Látogatók száma: 0347175
» Csapatunk » Programelőzetes » Legátusok » Projektjeink » Tanácsülési jegyzökönyvek
» Egyháztanács » Imre atya rovata » Programunk » Történetünk » Az Élet Könyvéből

Kedves Hívek!

Egyházközségünk őszi gyűjtését hirdetem meg a következő esetekben, amelyeket az Egyháztanács, a Karitász Bizottság ajánlatára jóváhagyott:

  • A munkácsi Szent István liceum bővítésére,
  • Kárpátaljai magyar óvodák javítására,
  • A délvidéki iskolások iskolaszereinek megvásárlására,
  • Az erdélyi Kulcsár család és
  • Böjte atya dél-erdélyi árva gyermekei számára,
  • A szatmári Szent Rita árvaház konyha-felszerelésére.

Kérem, hogy a hirdetett szentmisék után erre a célra külön is adakozzanak a Kedves Hívek. „Kétszer ad, ki gyorsan ad” – mondta az Úr Jézus, ezzel buzdítva a felebaráti szeretet gyakorlására... Szent Pál apostol pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Ne kelletlenül vagy kényszerűségből adjatok, mert Isten a jókedvű adakozót szereti.” (2Kor 9,6-8)

 

Imre atya

 


Ime egy újabb köszönőlevél, ezuttal Magyarországról:

Kedves Imre atya!

Küldök képeket a házról, ami a misszió támogatásának segítségével épült
Felsőzsolcán, Kónya Bettináéknak. Még egyszer köszönöm a segítséget én is az egész szezetesrend nevében!

Áldjon az Úr és szép adventi készülődést!
Soxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeretettel!

Szilvay Jerne

nővér

 


+! Kedves Híveink!

A napokban ezt a köszönőlevelet kaptam Erdélyből (Sepsiszentgyérgy) Kisgyörgy Benjamin unitárius fiatalembertől, akit nagy szükségében megsegítettünk:

Tisztelt Imre atya.

 

Ma láttam hogy van egy, önök által utalt 300 euros összeg a banki számlámon. E pár sorban őszinte köszönetemet fejezem ki az anyagi támogatásért. Sok sikert a további működéshez, valamint erőt, egészséget és sok hitet a mindennapokhoz.

Hálás köszönettel, Kisgyörgy Benjamin.

Ezt az adományt a Ti nagylelkőségtek tette lehetővé, amiért ezuttal is hálás köszönetet mondok!

Imre atya

 

 

+! Kedves Híveink!

A magyarországi árvízkárosultak számára eddig 3.500,-EUR pénzadományt és egy teherkocsi ruhát és egyéb ajándékot juttattunk el.

Köszönjük szolidaritástokat és tevékeny szereteteteteket.

Isten fizesse vissza Nektek százszorosan azt, amit jószívvel adtatok!

Imre atya és István atya
Nem mondok újságot Nektek, amikor arról szeretnék beszámolni: milyen nagy károkat okozott Magyarországon is az árvíz! Kár történt a vetésben, az állatállományban, termőföldeket, mezőket, kerteket tett tönkre az ár, ezreknek mosta el a házát, sőt emberéletet is követelt.

 

A nagy kár láttán az egész Magyar Katolikus Egyház akcióba kezdett. Szervezetén, a Karitászon keresztül nagyszabású gyűjtést rendezett folyó hó 20-án. A gyűjtés egész bevételét az árvíz okozta károk és szenvedések csillapítására fordítja.

Ehhez a nagy akcióhoz szeretnénk mi is csatlakozni!

Mivel nem minden helyen van azon a napon szentmisénk, kérem az Egyháztanácsosokat és a helyi Legátusokat - mint mindig -, hogy mozgósítsák részegyházközségük híveit a nagy gyűjtési akcióra. Mondják meg mindenkinek, hogy adományát a stuttgarti Irodánkon összegyűjtjük, és vagy a Magyar Karitásznak vagy valamelyik egyházmegyének adjuk oda, hogy az ott, helyben a legrászorultabbakon segíthessen.
 
