Az összeállítást szombaton, február 2-án az „Isten kezében” c. műsor
keretében sugározza a DunaTV.

Az ülés rövid hálaadó imával fejezdött be.
A legközelebbi ülés 2013. március 5.-én kedden este 19.00 órakor lesz.

Stuttgart, 2013. január 26.
Szőkefalvi-Nagy Ágnes

SZENT GELLÉRT
Magyarnyelv Katolikus Egyházközség
Stuttgart
Telefax: 0711-236 739 3, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de 

 

Jegyzőkönyv az ET 2012. szeptember 4-én este 19.00 órakor tartott gyüléséről.

 

Jelen vannak: Imre atya, Gyuri atya, Benedikt Ildikó, Bóna Áron, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Horváth Ottó, Huber Mátyás, Kovács László, Szegi Oszkár és Zumbühl Csilla.

 

 

A köszöntés és egy rövid ima után mindenki mond egy pár szót a nyári szabadságáról, ha sikerült valahol kikapcsolódnia.

 

 

1)         A tartalmi munkát az „Újraevangelizáció éve“ témával kezdtük. A Szentatya 2012. október 11-től 2013 november 24-ig az újraevangelizáció évét hirdette meg. Egyházközségünk szeretne ennek az évnek programjába bekapcsolódni, ezért konkrét javaslatokat gyűjtöttünk, hogy ezt hogyan tegyük.

Általánosságban megállapítottuk, hogy a közösségünk vonzerejét kell növelnünk ahhoz, hogy a Baden-Württembergben élő magyarok kapcsolódjanak hozzánk és erősödjenek meg hitükben a közösségünkben.

A közösségnek már most is több programja működik, ami az újraevangelizáció célját igyekszik elérni (pl. Péntek esti kateketikai beszélgetések). Ezek leginkább ugyanazt a néhány embert érik el. Ezeknek a programoknak a jó hirét kellene terjeszteni, illetve ezek anyagát a honlapon hozzáférhetővé tenni.

A jelenegi programok valószínű nem minden korcsoportnak és igénynek felelnek meg, ezért újabb programokat is kell kitalálni.

a)         A magyar-német (vagy más nyelvű) vegyesházasságban élők számára érdemes lenne a főbb liturgiákon (karácsony, húsvet, pünkösd) egy-egy német imát beültetni a liturgia szövegébe. Igy a magyarul nem, vagy csak keveset tudó házastársak is megszólitva éreznék magukat.

b)         Aktív tagjainkkal beszélnünk kell, hogy mindig mindenkit, akit nem láttak még a közösségben, szólítsanak meg, keressek velük a kapcsolatot, kerdezzék őket nehézségeikről és osszák meg velük tapasztalataikat. Nagyon fontos, hogy megszólítsunk minden hozzánk eljött embert. Alkalmat kell találni arra, hogy az aktiv fiataljainkkal is erről részletésen beszéljünk.

c)         Egyházközösségünk eddig nem használta a Facebookot, pedig úgy tűnik, hogy ennek a fórumnak sok előnye van, amit lehetne használni arra, hogy a közösséget és programjainkat ismertté tegyük mindenki előtt. Bóna Áron vállalja, hogy létrehoz egy facebook oldalt az egyházközösségnek és tárgyal Imre atyával arról, hogy mi minden kerüljön rá.

d)         A rövid programok mellett a fiatalok lelki elmélyűlését is lehetőve kellene tenni. Erre jónak tűnik egy Taize-i többnapos kirándulás. Nagyon tartalmas szokott lenni és a fiatalokat jól meg tudja szólítani. Ha egy kis csoportot össze tudnánk szedni, Fekete István el tudja vinni őket kisbusszal Taizébe. A részletekről meg tárgyalni kell.

e)         Templomainkat eddig is használtuk színvonalas koncertek megtartására, amire sokkal többen eljöttek mint a rendszeres szentmise látogatók köre. Ezeket az alkalmakat bőviteni kellene és el kellene mélyíteni azáltal, hogy a zeneművekhez azokkal és hitünkkel egyaránt kapcsolatos történeteket, elmélkedéseket illesztünk be a programba.

f)          A keresztény ifjúsági zene megszólaltatása is egy lehetséges projekt, bár nem egyszerű megszervezni, mert több tagú együttesek hangszerekkel való utaztatása Magyarországról rendszerint sokba kerül. Mégis megkérdezhetnénk néhány ismertebb vagy kevésbe ismert, de garantáltan jó együttest, hogy mennyiért lépne fel Stuttgartban. Előnyös lehet, ha sikerül az ilyen fellépést egy turnévá alakítani és az együttes nem csak itt, hanem Augsburgban, Münchenben és máshol is felléphetne. Ezzel az utiköltseg megosztható lenne. Imre atya megkérdezi Sillye Jenőt. Az Eucharist Együttest is meg lehetne kérdezni.

 

2)         Egyéb kérdések

a)         Templomok éjszakája: 2012. szeptember 15. Este 19 és 21 óra között nyitva lesz a templom és egy zenés-verses imádságos programmal készülünk, amivel a magyarországi templomok éjszakája programban veszünk részt. Mi vagyunk az egyetlen külföldi magyar egyházközség, aki erre a programra résztvevőkent jelentkezett.

b)         Templombúcsú Stuttgartban: 2012. szeptember 16-án a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség templombúcsúja lesz. A szentmise a Bruder Klaus templomban 12.00-kor kezdődik. Szónok: Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök. A szentmise után a templom előtt közös ebéd lesz. Az ebédhez egy pörköltfőző verseny tagjai szolgáltatják a húsételt. A költségek fedezésére a pököltért 4 Eurot kérünk, az italokért pedig a régi árakat tartjuk. 20 padot kell felállítani és megtéríteni. Fontos, hogy szép legyen, hogy az emberek a búcsú után maradjanak enni. Az ebéd után kis kultúrműsor is lesz.
Imre atya feladata, hogy a német egyhazközségben is hirdesse ezt a rendezvényt illetve a pörköltes ebédet. A tapasztalat azt mutatja, hogy erre a meghívásra néhányan szívesen eljönnek a németek közül is.
Oszkár feladata a szervezés, de mindenkire szükség van, aki tud segíteni. Főleg az elő és utómunkálatoknak kell a sok kéz.

c)         Nemzeti ünnepünk: 2012. október 21-en tartjuk az október 23-i nemzeti ünnepünket. A tavalyi tapasztalatokból tanulva a legtöbb dolgot ugyanúgy csináljuk, mint tavaly. A helyszín változatlan, rövid műsor lesz (Imre atya és Laci egyeztetnek), a munkabeosztás is hasonló lesz. Mindenki hozzon süteményt!
Imre atya igyekszik beszélni a házigazdákkal, hogy a házmesterre ne legyen szükség, mert az került tavaly nagyon sokba.

d)         Budavári Ágnes jelentkezett a közösségünknél, hogy lakást keres Tübingenben. Kapott is visszajelzést tőlünk.

e)         Eislingenbe mintegy 70 magyar család költözött ki az anyaország területéről az utóbbi időben, akik szentmisére és keresztény közösségbe is be tudnak kapcsolódni. Oszkár már meghívta azokat, akiket elért, a búcsús szentmisére Stuttgartba, hogy a nagyobb közösséggel is találkozzanak. Ez viszont nem elegendő. Sürgősen tovább kell fejlesztenünk az ide érkező magyarokkal való kapcsolatfelvétel tervét. Ezt a következő ET-ülésen egyik fő témaként kell kezelni.

f)          Jubileumi biciklis zarándoklatot tervezünk 2012. október 20-án. Vezetője Dénes-Hügel Éva. A pontos cél még nincs meg. Fő szempont a teljesíthetőség.

g)         Az egyházközség gyalogos zarándoklatot is tervez 2012. november 10-én. Vezetője Benedikt Ildikó. A zarándoklat ca. 2 óra időtartamú lesz és Stuttgart környékén vezet végig.

A tanács ülése egy hálaadó imával és egy áldással zárult.

 

Stuttgart, 2012. szeptember 7.

Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség Albert-Schäffle-Str. 30, 70186-Stuttgart. Tel: 0711-2369190 Telefax: 0711-236 739 3, E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de  

 

Jegyzőkönyv az ET 2012. február 7-én este 19.00 órakor tartott gyüléséről

Jelen vannak: Andree Brigitta, Benedikt Ildikó, Bóna Áron, Fekete István, Huber Mátyás, Szegi Oszkár, Dr. Szőkefalvy-Nagy Ágnes és Imre atya.1. Az űlést – Dr. Kovács László hiányzása miatt – Imre atya köszöntéssel kezdte, majd egy rövid imát mondott.

 

2. Azután az előző gyülés jegyzőkönyvének pontjait olvasta fel röviden, hogy ha valakinek hozzászólása lenne, akkor megtehesse.

 

3. Majd rátért az ET-gyülés fő témájára: A Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye által bekért lelkipásztori jelentésre. Először ismertette röviden az Egyházmegye lelkipásztori helyzetét, amelyet az elmúlt egy évben egy párbeszédre és bizonyos struktúrák megújítására való törekvés jellemez. Ennek egyik lecsapódása a küszöbön álló esperesi látogatás, amelyet az új stuttgarti esperes, Dr. Christian Hermes ennek az évnek a folyamán nálunk is meg szeretne ejteni.

 

Hogy minél világosabb képet kaphasson a más anyanyelvűek lelkipásztori helyzetéről, egy kérdőívet tartalmazó kis füzetecskét küld maga előtt, amely kérdésekre az ET-nak 2012. június 1-ig meg kell adnia a válaszokat.

 

Imre atya szerint ez két szempontból is nagyon fontos nekünk: egyrészt jobban figyelembe vesznek bennünket, mint eddig. Hisz ilyen esperesi látogatásra eleddig még nem kerítettek az illetékesek sort! Másrészt az ET tagjai is, miközben átveszik és legjobb tudásuk szerint megválaszolják a kérdéseket, maguk is jobban megismerik az Egyházközség lelkipásztori helyzetét, és tevékenyebben tudnak abba – ötleteikkel – belefolyni.

 

Azt javasolja hát, hogy Kovács László és Bóna Áron tagokból alakuljon egy Bizottság, amely a kérdésekre adott válaszokat összegyűjti, majd megfogalmazza. A válaszok leadásának határideje 2012 március vége.

 

4. A volt és küszöbön álló programjaink keretében először

 

* a Magyar Bálról esett kimerítően szó. A Bál főrendezője, Szegi Oszkár egyéni benyomásait ecsetelte. Kiemelte azt, hogy a Bál látogatottsága (ismét telt ház volt!), a zömében kedvező visszajelzések mind azt mutatják, hogy az irány és a színvonal jó, csak tartani kell. Andree Brigitta a jegyekkel kapcsolatban elmondta, hogy az kultúráltan és minden nehézség nélkül ment, nem utolsó sorban annak is köszönhetően, hogy Horváth Gyula hívünk a teremrajzot digitalizálta és a honlapunkra felvitte.

 

*  Másodikként Imre atya az Egyházközségünk 65 éves jubileumának programját terjesztette az ET tagjai elé megbeszélésre.

 

 • A nagy Ünnep 2012. május 20-án, vasárnap lesz.
 • A 12.00 órakor kezdődő szentmisét Nm. és Ft. Dr. Varga Lajos váci segédpüspök végzi.
 • Utána közös ebédre kerül sor, amelyet az ET tagjai és a stuttgarti legátusok szerveznek meg.
 • Ebéd után este 18.00 óráig kultúrális és szórakoztató műsor lesz, amelynek összeállítását az ET különböző bizottságai szervezik.

 

A jubileumi évet nem csak ezzel az egy rendezvénnyel szeretnénk emlékezetessé tenni, hanem lenne még

 • egy fotókiállítás a Misszió illetve az Egyházközség régi (és új) képeiből,
 • egy „Mindszenty vasárnap” – május 6-án, amelyet Zumbühl Csilla,
 • egy „jubileumi biciklitúra”, amelyet Dénes-Hügel Éva,
 • és egy „jubileumi gyalogtúra”, amelyet Benedikt Ildikó szervez meg.

 

Természetesen a többi részegyházközségekben is lesznek majd rendezvények. Ennek irányítását és lebonyolítását Gyuri és Imre atya az illető legátusokkal fogja majd  - minél előbb - megbeszélni. Ezzel kapcsolatos ötleteket – természetesen – szívesen fogadnak.


 5. Az egyéb kérdések megtárgyalása egy levél körül forgott. A Csöbörcsök vezetője, Kemény József levélben kereste fel Egyházközségünket, amelyben a táncegyüttes számban örvendetesen meggyarapodott tagjai számára új ruhák varratására kért segítséget. Az ET tagjai egyhangúlag megszavazták, a támogatásért cserébe viszont azt szeretnék, ha a Csöbörcsök fellépne az egyházközség rendezvényein.

 

 

Az ET februári gyűlését Imre atya egy imával zárta.

 

Legközelebb 2012. május 15-én gyűlünk össze.

 

Stuttgart, 2012. 02. 08.

 

Dr. Tempfli Imre

plébános

 

SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

Jegyzőkönyv az Egyháztanács 2011. december 6-i gyűléséről

 

 Jelen vannak:

Imre atya, Gyuri atya, Benedikt Ildikó, Kovács László, Dénes Hügel Éva, Zumbühl Csilla, Huber Mátyás, Geiger Erika, Andree Brigitta.

 

 

1. Fő témánk: Pilis György atya, az új lelkipásztorunk.

 

1.1. Bemutatkozása (Gyuri atya)

1955 ben született. A teológiát Esztergomban kezdte majd Olaszországban fejezte be. 1997. november 1-én szentelték pappá Nagyváradon. 2003-ig Biharon, Szent Mártonban, Félix fürdön szolgál papként. 2003-tól Olaszországba helyezik. 2011. október 1-től pedig a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség lelkésze lett.

 

1.2. Alkalmazásának története (Imre atya)

Gegő István atya kiválása után a Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye felelős vezetői új lelkipásztor alkalmazását szorgalmazták. Ekkor a külföldi magyarokért felelős püspök, dr. Cserháti Ferenc Pilis György atyát szemelte ki erre a feladatra. Pilis atyát március végén Rottenburgba hívták, majd miután kifejezték szándékukat, hogy október 1-től alkalmazzák második lelkipásztorként, Cserháti püspök is áldását adta a döntésre.

 

1.3. Pilis György atya munkaköre és az anyagiak elosztása (Imre atya)

Egyházközségünknek ezzel újfent két teljes papja van, ami a feladatok megfelezését is jelenti. Gyuri atyának a Püspökség nem bocsát rendelkezésére titkárnőt, mert az összes adminisztráció továbbra is Stuttgartban történik. A 14 egyházközség viszont 7–7-re lett felosztva. Gyuri atya Ulmban (városközpontban, rendezett körülmények között) lakik és annak a környékén lévő részegyházközségeket látja el. Vagyis: Eislingent, Heidenheimot, Ulmot, Munderkingent, Biberachot, Weingartent és Friedrichshafent. A költségek és a bevételek is ennek megfelelően lesznek felosztva. A részegyházak lelkipásztori ellátása rendszerint külön külön történik, az atyák csak az egyes búcsúkon veszik át egymástól a szentmiséket.

Az új helyzet lehetővé teszi azt is, hogy végre Ulmot is egy kicsit jobban kiépítsük. Első teendő a hétköznapi szentmisék rendszeressé tétele, amely köré aztán egyéb lelkipásztori programokat is lehet majd szervezni.

 

2. Volt és küszöbön álló programjaink

2.1. Kapcsolataink alakulása (Imre atya)

Imre atya beszámolt arról, hogy a Stuttgartban lévő 9 magyar szervezet a jövőben szorosabb kapcsolatba akar lépni egymással. A november 5-i találkozójukon elhatározták, hogy évente többször találkoznak, közös honlapjuk lesz és nem szerveznek egymásra programokat. A nevük „Stuttgarti Magyarok Szövetsége” lesz. Januárban egy alapszabályt is szeretnének megszavazni.

 

2.2. Projektjeink (Brigitta)

A projekt pénzek elosztása a nyár végén megtörtént: az idén már 10.500 Eurót utaltunk át az arra rászorulóknak, akikről a Projekt-Bizottság illetve az ET tagjai döntöttek. December 15-én lesz a másik elosztó ülés. Az ET elfogadja, hogy ezután a Projekt-Bizottság tagjai, Benedikt Ildikó, Geiger Erika és Kollmann Gyula kapja meg elsőként a projekteket, amiket aztán ellenőriznek, hogy egyáltalán megfelelnek-e a statutumok előírásának vagy sem. Ha igen, csak akkor kerülnek az ET tagajai elé.

 

2.3. Az Összmagyar Zarándoklat október 8-án (Zumbühl Csilla)

Seyernben voltunk (Bajorország). Egész Németországból mintegy 500-an voltak. Innen Stuttgartból kb. 50 ember. A kolostorban idegenvezetés volt, majd egy főpapi szentmise, amelyet a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásáért felelős dr. Cserháti ferenc püspök tartott. Délután egy nagysikerű kultúrműsor volt cserkészek előadásával. Vendégünk volt: Semlyén Zsolt, miniszterelnök helyettes. Mindenki egyetértett azzal, hogy máskor is legyen ilyen rendezvény. Ha csak lehet, ezeket vasárnapra kellene szervezni, hogy akik szombaton is dolgoznak, el tudjanak jönni.

 

2.4. Nemzeti Ünnep (Dr. Kovács László)

Október 23-a. A program 3 részből állt. Szentmise, kultúrprogram díszvendégekkel beszédekkel, valamint egy záró koncert, amelynek keretében a Baden-Württembergi Rendőr Zenekar illetve a Sindelfingeni St. Paulus (kat.) és St. Johannes (ev.) templomok közös kórusa Hides Frigyes magyar zeneszerző híres művét, a Requiem 1956 címűt adták elő. Nagyon sikeres program volt sok-sok résztvevővel. Még sok ilyet!

 

2.5. November 7-én könyvbemutató (Benedikt Ildikó)

Faltin Erzsébet írónő mutatta be  „A királyné“ című történelmi regényét, ami Boldog Gizelláról szól. Ezzel a könyvvel szeretné az írónő Gizella szentéavatásának ügyét előbbre vinni.

A rendezvény a közösségi termünkben volt, kb. 50-en voltak. Nagyon jó hangulat volt. Könyvet lehetett venni. Máskor is lehet ilyet rendezni.

 

2.6. December 4-én képbemutató a Trianoni Nemzeti Zarándoklatról (Csilla)

A gitáros szentmise nagyon szép volt. A meghívott énekesek – Geng Ildikó és Bokor Iván - nagyon szépen énekeltek. Példájukon buzdult a mi kórusunknak is... A szentmise végén hangulatos Mikulás-járás volt,a melynek keretében mintegy 20 gyermekünk kapott kis csomagocskát Szent Miklós püspök „utódától”. A szentmise után ágápé, amelynek keretében – mintegy 120 ember előtt – Szegi Hajnalka és Oszkár mutatták be Dávid Ferencnek a Trianoni megemlékezésről készített filmjét.

A hangulat és a lelkesedés arra indította Szegi Oszkárt, hogy jövőre is szervezzen egy megemlékező zarándoklatot Trianonba.

 

2.7. December 18-én „Cserkész-Advent” (Huber Matyi)

Most vasárnap (december 11) a cserkészek bemutatják Ulmban a karácsonyi műsorukat. 18-án itt lesz a bemutató. 15:00 órakor kezdődik a szentmise, aztán a cserkészek műsora. A program után lesz agapé, amelyet a cserkészszülők szerveznek, de amire közülünk is mindenki hozzon valamit. Az agapé keretében lesz a „Család Éve” alkalmából tavasszal meghirdetett rajzverseny kiértékelése. Erre Pogonyi Tibor festőművészt hívtuk meg a zsűri elnökének Münchenből. Két festményt kell ott helyben készítenie, ami az első díj lesz.

 

2.8. Magyar Bál (Imre atya)

A dolog jól halad. Megvannak a meghívók és a jegyek. Január 2-tól kezdjük árulni őket. Ezt is a Szervező Bizottság intézi.


3. Egyéb kérdések megtárgyalása

3.1.Egyházközségünk jubileuma

Jövő május 13-án 65 éves lesz az Egyházközségünk. Itt Stuttgartban nagy ünnepséget rendezünk püspöki jelenléttel. Minden részegyházközségben megemlékezünk ezen a napon, ahol éppen lesznek szentmisék. Ezzel kapcsolatban még a következö üléseken beszélni kell a részletekről.

 

3.2. Munkaközvetítés

Egyelőre áll a szervezés. Bóna Áron és Kovács László kell, hogy folytassák a dolgot.

 

3.3. Kórus

Andree Brigitta vezeti. Egyelőre nehéz összehozni a tagokat próbára. A jóakarat azonban már megvan.

 

3.4. Reklám-csészék

Elkészültek a reklám-csészék: “Katolikus Magyarok Baden-Württemberg” felirattal. Kívánatos lenne, hogy az ET tagjai illetve a legátusok a decemberi szentmisékre benne bort szolgálnának fel, és aki akarná, megvásárolhatná azokat. Nem csak az Egyházközség reklámozása szempontjából lenne ez jó, hanem a bevételt karitatív célokra használhatnánk.

 

3.5. Bizottságok

Imre atya arra kéri a bizottságok felelős vezetőit, hogy velük egész éves munkájukat velük megbeszélhesse, ezért minél hamarabb jelöljenek ki a megbeszélésekre egy-egy határidőt.

 

3.6. Külön dicséret Fekete Istvánnak

Fekete István az ET külön dicséretében részesül, mert jó kezdeményezései vannak és sokat tesz az ilyen kezdeményezések megvalósításáért.

 

3.7. A Magyar Kultúrintézet igazgatójának meghívása

Dr. Ódor Lászlót, az itteni Magyar Kultúrintézet új vezetőjét 2012. február 5-re egy bemutatkozó előadásra meghívta Imre atya.

 

 

Következőleg 2012. február 7-én találkozunk.

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovács László

 

SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2011. október 4-i gyűléséről

 

Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Andrée Brigitta, Benedikt Erika Ildikó, Dénes-Hügel Éva, Huber Mátyás, Kováts Miklós Jenő Antal, Szegi Oszkár és Zumbühl Csilla

Kimentette magát: Bóna Áron, Geiger Erika, Dr. Kovács László és Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes.