Örvendenék, ha minél hamarabb elkezdenék a gyűjtést, mert "kétszer ad, aki gyorsan ad"!
Az összegyüjtött pénzt a déli részek egyházközségei István atyának adják, vagy a Legátusoknak. A Stuttgart környékiek pedig vagy nekem vagy az Egyháztanácsosoknak illetve Legátusoknak!  De átutalni is lehet az alábbi kontószámra: (vö. lennebb!)


Isten adjon minden adakozónak százszor annyit!
Szeretettel
Imre és István atya

Stuttgart, 2010. június 16.
Kérjük, támogassa anyagilag is szocio-karitatív projektjeinket!
Számlánk:
Postabank
Kontoinhaber: Ungarische Katholische Gemeinde
Kontonummer: 219 070 4
BLZ 600 100 70

Kérjük, csatlakozzon Ön is - Egyházközségünk keretén belül - az alábbi segélyakcióhoz!

Imre atya

Az árvízi katasztrófa már emberfeletti méretű

2010. június 7., hétfő 11:14

A keleti régió szinte minden folyója újabb árhullámmal támadta meg a már korábban elárasztott településeket, és ezek mellett számtalan új település került órák leforgása alatt a külvilágtól elzárt területté.


Amint arról már hírt adtunk, a Katolikus Karitász június 5-én, szombaton hajnalban több irányból is azonnali segéllyel indult az árvíztől elzárt területekre. Ugyanezen a napon Szombathelyről három kamionnyi szállítmány indult a Bódva térségébe, Edelény és Szendrő környékén levő településekre tartós élelmiszert és ivóvizet szállítva.

Egerből Onga-Ócsanálosra indult szállítmány, amelyet a helyszínen katonai járművekre rakodtak át, majd ezek segítségével jutottak el az elárasztott településre, ahol sokan inkább még maradtak és nem vállalták a kitelepítést. Ócsanáloson 300 ott rekedt családnak juttatott a Karitász összesen 1,5 tonnányi élelmiszercsomagot, amelyet a rendőrség és a honvédség segítségével pakoltak le a derékig érő vízben.

Délután az egri karitászosok Felsőzsolcára indultak, amely ekkor még megközelíthető volt. A tervek szerint Szendrő felé indultak volna, ám a Hernád és a Sajó áradása már lehetetlenné tette ott több település megközelítését is. Felsőzsolcán teherautóval még az elárasztott utakon bejutottak a plébániáig, ahol 440 tartósélelmiszer csomagot adtak át a plébánosnak. A segélycsomagok pakolása után az elárasztott templomból próbálták rendőrök segítségével kimenekíteni, amit csak lehetett. Éjjel 22 órakor még 2 raklapnyi ivóvizet szállítottak Felsőzsolcára, amellyel azonban már nem jutottak el a délutáni helyszínre, mert az áradás néhány óra alatt elzárta a települést a külvilágtól.

Vasárnap is indult a Karitász a keleti régióba, délelőtt Onga önkormányzatára vittek a kitelepítetteknek segélyszállítmányt – 240 darab tartósélelmiszer-csomagot, majd a víz által napokig elzárt Szendrőbe 1,5 tonna ásványvizet szállítottak, amelynek hiánya a legnagyobb gondot jelenti most ott.

A Katolikus Karitász tábort szervez az előttünk álló két héten azon gyermekeknek, akik az árvíztől sújtott településeken élnek. Az egri Karitászközpontba Gesztelyről, Ócsanálosról, Szendrőből várnak gyermekeket, akik a helyi plébános atyák közreműködésével juthatnak el az 1-1 hetes táborba. Itt kikapcsolódhatnak az árvízi helyzet tragikus élményeiből.

A Karitász továbbra is kéri a magyar lakosságot, hogy nagylelkű adományaikkal támogassák az árvíz sújtotta családokat.

Számlaszám:
12011148-00124534-00800007Segítsen, hogy segíthessünk!

Katolikus Karitász/MKPK Sajtószolgálat 

 

 

 

Rendkívüli gyűjtéseinkből az alábbi rászorulók részesültek


2