 

Imre atya köszöntője és bevezető ima után az egyháztanács röviden megbeszélte az előző gyűlés jegyzökönyvét.

 

1.Volt és küszöbön álló programjaink

·   Stuttgarti Búcsú

Az eső ellenére is kb.180-an voltak az ünnepségen

A német egyházközség kórusa egyből elfogadta a meghívást, és tagjai nagyon megvoltak lepődve, hogy milyen sok család és fiatal volt a szentmisén. Gratuláltak a jó szervezéshez is.

A hívek megismerkedhettek Pilis György atyával, egyházközségünk új lelkipásztorával.

A kultúrműsor nagy sikert aratott. Vendégünk a Kecskés-együttes volt.

190,-€ bevételünk volt, amit különböző projektjeink támogatására használunk.

A következőben több segítségre lenne szükség, mert még most is mindig ugyanazok segítenek.

 

·   Új lelkipásztor az EK kötelékében

Gyuri atya a decemberi ET-gyűlésen fog bemutatkozni.

 

·   A Stuttgarti Magyarok Szövetségének alakulása

Szeretnénk egy közös platformot, ahol valamennyi stuttgarti magyar szervezet (Erdélyi Világszövetség, Cserkészet, Csöbörcsök, Hunnia Magyar Iskola, Magyar Óvoda, Napvirág,Würtembergi Magyar Protestáns Gyülekezet,) találkozhatna, s egy közös honlapot,  amin rajta vannak a különböző programjaink.

A nyár alatt nem sok minden történt, de szeretnénk rendszeresen találkozni és ami fontos lenne, ha lehetséges, programjainkat ne egyidőben szervezzük.

 

·   Karitász-Projektjeink

Ezen túl egy évben kétszer döntünk a segélyekről és nagyságukról: június 15-én és december 15-én. Ebben az esztendőben a júniusi döntés értelmében minden kérelmező megkapta a segélyt.

 

·   Összmagyar Zarándoklat október 8-án.

A németországi magyar katolikus papok október 8-ra Összmagyar Zarándoklatot szerveztek Scheyernbe (Bayern). Kb. 500 zarándokra számítanak. Mi is ott leszünk egy autóbusszal.

Egész napos program lesz. A házigazda bencés atyák bemutatják a kolostort, utána főpásztori szentmise, amelyet Dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök celebrál, délután pedig kultúrális műsor lesz. Díszvendégünk és vendégszónokunk Semlyén Zsolt miniszterelnök-helyettes lesz.

A zarándoklatokkal kapcsolatban általában elhangzott, hogy a jövőben, ha lehetséges, szervezzük őket vasárnapra, mert van aki szombaton dolgozik.

 

·   Ulmi templombúcsú október 9-én

Aki teheti, vegyen részt az ünnepségen.

 

·   Október 21-én Koncert

Az idei Liszt-Ferenc-Évforduló emlékére a DUO FRESCO együttes október 21-én, pénteken este 19.00 órától zongoranégykezes-koncertet ad Stuttgartban.

 

·   November 7-én könyvbemutató

November 7-én, vasárnap, a du. 15.00 órás szentmise után Faltin Erzsébet szerző mutatja be Boldog Gizelláról szóló könyvét, „A királyné”-t. A könyvet a helyszínen meg is lehet vásárolni.

 

·   December 4-én képbemutató a trianoni Nemzeti Zarándoklatról

A misén a Müncheni Katolikus Misszió két fiatal muzsikusa és énekese, Bokor Iván és Geng Ildikó egyházi énekeket énekel. A szentmise után Szegi Hajnalka és Oszkár képvetítéses előadást tart az idei trianoni megemlékezésről.

 

·   December 18-án „Cserkész-Advent“

December 18-án, a du. 15.00 órás szentmise után Cserkész-Advent. Cserkészeink előadása.

 

2. Fő témánk: Az októberi Nemzeti Ünnep

Helye: Herz-Jesu-templom (Schurwaldstr. 4)

Programja:

·   15.00 szentmise ill. protestáns istentisztelet. Igét hirdet: Nt. Gémes István.

·   17.00 Dr. Ódor László, a MKI igazgatója ünnepi szónoklatot tart

·   19.00 Hidas Frigyes: Requiem. Előadják a Sindelfingeni St. Johannes ev. és a St. Paulus katolikus templomok kórusa, valamint a Baden-Württembergi Polzeiorchester, Toni Scholl vezényletével.

 

Szervezés

A helyszíni szemlét Andrée Brigitta és Huber Mátyás elvégezték.

·   kevés a parkoló, ezért Benedikt Ildikó megtudakolja, hogy hogyan lehet busszal odajutni.

·   A vizet mi visszük, kávét és teát kapunk ott.

·   Szükségünk van minél több süteményre.

·   13.00 találkoznak az ET tagjai, hogy a termet feldiszítsék.

·   a koncert után ministrásaink kosaraznak. A bevételt jótékonysági célokra használjuk.

·   Fekete István kb. 10 db kötényt rendel a TAPEX nevű cégnél.

·   Kb. 150 főre számítunk

·   Mindenkire szükségünk van, hogy az ünnepséget jól megszervezhessük.

 

Az gyűlés rövid hálaadó imával fejeződött be.

 

Legközelebb december 6-án este 19.00 órakor gyűlünk össze.

 

Waiblingen, 2011.11.13.

 

Zumbühl Csilla

SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2011. július 12.-i üléséről

Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Benedikt Ildikó, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Dr. Kovács László, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Huber Mátyás és

Szőkefalvi-Nagy Ágnes.

 

Dr. Kovács László világi elnök köszöntője és bevezető ima után az egyháztanács röviden megbeszélte és véglegesítette a 2011. május 14.-én tartott Egyháztanácsosok és Legátusok

Napja és a 2011. június 21.-i rendkívüli egyháztanácsi ülés jegyzőkönyveit. (1., 2.)

 

3. A közelmúlt eseményei, rendezvényei: visszatekintés, értékelés

3.1 Rendkívüli szentmise Böjte Csaba atyával (június 22.)

Váratlanul jött Csaba testvér jelentkezése, de sikerült a körülményekhez képest mindenki megelégedésére jól megoldani.

Természetesen még jobb, ha fel tudunk készülni.

Nem volt megszervezett / bejelentett adakozási lehetőség, ki-ki megtehette, ha akarta.

 

3.2 Bad Niedernau (június 23.) Kevesebben voltak, mint tavaly (időjárás, szünidő), de jó, bensőséges, családias volt.

Ennek a 35 éves hagyománynak belátható időn belül vége fog szakadni (már csak néhány igen idős kedvesnővér őrzi a helyet).

Köszönet Fekete Istvánnak szervezési munkájáért.

Az italárusítás becsületkassza alapon jól működött, a kevesebb felállított asztal közelebb hozta egymáshoz az embereket.

 

3.3 István atya búcsúmiséje (július 3.) 120-an voltak ott.

Egy német és egy brazil pap is részt vett a misén.

Az állófogadást Benedikt Ildikó szervezte (kb. 60 fő)

Ez a forma megint bizonyította, hogy mozgalmas, élénk kommunikációt tesz lehetővé.

 

3.3 Szavalóverseny: (július 9.)

Kicsi volt az érdeklődés, nagyobbat érdemelt volna.

Példaértékű és követni való, ahogyan a zsűri egyik tagja (Svájcból) bánt a gyerekekkel.

 

3.3 „Kis-zarándoklat” Zwiefaltenbe (július 10.)

Jó sokan összejöttek, nem volt koordinált közös program, de ki-ki megtalálta a neki legmegfelelőbbet. Ezt a jövőben jobban lehet csinálni.

Az egynapos zarándoklat sokaknak idő- és pénzokokból is nagyon jó.

Fontos az előzetes helyszíni szemle és a programbeosztás megszervezése.

 

4. A közeljövő eseményei, rendezvényei

4.1 Bérmálás: július 17. 12.00

Kb. 250 fős részvétel várható

Az egyháztanács véglegesítette a nap forgatókönyvét:

- segítők 11 órára jönnek

- mise után 2 órakor közös ebéd (zsömle + rántott hús) a templom előtt (az önköltség fedezésére kosár kihelyezése – ennek kihirdetése fontos

- ebéd után (kb. 3-kor) bibliai vetélkedő és kulturális műsor

- ½ 4- ½ 6: kávé, sütemény a közösségi teremben

Rossz idő esetén a programok a közösségi teremben lesznek megtartva.

 

4.2 Templombúcsú: szeptember 18: 12.00

Az új lelkipásztorunk bemutatkozása lesz.

Van jelentkező a bográcsos főzésére, így jó idő esetén a mise után a templom előtt, 3.50 Euro / adag áron ebéd lehetőség.

Hordós sörről Fekete István gondoskodik.

15.00 órakor kulturális műsor

 

5. Új lelkipásztorunk: Pilis György

Október 2-tól hivatalosan is beáll a lelkipásztori munkába. A nagyváradi püspökség kötelékéből jön, teljes idejű megbízással. Jelenleg Olaszországban szolgál, Ulmban fog lakni.

Az egyházközség feladatait Imre atya vezetésével megosztva végzik majd.

 

6. Egyéb

A munkát keresőket segítő anyaggyűjtés megkezdődött és első körben Kovács László egy 12 oldalas összeállítást készített, amit elküldött Bóna Áronnak és Boronás Barnának.

 

Imre atya agape-rendezőket keres az őszi negyedévre. (Mindig az adott hónap 1. vasárnapján.)

 

Az ülés rövid hálaadó imával fejeződött be.

 

A legközelebbi ülés 2011. október 4-én, kedden 19.00 órakor lesz.

 

Stuttgart, 2011. augusztus 22.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes

SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2011. június 21.-i rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Dr. Tempfli Imre plébános, Benedikt Ildikó, Bóna Áron, Dr. Kovács László,

Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Andrée Brigitta, Boronás

Barnabás és Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes.

Dr. Kovács László világi elnök köszöntötte a jelenlevőket és Imre atya bevezető imája után

ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat.

 

1. Segítség munkát keresőknek

Az EU-s munkavállalás felszabadítása után fel kell készülnünk arra, hogy munkát

keresők megnövekedett számban keresik meg Egyházközségünket tanácsért,

segítségért. (Hírek szerint 6 hét alatt 2000-en mentek Magyarországról Ausztriába!

Tübingenben is már ápolónőket verbuválnak – német nyelvoktatást szerveznek

számukra)

Hozzánk egyelőre e-mail-ben érkeznek kérések, ill. már itt levő, esetenként becsapott

emberek kérnek segítséget. A hozzánk fordulókat be kell vonni egyházközségünk

életébe, ezzel is segítve őket.

A legnagyobb gond a tájékozatlanság.

Munkaközvetítésre nem vállalkozhatunk, de pl. tájékozódhatunk magyar érdekeltségű

cégek felől.

Az Erasmus Akadémia tagjai is segítséggel szolgálhatnak tapasztalatukkal,

tájékozottságukkal.

Szegi Oszkár javasolja, hogy az Egyháztanács dolgozzon ki lehetőségeinek megfelelő

segítőrendszert.

Bóna Áron, Boronás Barna és Dr. Kovács László elkezdik egy tanácsadó dokumentum

összeállítását. Ez a tapasztalatok alapján időről időre kiegészíthető. Az általános

alapvető tudnivalóktól a konkrét útmutatásig terjedő „kiskáté” lenne a cél.

 

2. A közelmúlt eseményei, rendezvényei: visszatekintés, értékelés

 

2.1. Húsvéti Jótékonysági Bazár (08. 05.)

A szervezők oldaláról Szegi Oszkár eredményesnek, mindenképpen folytatandónak,

tovább fejlesztendőnek ítélte az 1. Jótékonysági Bazárt. A megfőzött 60 ebéd mind

elfogyott, már új jelentkező is van a főzésre.

Imre atya: a bazár bevételét Majnek Antal püspök (Kárpátalja)

jótékonysági projektjeinek támogatására fordítottuk.

 

 

2.2. Friss Házasok Napja

Három pár részvételével meg lett tartva. A következő összejövetel nov.19.-én lesz.

 

2.3. ET-ok és Legátusok Napja (14. 05.)

31 résztvevővel tartalmas, eredményes nap volt. (Külön jegyzőkönyv készül róla.)

 

2.4. Családi Nap (21. 05.)

A Bärensee-nél minden korosztályból összesen több mint 100 résztvevővel nagyon jól

sikerült.

Külön köszönet illeti Jablonkay Lydiát, aki a programok szervezésével és a

lebonyolításával nagyban hozzájárult a nap sikeréhez.

A rendezvény mindenképpen folytatandó!

Kérdések, javaslatok: Kell-e (még) jobb hely? [Itt minden adva volt,

tömegközlekedéssel is jól elérhető Stuttgartból]

Még jobb útbaigazító jelzésekkel kell a hely megközelítését segíteni.

 

 

3. A közeljövő eseményei, rendezvényei

 

3.1. Rendkívüli szentmise Böjte Csaba atyával (22.06.)

Amennyiben Imre atya megszerzi a hozzájárulást, a Stuttgarton átutazó Böjte Csaba

atya június 22.-én 19.00 órakor szentmisét mond a Bruder Klaus templomban. Utána

„hozott anyagból” szeretetvacsora a 19 vele utazó munkatársa és a gyülekezet részére.

 

3.2 Bad Niedernau (23. 06.)

Autósok találkozása a templomnál: ½ 9-kor

Körmenet, szentmise, megemlékezés 10:30-tól

 

3.3 További rendezvények

 

- Július 9.: Szavalóverseny a Bruder-Klaus Közösségi Házban, érdemes hirdetni

minden lehetséges fórumon!

 

- Július 10.: „Kis-zarándoklat” Zwiefaltenbe – további hirdetés szükséges, hogy

rentábilis legyan a buszrendelés.

 

- Július 17.: 12.00 Bérmálás

A szentmise után közös ebéd – sörpadokkal a templom előtt.

Ebéd után kávé, sütemény.

Részletes megbeszélés a július 12.-i egyháztanácsi ülésen.

 

Az ülés rövid hálaadó imával fejeződött be.

 

A legközelebbi ülés július 12-én 19.00 órakor lesz.

 

Stuttgart, 2011. július 1.

 

Szőkefalvi-Nagy Ágnes


 

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2011. május 3-i üléséről

 

Jelen vannak: Benedikt Erika Ildikó, Bóna Áron, Dénes-Hügel Éva, Fekete István, Geiger Erika, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla tanácstagok, valamint Andrée Brigitta, Huber Mátyás, Szegi Hajnalka és Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes.

 

Dr. Kovács László világi elnök köszöntötte a jelenlevőket és közös ima után ismertette a megtárgyalandó napirendi pontokat.

 

1. Karitász-projektek megbeszélése

A tanácstagok többsége még nem mélyült el a döntéshozatali procedúra megismerésében, így ezt a tanács röviden újra megbeszélte. Megállapítást nyert, hogy a 3. számú projekt nem illeszthető be a pontozásos döntéshozatali folyamatba. Az általa felvetett problémát Szegi Oszkár indítványa alapján az egyéb témák között (3.2) tárgyalta az egyháztanács.

A döntéshozatalt segítendő, Andrée Brigitta mindenkinek elküldi a kitöltendő táblázat és útmutató legfrissebb, 4T-12-2009 jelzésű változatát. A tanácstagok 1 héten belül  kitöltik és elküldik Kovács Lászlónak  az értékelésüket.

 

2. Küszöbön álló rendezvények

2.1. Friss Házasok Napja (07. 05.)

A félévenkénti gyakoriságúra tervezett összejövetel (május 7.) a résztvevők egyéb programja miatt elmarad, az őszi (nov. 19) időpont szervezésére időben kell majd koncentrálni.

 

2.2. Húsvéti Jótékonysági Bazár (08. 05.)

Andrée Brigitta: szórólap készült és egy figyelemfelhívó vászonhirdetést is kifüggesztettek a közösségi ház teraszán.

Szegi Hajnalka beszámolt az előkészületek állásáról.

Javasolja, hogy a várható jó időre tekintettel és a vásárlók eredményesebb „megfogása” érdekében az árusító asztalok is a szabadban (a templom előtt vagy a teraszon) legyenek. Erről még egyeztet Imre atyával.

A segítők ½ 10-re jönnek, az ital kiméréshez még meg kell szólítani segítőket.

Az eladásra kínált tárgyak nem lesznek „beárazva”, az árról szóban egyeznek meg az árusítók a vevőkkel.

A halászlé-készítők az étel elkészítését és kimérését is vállalták.

A fogyasztás a pénztárnál (Szegi Oszkár, Huber Mátyás) előre megváltott jegyekkel történik.

Árak:    

            Halászlé :         3.50 € / adag, kívánságra kenyérrel

            Sütemény:        1 €,

            Kávé:                1 €

            Víz:                  1 € / 2dl

            Sör:                  1.50 € / 3,3 dl

            Bor:                  1.50 € / 1 dl

2.3. ET-ok és Legátusok Napja (14. 05.)

A közös ebédre javaslat:

Fleischkäse + krumplisaláta + zsemle, a beszerzést Brigitta intézi.

(Fekete István jó hentest javasol a forrásra)

Sütemények hozására a résztvevőket lehet buzdítani.

 

2.4. Családi Nap (21. 05.)

Jablonkay Lydia szórólapot készít, amit széles körben terjeszt.

(A szórólapra kerüljön térkép is a helyszínről, annk megközelíthetőségről, parkolásról.)

Felkérést kap keretprogram szervezésére is.

 

2.5. Katona-Klári-Est (28. 05.)

Fekete István május 26.-án elhozza Katona Klárit a repülőtérről.

Bóna Áron gondoskodik arról, hogy ha kell, a Stuttgarti Magyarok honlapon is  hirdetve legyen az esemény.

Az óvodás programra Bóna Áron az ovis szülők körében gondoskodik süteményadományról.

 

2.6. Bad Niedernau (23. 06.)

Hirdetés: mint minden esztendőben: szóban és a Barátomban.

Az iskolai szünet ellenére szép számban, sok helyről szoktak összegyűlni a nagy közösségből a szentmisére és az „úrnapi piknikre”.

 

3. Egyéb témák

3.1   További rendezvények

-  Július 9.: Szavalóverseny a Bruder-Klaus Közösségi Házban, érdemes hirdetni            minden lehetséges fórumon!

-   Július 10.:  „Kis-zarándoklat”  Zwiefaltenbe – a pontos időpontok és program még        hirdetve lesznek. (11.30-kor szentmise a kegytemplomban)

-    Rajzverseny  a Családok évében

            Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra a Cserkészkarácsony tűnik        legalkalmasabb időpontnak.

            Kovács László minden fontos információt (versenykiírás, részvételi feltételek,       részvétel módja, határidők stb.) tartalmazó szórólapot készít széleskörű             terjesztésre.

-    István atya búcsuztatása: július 3-a

 

3.2       Segítség munkát keresőknek

A az EU-s munkavállalás felszabadítása után várható, hogy megnövekszik a munkát keresők száma, akik az Irodához fordulnak segítségért. Szegi Oszkár javasolja, hogy az Egyháztanács dolgozzon ki lehetőségeinek megfelelő segítőrendszert.

Ennek két formája látszik megfontolásra és kivitelezésre érdemesnek:

1. Személyes „fogadóóra” biztosítása, amivel a mindennapi életben való eligazodást lehet segíteni – segítség álláspályázathoz, lakáskereséshez, hivatali ügyekben stb. (Tapasztalt, „ráérő” nyugdíjasok vállalhatnák ezt a feladatot.)

2. Honlapok keresése, összegyűjtése, amelyek hasznosak lehetnek az elinduláshoz. Ezt pl. a Karitász-bizottság végezhetné el.

A júliusi egyháztanácsi ülésnek legyen témája ezek részletes, konkrét megbeszélése.

 

Az ülés rövid hálaadó imával fejeződött be.

 

            A legközelebbi rendes ülés július 12-én 19.00 órakor lesz.

 

Stuttgart, 2011. május 3.

SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség - Stuttgart

 

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács legutóbbi űléséről - 2011. március 1.

 

Jelen vannak: Benedikt Erika Ildikó, Fekete István, Geiger Erika, Bóna Áron, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes, Andrée Brigitta, Dénes-Hügel Éva, valamint Tempfli Imre atya.

 

1. Köszöntés

Dr. Kovács László világi elnök köszöntötte a jelenlevőket, majd arra kérte Imre atyát, hogy

Imával vezesse be az űlést. Ezután ismertette a napirendi pontokat.

 

2. Fő témák

 

2.1. Karitász bizottság

Megválasztott tagjai Benedikt Erika Ildikó,Geiger Erika, Kollmann Gyula. Munkájukat segíti az előző ET által összeállított statutum.

Ennek 8 pontja van, és ezek alapján pontozza és birálja az ET a beérkező projekteket!

Kovács László kérdése: mi a teendő ha nincs segítségre jelentkező? - Ebben az esetben Böjte atya projektjére, a délvidéki iskolás gyerekek támogatására, és más évek óta támogatott projektekre fordítódik a segély egy része.

Kováts Miklós ajánlata az volt, hogy a moldvai csángó gyerekek támogatását is bele lehetne foglalni a programba. Moldvában régi iskolákat tataroznak és ott tartanak magyarnyelvű oktatást. Imre atya javasolja, hogy Miklós vegye fel a kapcsolatot azokkal, akik ezt a projektet ismerik.

Ugyancsak szerinte, mivel 2011 a Család Éve, igyekezzünk a rászoruló családokat segiteni! Ő felveszi a kapcsolatot Majnek Antal kárpátaljai püspök úrral, hogy van-e szegény anyagi viszonyokben élő nagycsaládja, aki segítségre szorulna? Minden jelenlevő érdeklődjön ismerősei körében is!

 

2.2. Programok

2.2.1. A Böblingeni Búcsú (Árpádházi Szent Margit) ütközik a Magyar Bál dátumával. Ezért más védőszentet kellene keresni, amit Imre atya majd az illető legátusokkal megbeszél. Jó hír viszont, hogy egy magyarországi fiatalasszony, Dobó Adrien, vállalkozott az orgonista állás betöltésére.

 

2.2.2. A Balingeni Búcsúval (Magyar Boldog Pál) kapcsolatban Imre atya röviden beszámolt arról, hogy új legátusok vannak, két fiatal pár (Böhmék és Herrmannék), akik ezt az első megmérettetést nagyszerűen kiállták!

 

2.2.3. A Magyar Bálról szóló beszámoló keretében elhangzott észrevételeket az ET tagjai a Magyar Bál Rendezőbizottságának (MBRB) tagjaival közlik.

Imre atya megköszönte a Bál rendezésében közreműködők segítségét, és közölte, hogy a tiszta nyereség, ami maradéktalanul karitatív projektekre fordítódik: 4.800,- Euro.

 

2.2.4. A német testvéregyházkösséggel (Bruder Klaus) való kerekasztal megbeszélésről Imre atya számolt be. Régi problémáink lassan megszűnnek. Egy maradt: Továbbra is arra kell ügyelnünk, hogy minden csoportunk rendben hagyja maga után az általunk használt termeket! Ennek jobb betartására minden csoport válasszon egy felelőst, aki felügyel a hely elhagyásakor a tisztaságra és a rendre. Bóna Áron javaslata az volt, hogy listát kell írni azokról a feladatokról, amelyeket egy rendezvény után tenni kell (takarítás, elpakolás, elrendezés, stb.).

 

2.2.5. A múzeumlátogatásról (id. Hans Holbein: Die graue Passion) Andée Brigitta számolt be. Szép kellemes nap volt, amelyen egyházközségünk 28 tagja volt jelen. Imre atya ajánlata az: ezen túl is szükség van ilyen programokra, mert így kovácsolódik még jobban össze a közösség. Hogy pedig még többen vegyenek részt ezeken a programokon, a jövőben családonként egy belépőjegyet az Egyházközség fizessen!

Az ET egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

2.2.6. Az áprilisi ágápét Benedikt Ildikó és „csapata” vállalta.

 

2.2.7. Liturgikus Bizottságunk vezetője, Zumbühl Csilla, és a német egyház liturgikus bizottságának tagjai április 7-én találkoznak, hogy közös szentmiséink (Nagycsütörtök, Húsvéthétfő) liturgiáját megbeszéljék.

 

2.2.9. Egyházközségünk „Kis-zarándoklata” az idén, július 10-én Zwiefaltenbe vezet. Autóbuszokkal indulunk, de. 11.30 órakor szentmise lesz az ottani kegytemplomban, utána pedig közös ebéd, beszélgetés, baráti együttlét. Az ET tagjai és a legátusok feladata az emberek összegyűjtése, az Iroda szervezi a többit.

 

3. Egyéb témák

3.1. Külön fontos téma volt a sok munkakereső, akik az Irodán szinte naponta jelentkezik. Hogyan lehetne segíteni rajtuk? Egyelőre Imre atya minden ET-tagnak megküldi ezek névsorát, hogy a megoldáson mindannyian sürgősen gondolkodjunk el!

 

3.2. Május 8-án „Jótékonysági Bolhapiac” lesz. Szegi Hajnalka vállalta a megszervezést, eddig 4 segítsége van. Az ET megbízottja Geiger Erika. De. 11-kor indul, déli 12 körül halászleves-ebéd. Este 18 órakor fejeződik be. A bolhapiacra hozott, és nem eladott tárgyakat az Iroda a következő bolhapiacig megőrzi!

 

3.3. Fekete István kis „Szent Gellért zászlók” megrendelését szorgalmazza, amelyet Híveinknek kitűntetés gyanánt vagy eladásra adhatnánk. Az ET megkéri Istvánt, hogy a rendelést a böblingeni Tapex cégnél lebonyolítsa.

 

3.4. Az Egyházkösségnek nincs még nagyobb formátumú zászlója. Az ET egyöntetűen megszavazta egy nagy zászló megrendelését!

 

3.5. EK új alapokra akarja helyezni a stuttgarti magyar vallásfelekezetekkel és szervezetekkel való kapcsolattartást.

 

3.6. A szentmiséken a miseénekek elkezdése akadozik, valamit kellene tenni érdekében! Jó lenne ismét a Kórustagokat mobilizálni, hogy a kórusra menjenek, és az orgonistáinknak az éneklésben segítsenek.

 

3.7. Legvégül a szentmisék utáni Magyar Himnusz éneklésének a kérdését beszéltük meg.

Imre atya a következőképpen fejtette ki véleményét ezzel kapcsolatban. Annak, hogy nem minden szentmise után énekeljük el a Himnuszt, 4 oka van: 1) liturgikus, 2) esztétikai, 3) missziós-történelmi és 4) más missziók gyakorlata.

Ezután az ET tagjai egyhangúlag elfogadták és támogatták, hogy a Magyar Himnuszt a 14 részegyházközségünkben – az eddigi gyakorlat alapján - Újévkor, Húsvétkor, Pünkösdkor a Júniusi illetve Júliusi félévet záró szentmisék alkalmával, a Szeptemberi újrakezdés alkalmával, Nemzeti Ünnepünkkor és Karácsonykor, illetve minden Részegyházközségünk Búcsúján énekeljük.

 

Az ET tagjai legközelebb május 3-án este 19 órakor találkoznak.

 

Az űlés imával fejeződött be, amelyben a Jóisten áldását kértük további munkánkra!

 

Stuttgart, 2011. március 1.

 

Dénes-Hügel Éva                                                      Dr. Tempfli Imre atya

Jegyzőkönyvvezető                                                   Plébános 

           

 SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács legutóbbi üléséről - 2011. január 11.

 

Az ülés helye: a Bruder Klaus Közösségi Ház könyvtára

 

Jelen voltak: Benedikt Erika Ildikó, Fekete István, Geiger Erika, Bóna Áron, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Dr.Szőkefalvi Nagy Ágnes, Huber Mátyás, Zumbühl Csilla, Kollmann Gyula, Klein Zsófia, Dénes-Hügel Éva valamint Tempfli Imre atya.

 

1. Köszöntés - Dr. Kovács László világi elnök köszöntötte a jelenlevőket, majd arra kérte Imre atyát, hogy

 

2. Imával vezesse be az ülést. Ezután ismertette a napirendi pontokat.

 

3. Fő témák ezuttal

 

 • Délvidéki áldozatok emlékére tartott szentmise és könyvbemutató

Beszámol Szegi Oszkár: Budapesten a Bazilikában tartották a szentmisét a második világháborúban kivégzett délvidéki magyarok emlékére, Teleki Julia tartott történelmi beszámolót.

Szép számban vettek részt az érdeklődők. Délvidéken magyar-szerb bizottság alakult akik ezzel a témával foglalkoznak. Stuttgartban is vannak akik felvállalták a témát.

Kovács László kérdésére, hogy mindezek után: "Mi a tanúlság a szervezők részére ezzel a témával kapcsolatban?"  Szegi Oszkár válasza: „Megerősítette őket hogy jó úton járnak, és az ilyen programokat folytatni kell a jövőben is.”

 

 • Szentföldi zarándoklat

Beszámol Benedikt Ildikó: A zarándoklat 2010. október 27 és november 4-e között zajlott le. Németül beszélő, zsidó idegenvezető fogadta és vezette a csoportot ezen a nagyon sikeres, színes, sokoldalú, tanulságos zarándoklaton.

Mivel az egyházközség évi 2 zarándoklatot szervez (egy kicsit és egy nagyot), Geiger Erika javaslata, hogy 2011-ben a kiszarándoklaton a Biberach környéki Bussen nevű kegyhelyre lehetne zarándokolni.

 

 • Cserkész-Advent

Beszámol Huber Mátyás: kb. 200 -an vettek részt a szentmisén és az ezt követő ünnepélyen. A szentmise bevétele a csekészek támogatására fordíttatott. Az egyháztanács úgy döntött, hogy a következőkben is a szentmise teljes anyagi bevétele (adományok és perselypénz) a cserkészeké legyen.

Bóna Áron javaslata,hogy jó lenne az elkövetkezendőkben kisgyerekeknek egy egyszerűbb, időben rövidebb pásztorjátékot szervezni.

 

 • Zwiefalteni ET-kirándulás

Beszámol Huber Mátyás: nagyon sikeres volt. Fő célja a kirándulásnak: egymás megismerése, az egymásba vetett bizalom elmélyítése. Úgy tűnik, hogy elérte célját.

 

 • Karácsony

Sokan vettek részt a Szentestén tartott szentmisén. Javaslatok hangzottak el a mise időpontjának megváltoztatásával kapcsolatban. Szervezési okokból a szentmise 19.00 órai kezdete marad továbbra is!!!

 

 • Böblingeni búcsú

Kollmann Gyula kérése: jó volna az időpontot megváltoztatni mivel január utolsó szombatján van a Magyar Bál, a búcsú pedig a rákövetkező vasárnapon. Jelenlegi javaslat: A Böblingenieknek másik védőszentet kellene keresni...

 

 • Lektor- és akolitusavatás

Az egyházközségben két személyt ért a megtiszteltetés, hogy akolitussá avassák: Bóna Áront és Tömösváry Emesét. Összesen 6 lektort is kapott az egyházközség, akiknek Imre atya minden negyedévben tart folyamatos továbbképzést.

Bóna Áron javaslata, hogy jó lenne magasabb szintű hittanórát tartani felnőttek számára. Úgy tűnik, hogy a meglévő programokon kívül kevés mozgásterünk van és talán elég lenne erre a célra a péntek esti felnőtthittan illetve bibliakör.

 

 • Magyar Bál

Beszámol Szegi Oszkár: Rendben folynak az előkészületek. Finom sós és édes süteményekre lehet számítani.19-23 óra között pincérek szolgálnak fel, 23.00 – 2.00 óra között személyesen kell az ennivalót asztalhoz vinni.

Új javaslat: jó lenne a jövőben – legalább kétévenként - prominens személyeket meghívni, mert növelnénk vele a bál hírnevét, és többen jönnének.

Január 12-én összeül a Rendezőbizottság a szervezést megbeszélni!

 

4. Liturgikus Bizottság munkájának megbeszélése különös tekintettel a 2011-es év  liturgikus programjára

 

A 2011 év a Család Éve. Ebből kiindulva állította össze az ET az EGYHÁZKÖZSÉGI NAPTÁRT (lásd Honlap) a programok időpontjával.

 

További ajánlatok a programokkal kapcsolatban:

-          Bóna Áron ajánlata: Farsangkor táncház gyerekeknek és felnőtteknek.

-          Geiger Erika javaslata, hogy a május 8-i Jótékonysági Bolhapiacot máskor is meg lehetne majd ismételni, és azok anyagi bejövetelét családi vonatkozású karitativ célokra lehetne felhasználni. A Bolhapiacot, hogy sikeresebb legyen a német nyelvű Gemeindeblatt-ban, és a Stuttgart-Ost Gablenberg-i lapban is meg lehetne hirdetni.

-          Május 21 családi nap cserkészösszejövetel Waldheim Marienburg-ban a helyet még meg kell nézni! István, Mátyás és Imre atya vállalkoztak rá.

-          Az egyházközség kis zarándoklatainak családi vonatkozást lehetne adni!

-          A miséken családok szerepeljenek, Imre atya kidolgozza a programot, az egyháztanácsosok, legátusok feladata megszólítani a családokat a kidolgozott programmal!

-          Családi Év évzárójára kis programmal (esetleg koncert) december 26-án kerül sor!

 

5. Egyéb kérdések megtárgyalása

 

A Magyarok Világszövetsége felkereste Szegi Oszkárt és közölték vele, hogy 2011 június 4-én egy összmagyar megmozdulás lesz Trianonban, amiről a sajtó is hírt ad. A megmozdulásra őt kérték fel, hogy a nyugati magyarok összefogását vezesse. A csoport visszatér a csiksomlyói zarándoklat előtt, tehát nincs időbeni akadája a mindkettőn való részvételnek.

 

A Böjte atya féle naptár árusítási módját illetve annak koordinálását az Iroda – illetve Imre atya – magára vállalja.

 

Gegő István atya nyártól német plébániát kap, ősztől szeretnénk, ha helyét egy másik káplán venné át. Imre atya most tárgyal az illetékesekkel és érintettekkel!

 

Az ET tagjai legközelebb március 1-én este 19 órakor találkoznak.

 

Az ülés imával fejeződött be, amiben a Jóisten áldását kértük munkánkra!

 

 

 

 

Stuttgart

2011.01.11.

 

 

 

 

Dénes Hügel Éva                                                                     Dr.Tempfli Imre atya

Jegyzőkönyvvezető                                                                  plébános

                                EGYHÁZTANÁCS GYÜLÉS

                                                  2010.11.09

 

 

Jelenlevök: Kovács László, Dr.Trencséni János, Kováts Miklos, Hubert Mátyás, Nagy Miklós, Andrée Brigitta, Zumbühl Csilla, Fekete István, Benedikt Ildikó,  Szegi Oszkár,

Dénes-Hügel Éva

 

A gyülést Kovács László vezeti. Mindenkit szeretettel köszönt, utánna közös ima

 

Fő témája az egyháztanács gyülésnek az Egyházközség különböző köreinek, klubjainak, társulatainak a megismerése.

 

 

1. Bibliakör

 

A bibliakör vezetője  Benedikt Ildikó

Bemutatta a kör tevékenységét 2010-ben a Leviták könyve került bemutatásra, az előadásokat Imre atya tartja. Kb.20-25 résztvevő van általában, az átlagos életkor 35-40 év között. A Bibliakört a közösségi teremben tartják.

 

2. Cserkészet ( Magyar Iskola)

 

A cserkészet vezetője  Jablonkay  Lydia (csapatparancsnok) és Nagy Miklos

     

A cserkészet 1970 ota működik  Nagy Miklos azota tagja ,jelenben 43 bejelentett gyerek van. A gyerekek 5 őrsbe vannak beosztva, kornak megfelelően.

A cserkészet fő célja a felelősségérzett kialakítása, a klasszikus cserkészet mellett a néprajzra, természetismeretre fektetnek fő hangsúlyt, kötelező a magyar beszéd használata

Egy főre eső tandij 50 euro egy évre, a gyerekek biztostva vannak.

A cserkészet nagyobb kiadásai a Magyar Bál tombola bevételéből potolódik fel.

A cserkészet égisze alatt működik a Magyar Iskola, jó a tanári gárda, a Magyar Iskola

ára alkalmanként 8 euro, -időpontja szombatonként 10.30-13.30

 

3. Erasmus Akadémia

 

Vezetője Dr Ritter Lajos, a köről való beszámolót dr.Trencsényi János tartotta

A  kör elnevezését a XV-XVI-ik században élt katolikus rendbéli testvér nevéről

kapta.

A kör  feladata a magyar keresztégy értelmiségiek összefogása.

A kör eddigi témái:

 • Dr. Ritter Lajos: Előadás Erasmusról
 • Dr. Szatmáry Csaba: Velem beszélsz vagy az agyammal
 • Benczúr-Ürmössy Gábor: Benzúr Gyula vallásos képei
 • Dr. Ritter Lajos: A modern géntechnika
 • Schulteis Éva műveiből tart előadást a következő körön

 

Minden új tagot szeretettel fogadnak a kör már létező tagjai.

Titkárnőnk, Brigitta megkapta sokszorosításra a belépéshez szükséges nyomtatványt.

 

4. Énakkar

 

Andrée Brigitta beszámolója, - az énekkart Zink Edith alapította  kb.15 tagja van, a próbák

nem rendszeresek , de az ünnepekkor való fellépések sikeresek voltak mindig!

 

5. Sportklub

 

A Sportklub péntek esténként tartódik 19.00-21.30 óra között

 • asztaliteniszezés
 • korcsolyázás
 • lépcsőmászás
 • focizás voltak az eddigiek

Az elkövetkezökben aerobic van tervbe véve.

 

6. Liturgikus Bizottság

 

A bizottság jelenlevő tagjai Zumbühl Csilla és Fekete István.

Megválasztott vezetője Zumbühl Csilla.

 

7. További témák:

 

Magyar Bál:

 

2011 január 29-én lessz megtartva. A zenekar Szatmárnémetiből lesz, fellép a Csöbörcsök tánccsoport és a délvidéki Juhász eggyüttes is.

Meghívott vendég: Schäfer Erzsébet a Magyarországi Nők lapja szerkesztője.

 

Szegi Oszkár tagunk kéri, hogy több odaadással szívvel-lélekkel álljunk a rendezvények mellé,

és fizikai segitségünket is ajánljuk és adjuk!

 

December11-én Zwiefaltenbe kirándul az Egyháztanács.

 

Imre atya kérése: Szeretné, ha válaszok jönének az e-mailjaira, mert nagy hangsúlyt

fektett a véleményekre, és ezzel is segithetjük munkáját.

 

Nagy Miklos megköszöni a meghívást az egyháztanács gyülésre, ahol - szavait idézve - „ igen jól érezte magát!“

 

 

Stuttgart 09.11.2010.

 

Gyülésvezető                                                     Jegyzökönyv

Dr. Kovács László                                              Dénes-Hügel Éva   

 Jegyzőkönyv az ET szeptember 7-i űléséről

Az űlés helye: a Bruder Klaus Közösségi Ház nagyterme.

 

Jelen voltak: Andree Brigitta, Benedikt Erika Ildikó, Fekete István, Geiger Erika, Bóna Áron, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Dr. Szőkefalvi-Nagy Ágnes, Huber Mátyás, Horváth Ottó valamint Tempfli Imre atya. Igazoltan hiányoztak: István atya, Zink Edit és Zumbühl Csilla.

 

1. Köszöntés – Dr. Kovács László világi elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd arra kérte Imre atyát, hogy

2. Imával vezesse be az űlést.

Ezután ismertette a napirendi pontokat.

 

3. Fő témánk azuttal – a magyarországi árvízkárosultak megsegítése kapcsán – az ún.  Káritász-projektjeink voltak.

 

Ebben az esztendőben

-          Összesen: 5400,-EUR-t adományoztunk különböző segélykérőknek (névsoruk az Irodán!), amelyet ezuttal is megköszönünk híveinknek. A szolidaritásra való felhívás nem volt hiábavaló. Ismét megmutatkozott az, hogy ha híveinknek kellő időben, érthetően és hűen ecseteljük szükséget szenvedő embertársaink helyzetét, azok nem maradnak tétlenek!

-          Az árvízkárosult Felsőzsolcának egy nagyobb összeget (l. Irodán!) egy szállítmány ruhaneműt és egyéb adományt juttattunk el Gegő István káplán atya plébániájával, Ochsenhausen-nel egyetemben, amelyet István atya egy német delegációval le is vitt a helyszínre.

-          Új projektjeink eleddig leginkább munkakeresés és ismerkedés szándékával íródtak. Reméljük, hogy évközben még más természetű kérések is elérik Egyházközségünk Irodáját.

 

Ezután következett:

 

4. Az ET-on belüli munkacsoportok vezetőinek megválasztása.

-          Liturgiai Bizottság: Fekete István, Kocsis Judit, Zink Edit, Zumbühl Csilla. Mivel a tagok közül hárman hiányoztak, a választást egy következő alkalommal ejtjük meg.

-          Családgondozói Bizottság: Bóna Áron, Kovács László, Dénes-Hügel Éva. A tagok Bóna Áront választották meg vezetőjüknek, aki a választást elfogadta.

-          Karitász Bizottság: Benedikt Ildikó, Geiger Erika, Kollmann Gyula. A tagok Geiger Erikát választották meg vezetőjüknek, aki a választást elfogadta.

-          Rendezvények Bizottság: Horváth Ottó, Huber Mátyás, Klein Zsófia, Kováts Miklós, Szegi Oszkár. A tagok választása Szegi Oszkárra esett, aki a választást elfogadta.

 

A vezetők feladata az lesz, hogy a Bizottságok munkáját koordinálják és arról az ET-nak időről-időre beszámoljanak.

 

Ezután következett a


5. Volt és küszöbön álló programjaink megvitatása

- ET-Legátusok Napja: Egyöntetű volt a résztvevők véleménye arról, hogy fontos és informatív nap volt. Szükség van rá. Hogy a jövőben jobban tudjanak az ET illeve a LEG tagok tervezni, az a döntés született, hogy ezentúl minden év május hónapjának második szombatján lesz a Találkozó.

2011-ben tehát május 14-én lesz az EGYHÁZTANÁCSOSOK ÉS LEGÁTUSOK Napja!

 

- Az Ulmi templombúcsú kapcsán merült fel a következő ötlet: Illene, hogy az Egyházközösség búcsújait a többi részegyházak hívei is többen keressék fel. Az ET tagjai megpróbálnak a jövőben ilyen alkalmakra egy kisbuszt kíbérelni, hogy így az érdekelt híveket eljutassák a búcsukra.

 

- Stuttgarti templombúcsú szepember 19-én lesz. Meghívott díszvendége és szónoka: S.E. Gyulay Endre, volt szeged-csanádi püspök lesz. A szentmise utáni szeretetvendégség benn lesz a Közösségi Ház nagytermében.

 

A jövőt illetően egésznapos műsort tervezünk. A részleteket majd egy későbbi ET-űlésen beszélik meg a tagok.

 

- Izraeli zarándoklat: Október 27 – november 4. Kb. 50 személy megy Imre atya vezetésével.

 

- Nemzeti Ünnep: Olyan előadást kell ezután szerveznünk, amely az ellentéteket leépíti, elsimítja, amely jobban összehoz bennünket – és előre mutat. A tagok – Imre atya javaslatára és egyelőre – vendégelőadó hívását látják célravezetőnek. Az idén Paragi László, a Zürichi Magyar Iskola igazgatója lesz a szónok. Keretműsorral egyházközségünk művészei és művésznői valamint tagjai szolgáltatnak.

 

Végül az utolsó napirendi pont az

 

6. Egyéb kérdések megtárgyalása volt.

 

- Stuttgartnak új sekrestyése van a délvidéki Vámos László személyében, aki azért jött el az űlésre, hogy röviden bemutattkozzék. Vámos László is rendszeres látogatója szentmiséinknek. Külön köszönet Fekete István volt sekrestyésünknek, aki annyi éven keresztül látta el ezt a feladatot, és aki ezen túl már az ET keretén belül folytathatja munkáját az EK-ért.

 

- Mivel nagyobb ünnepeken – Istennek hála! – egyre többen járulnak szentáldozáshoz, Imre atya él azzal a lehetőséggel, hogy egyes – aktív, lelkes és a Rottenburgi Püspökség előírásainak megfelelő – EK-i tagok elvégezzék az előírt kúrzusokat és a szentáldozás kiosztásában segédkezzenek. Az idei esztendőben illetve jövőre Kovács László és Tömösváry Emese, Bóna Áron és Schultheis Éva kezdik el a kúrzusokat. Az ET egyöntetűen jóváhagyta, hogy  e négy tag az áldoztatási kúrzus után áldoztathasson.

 

- Mivel EK keretén belül sok a betegek száma, Imre atya a „Betegellátás”  megszervezésére gondolt, és ehhez Dávid Melindának illetve a stuttgarti legátusoknak a segítségét kéri.

 

- Időközben igény támadt egy számítógépes kúrzus létrehozására is. Imre atya ennek Dávid Ferencet nyerte meg, aki a péntek esti misék után szívesen áll majd az érdeklődők rendelkezésére, hogy őket betanítsa. Egyelőre az érdeklődőket kell összefogni, aztán októbertől indulhat a kúrzus!

 

- Egyre nagyobb azoknak is a száma, akik Egyházközségünk Irodáján keresztül próbálnak valamit felajánlani vagy keresni. Mivel az Iroda ezt a munkát nem tudja hatékonyan elvégezni, Imre atya arra gondolt, hogy kellene a honlapra egy „Keresek – Kínálok” oldal, amely ezt a problémát jobban megoldaná. Arra kéri tehát a Honlapszerkesztők Gárdáját, hogy segítsenek neki ebben, illetve a Honlap további szerkesztésében!

 

- Amint az az első űlésünkön is elhangzott, ezen túl minden egyes ET-tag egy alkalommal segít megrendezni a hónap első vasárnapja utáni szeretetvendégséget. Egyrészt maga is jobban megismeri a híveket, másrészt pedig a hívek is közelebbről megismerhetik őt. Egy év alatt mindenki egyszer lesz házigazda...


- Mivel az eltelt 63 év alatt (ennyi éves a Missziónk – Egyházközségünk!) nagyon sok „érdekes és fölösleges” dolgunk gyűlt össze, érdemes lenne egy bazárt szervezni, és a bevételből egy szocio-karitatív projektet támogatni. A bazár megszervezéséhez olyan személyeket keresünk, akik az árukat felértékelik, majd elárusítják.

 

- Jövőre az Egyházközség Családi Napját valamikor júniusban tartanánk, és itt a közelben, hogy híveink jobban és többen tudjanak összejönni. A jövő ET űlésen mindenki ötletére számítunk!

 

Az ET tagjai legközelebb november 9-én este 19.00 órakkor találkoznak.

 

Az űlést Imre atya fejezte be imával. Adja az Úr, hogy a megbeszélteket – Isten és az EK híveinek segítségével – meg is valósíthassuk!

 

Stuttgart, 2010-09-10.

 

 

Geiger Erika  jegyzőkönyvvezető                                                                                           

Dr. Tempfli Imre atya
plébános

                                                                        


SZENT GELLÉRT

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

2010. május 5.

 

 

Jegyzőkönyv az új egyháztanács első űléséről

 

Az űlés helye: a Bruder Klaus Közösségi Ház kisterme.

 

Jelen voltak: Benedikt Erika Ildikó, Fekete István, Faludi Edit, Geiger Erika, Bóna Áron, Dr. Kovács László, Kováts Miklós, Szegi Oszkár, Zumbühl Csilla, Dénes-Hügel Éva, valamint Gegő István és Tempfli Imre atyák. Igazoltan hiányoztak: Kocsis Judit és Horváth Ottó. A póttagok közül jelen voltak: Huber Mátyás és Klein Zsófia.

 

1.                   Az űlés, Imre atya köszöntője és ráhangoló szavai után imával kezdődött.

2.                   Majd következett a bemutatkozás. A jelenlévőknek arra a két kérdésre kellett röviden felelniük, hogy a) Ki vagy, milyen kapcsolatod van az Egyházközséggel? Illetve b) Mi Benned az a pozítiv tulajdonság, amellyel az ET munkáját elősegítheted?

3.                   Ezután István atya mutatkozott be, illetve vázolta fel elképzelését az ET munkájáról, kiemelve abban a felelősséget és a diszkréciót.

4.                   Majd Imre atya következett. Ő három pont köré csoportosította gondolatait:

- az ET tagjának lenni elsősorban nem tisztséget, hanem szolgálatot jelent

- az ET-tagok együttműködésének az alapja: a kölcsönös bizalom és az egymással való pozitív, baráti kapcsolat

- akkor lesz az ET-tagok munkájának eredménye, ha mindenki a maga munkáját végzi el maradéktalanul

5.                   Ezután Imre atya a következő periódus lelkipásztori programjából két pontot emelt ki:

- az egyházközségi csoportok (Bibliakör, Barátságklub, Erasmus-kör, Kórus, Gyermekmise, Imakör, Lektorok, Sportklub) önállósítása és erősítése

- a szentségi- és hitéletre való nevelés hitoktatás, felnőtt-katekizmus, továbbképzők, találkozók, honlap, újság, stb. segítségével.

6.                   Ekkor következett az ET-on belüli tisztségviselők megválasztása

-          Világi elnök – titkos szavazással – Dr. Kovács László lett.

-          Helyettese: Fekete István

-          Jegyzőkönyvvezető: Dénes-Hügel Éva

-          Helyettese: Geiger Erika

-          A városi esperesség felé: Benedikt Erika Ildikó fog bennünket képviselni.

A különböző munkacsoportok vezetőit majd akkor fogjuk megválasztani, ha egymást jobban megismertük. Úgy mint:

-          liturgikus bizottság

-          karitász bizottság

-          családgondozási (ifjúsági, házasok, idősek) bizottság

-          rendezvények (Magyar Bál, az EK Családi Napja, Búcsú, Nemzeti Ünnep, Cserkész-Advent) bizottsága

7.                   A vezetőség megválasztása után Imre atya az elkövetkező hetek programjáról tájékoztatta az ET tagjait:

-          május 8: Cserkészeink szavaló- és rovásírásversenye

-          május 15: Friss Házasok Napja

-          június 3: Bad Niedernau – Egyházközségünk Családi Napja

-          munkálatok: „új” konyhabútor, érzékelőlámpák és új csengő fölszerelése

 

8.                   Azután a következő ülés „házifeladatát” osztotta ki Imre atya: Mit ír az egyházjog az ET-csal kapcsolatban? Mi a magyar és mi a német jogszokás illetve egyházi gyakorlat közötti eltérés? Segédeszközként a Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye „Kirchengemeindeordnung” (KGO) illetve Erdő Péter: Egyházjog c. Könyvének idevonatkozó részei szolgálnak.

 

9.                   Végül az űlést hosszú, meghitt, derűs baráti beszélgetés zárta, amelyen oldott hangulat közben – egy pohár pezsgő mellett - még jobban megismerkedtek egymással az új ET tagjai. Isten adjon nekik sok erőt, egészséget és kegyelmet, hogy felelős „szolgálatukat” az Ő dicsőségére és Egyházközségünk minden tagjának javára végezhessék!

 

10.               A következő ET-űlésekkel kapcsolatban a résztvevők úgy döntöttek,  hogy az első időszakban havonta, későbben (ősztől) kéthavonta gyűlnek majd össze, illetve ahányszor a szükség megkívánja. Ezek után a következő űlés időpontját  június 1-ében állapították meg.

 

Stuttgart, 2010. május 4.

 

 

Dr. Tempfli Imre

plébános

 

 

Jegyzőkönyv

az egyháztanács 2010. február 2.-i üléséről

 


Jelen vannak: dr. Tempfli Imre atya, Gegő István atya,

 

Kollmann Gyula, Sebő Péter, Szőkefalvi-Nagy Ágnes, dr. Trencséni János

Az ülést dr. Trencséni János vezette.

 

1. , 2. Köszöntés és bevezető ima után a jelenlévő tanácstagok elfogadták a 2009. december 1-i ülésről

készült jegyzőkönyvet.

 

3. Egyháztanács választás 2010

Trencséni János beszámolt arról, hogy a választást előkészítő munkák lényegében befejeződtek, a

technikai és logisztikai részletkérdéseket Imre atya és István atya tartják kézben.

 

4. Visszatekintés a leköszönő Egyháztanács munkájára

Az egyháztanács jelenlévő tagjai röviden megfogalmazták személyes benyomásaikat és „útravaló“-

jukat az új tanácsnak.

Imre atya: megköszönte az önkéntes munkát, amit az egyháztanács tagjai magukra vállaltak és az

elmúlt választási időszakban lelkiismeretesen végeztek, életük ajándékba adott „gyapjúszálaival“ a

közösséget szolgálva.

Sebő Péter: felidézte az elmúlt választás és a tanács megalakulása körüli nehéz helyzetet. A

kezdeti időszak küzdelmei lassan ugyan, de meghozták gyümölcsüket: megerősödött az

egyházközség lelki vezetése, sikerült megtartani és folytatni a bad-niedernaui családi nap szép

hagyományát, beindult a bizottságok munkája. Jól működnek a régi és új csoportok: Bibliakör,

Barátság Klub, Sportklub. Gyermekmise és énekkar is beindult. Megoldódott a könyvtár helyzete

és a német egyházközséggel is konszolidálódni látszik a helyzetünk. A bál szervezése körüli

feszültségek is talán megoldódnak az új szervezési struktúrával. Hiányérzete van viszont az

Ifjúsági Bizottság és a Gazdasági Bizottság munkájának eredményességével kapcsolatban.

Kiemelte, hogy az egyháztanács mindvégig jóhiszeműen, sok jóakarattal végezte a munkáját.

Sajnálja, hogy a periódus végére a tanácstagok egy része passzívvá vált.

Trencséni János: összefoglalta a négy és fél év kiemelkedő történéseit (költözés, forradalom 50.

évfordulójának méltó megünneplése) , fordulópontjait (Gyurás atya távozása és Imre atya belépése

2008-nyarától, Boronás Anna elvesztése után új titkárnő belépése, Gegő István atya

bekapcsolódása), eredményeit (legátusi rendszer kiépülése, Karitász-bizottság eredményes

működése, Erasmus-Akadémia (ERAK) megalakulása).

Javaslatokat tett a munka további jobbítására:

 

• A templom és a közösségi ház használatával kapcsolatos, még mindig előforduló vitás/méltatlan helyzetek végleges magnyugtató tisztázása 
.
sekrestyés-házmesternő kompetenciája

• Kommunikáció további javítása: internet, e-mail további kiterjesztése 􀃆 megtakarítás

• Az ET-határozatok leltározása, témánkénti rendezése és feltétlen betartása

• Lehetőleg minden kezdeményezés az ET-nak legalábbis bemutatandó

• A protestáns testvéreinkhez való visszony ápolása, tapintatos kezelése. Hasonlóan kezelendö a Kultúrintézethez, az „Erdélyi VSz”-hez való viszony is.

• A jól működő legátusi rendszer további kiépítése és ápolása.

• Az ERAK támogatása megfelelő „reklámozással”, és a rendezvényeiken való aktív vagy passzív részvétellel , és tagsággal.

• Legalább 6, de inkább 8 ET-tanácsülés évente

• A könyvtár használatát reklámozni kell, és a kölcsönzést megszervezni

• Talán nem ártana az ET-tagoknak egy megfelelő csoportdinamikai tréning, az elkerülhetetlen konfliktusok intezitása csökkentésére és az együttlétük harmonizálására

Kollmann Gyula: tisztelettel megemlékezett Gyurás atya – sokszor erejét is meghaladó – tevékenységéről, amellyel a két misszió híveit szolgálta. A többi tanácstag által is említett pozitív elmozdulások mellett erőfeszítéseket szorgalmaz a fiatal felnőttek még nagyobb számban való

megszólítására ill. visszanyerésére, valamint a cserkészek további bevonására az egyházközség életébe.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes: A tanács működésének három szakaszát jelölte meg: Az elsőt a kezdeti feszültség, majd a remény és várakozás, valamint a küzdelem jellemezte (helyünk a német egyház keretei között, második pap kiküzdése). Erre az időszakra esett az iroda és a közösségi termek költöztetése is. Imre atya bekapcsolódásával fellendült a közösségi élet, feszesebbé, hatékonyabbá váltak a tanácsülések. Megoldódott a könyvtár sorsa, a rendszeres ill. eseti rendezvények nagy

érdeklődés mellett zajlanak. A harmadik szakaszt a tanácstagok elmaradozása, az aktivitás csökkenése jellemezte.

Jobbító javaslatai: ülések, napirend alaposabb előkésztése; nyilvánosság; még jobb informálás.

Az új tanács szánjon időt az önmeghatározásra: mi az egyháztanács és tagjainak szerepe, feladata (lelkipásztor segítése, együttgondolkodás az egyházközség ügyeiről, döntések meghozatala).

Ehhez a lagfontosabbak: nyíltság, kölcsönös bizalom, megbízhatóság, kötelességtudat.

 

4. Egyéb

István atya: pozitívan értékelte a karácsonyi ünnepkör szentmise-látogatottságát az általa ellátott

helyeken.

 

Szőkefalvi-Nagy Ágnes                          dr. Tempfli Imre

/a jegyzőkönyv vezetője/                        /plébános/

 

Szent Gellért

Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség

Stuttgart

2009. december 3.

 

Jegyzőkönyv az egyháztanács 2009. december 1-jei üléséről

Jelen vannak: dr. Tempfli Imre atya, Gegő István atya, Ádám Éva Enikő, Faludi Edit, Kollmann Gyula, Sebő Péter, Szőkefalvi-Nagy Ágnes, dr. Trencséni János

 

Az ülést dr. Trencséni János vezette.

 

Köszöntés és bevezető ima után a jelenlevő tanácstagok jóváhagyták a 2009. szeptember 9-i ülésről készült jegyzőkönyvet.

 

A tanács az alábbi sorrendben tárgyalta a napirend témáit:

1. Visszatekintés a közelmúlt közösségi eseményeire

Búcsú, püspöklátogatás (Gegő István atya):

Cserháti püspök atya örömét fejezte ki, hogy egyházközségünkben immár két pap tevékenykedik.

Szép szentmise volt, az énekkar ígéretesen mutatkozott be. Az agapén jó beszélgetések voltak, fontos része ez is a lelki közösségnek.

Nemzeti ünnep (Tempfli Imre atya) :

Vendégelőadó : külső szemmel, új megvilágításban mutatta meg az 1956-os forradalom eseményeit

és a leverés utáni megtorlásokat. Összességében pozitív volt a szervezés és a lebonyolítás (cserkész-szülők, legátusok)

Egyháztanácsosok, legátusok napja (Trencséni János)

Tartalmas és informatív összejövetel volt két fő témával:

Előadás : Nők szerepe az egyházban (Történeti, teológiai áttekintés – ma konkrétan a mi

egyházközségünkben – Dénes Hügel Éva)

Egyháztanács választás 2010 – Tudnivalók : Dr. Trencséni János

Váci Székesegyház kórusának hangversenye

Sok meghívó lett kiküldve, plakátok lettek kiakasztva. Kb. 70-en jöttek össze, ami hétköznapon nem olyan rossz, de egy ilyen esemény még nagyobb publikumot érdemelt volna. Kosarazás: 400 Euro-t eredményezett, az Egyházközség vett 20 CD-t, amit részben már eladott: mindezekkel a kórus költségeinek fedezéséhez járult hozzá.

 

2. Tervbe vett, ill. közeljövőbeni közösségi rendezvények

Erasmus akadémia

Keresztény szellemiségű vitakör amelyet Imre atya Ritter Lajos és dr. Trencséni János aktív

közreműködésével hívott életre. Megválasztott tisztségviselők : Ritter Lajos (elnök), Trencséni

János alelnök, Boronás Barna (jegyző).

Az akadémia egyelőre meghívásos alapon működik, 20 alapító taggal, de nyitva áll az

Alapszabálynak megfelelő és az azt elfogadó új tagok számára is. A programot az elnökség állítja össze. Elődások negyedévente lesznek, – nyilvánosak, meg lesznek hirdetve.

2010. január 27: Szathmáry Csaba: «Velem beszélsz, vagy az agyammal?». (Agyműködés, szellem,

gondolkodás.)

Év végén összefoglaló kiadványt terveznek.

Cserkész-Advent

December 6. 15.00: gyermek szentmise, utána a templomban cserkészműsor.

A közösségi házban ifjúsági délután - csomagok kiosztása.

A műsort a cserkészek december 19-én Balingenben megismétlik.

2009-5/2

Karácsonyi miserend

Újdonság: 25-én Ulmban, Heilbronnban és Weingartenben is lesz szentmise.

26-án Stuttgartban 15.00-kor mise és egyházzenei koncert.

Faludi Edit felajánlotta, hogy a cserkészünnepen közös éneklést vezet.

Javaslata: készüljön Szent Gellért énekfüzet, amelyben bozonyos «repertoár» gyűjthető össze:

Imre atya és István atya örömmel fogadja és támogatja a javaslatot.

 

3. Egyháztanács választás 2010

Trencséni János beszámolt Választási Bizottság munkájáról, a szavazás lebonyolításának főbb pontjairól.

Az «Értesítő»: dec. 20-án már a jelöltek listájával kell kimenjen.

Sebő Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tudatni kell a szavazásra jogosultakkal, hogy levélbeni szavazás is kérvényezhető.

A stuttgarti szavazás napja egybeesik a Nemzeti Ünnep ökumenikus megünneplésével. Imre atya jelzi, hogy azon a napon 12.00 órakor is lesz szentmise a Bruder Klaus templomban, éppen a szavazás miatt.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes beszámolt arról, hogy a Stadtdekanatsrat november 25-i ülése előtt Herr Hiller, a Katholische Gesamtkirchenpflege Stuttgart hivatalvezetője informálisan ígéretet tett arra, hogy

egyházközségünknek a választás lebonyolításával kapcsolatos többletkiadásait kérés esetén ellentételezik, hasonlóan az egyes egyházközségeknek költségvetésben biztosított többletjuttatásához (ez szavazásra jogosultakként 0,42 cent).

Szőkefalvi-Nagy Ágnes kérésben fogalmazta meg, hogy a leköszönő Egyháztanács tagjai egyénileg és közösségileg is értékeljék ki az elmúlt 4 évi működésük tapasztalatait. Ennek eredményét egy következő tanács minden bizonnyal hasznosíthatja tevékenységében. Erre már csak a következő (és egyben ebben az összetételben utolsó) tanácsülésen kerülhet sor.

 

4. Caritas-bizottság

Trencséni János ismertette az «Adománykérelmek kezelése» alapelveinek legújabb változatát.

A tanács a módosításokat egyhangúlag elfogadta.

Az eddig megítélt támogatások már eljutottak a címzettekhez, akik hálásan visszaigazolták az összegek megérkezését.

A gyűjtések igen eredményesek voltak, tanúbizonyságot téve a hívek együttérző segítőkészségéről és

nagylelkűségéről.

Az átutalás után beérkezett többlet-adományokat az egyházközség későbbi projektek támogatására használja fel.

 

5. Egyéb

a) Ádám Éva Enikő az ülés elején jelezte, hogy tanácstagi tisztéről le kíván mondani. Az 5. napirendi pont tárgyalása előtt eltávozott, lemondási szándékát írásban átadta a tanácsülés vezetőjének.

b) Szőkefalvi-Nagy Ágnes jelezte, hogy tudomása szerint készül a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2010-es naptára, amelynek megvásárlásával Böjte Csaba atya erdélyi árvaházait és napköziotthonait támogathatjuk.

Egyházközségünkben már az elmúlt két évben is jó visszhangra talált ez az adományozási forma, sokan szeretteiket is ezzel a naptárral ajándékozták meg.

Kérés Imre atyához és István atyához: jelezzék a híveknek, hogy idén is lesz naptár, és majd a miséző helyekre juttassák el azt. A naptár bevétele adomány, irányára 4-5 Euro.

 

A következő ülés időpontja: 2010. február 2.

Helye: Albert-Schäffle-Str. 30.

 

Szőkefalvi-Nagy Ágnes       Sebő Péter                   dr. Tempfli Imre

/a jegyzőkönyv vezetője/     /világi elnök/                  /plébános/
2009-4/1
Szent Gellért
Magyarnyelvű Katolikus Egyházközség
Stuttgart
2009. szeptember 3.

Jegyzőkönyv
az egyháztanács 2009. szeptember 1.-i üléséről

Jelen vannak: dr. Tempfli Imre atya, Sebő Péter, Szőkefalvi-Nagy Ágnes,
Kimentette magát: Ádám Éva Enikő, Faludi Edit, Jung Katalin, Klein Erzsébet, Kollmann Gyula, Koltai Erika, dr. Trencséni János

1. Egyháztanács választás (2010. március 14.) előkészítése

Javaslat a Választási Bizottság összetételére:
Elnök: Dr. Trencséni János,
Elnökhelyettes: Sebő Péter
Bizottsági tagok: Boronás Barna
Kanizsa Péter
Tripa Vera
Mivel a tanácsülés a sok hiányzó miatt nem volt határozatképes, a javaslatot Imre atya szétküldi a tanács tagjainak, hogy a
végleges névsort az előírt határidőre a Püspökséggel közölni lehessen.

2. Soronkövetkező rendezvényeink előkészítése

Szeptember 20. Szent Gellért búcsú és dr. Cserháti Ferenc segédpüspök látogatása
Az ünnepi szentmise liturgiáját Imre atya összeállította és javaslatot tett az azt követő állófogadás megszervezésének felelőseire. (Erről Imre atya minden érintettnek emlékeztetőt küld.)

Október 18. Ökumenikus istentisztelet és az október 23. Nemzeti ünnep
Helyszín: St. Joseph templom és közösségi ház
Igét hirdet: Gémes István
Az ünnepség vendégelőadója: dr. Vencser László
Műsorral a cserkészek készülnek.
Imre atya gondoskodik az egyházi és világi hivatalos meghívásokról.

Október 23.-án, pénteken a szentmise 1/2 6-kor kezdődik.
Utána a Váci Székesegyház kórusa kb. egyórás koncertet ad.

3. Magyar Bál 2010
Időszerű az előszerződés megkötése a Schwabenlandhalle-val. Árra vonatkozó kitételt csak konkrét ármegjelölés esetén célszerű aláírni!
Szeptemberben összeül a báli előkészítő és szervező bizottság az aktuális teendők megbeszélésére.

A következő tanácsülés időpontja: 2009. november 3.
helye: Albert-Schäffle-Str. 30.

Szőkefalvi-Nagy Ágnes dr. Tempfli Imre
/a jegyzőkönyv vezetője/ /plébános/

 

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio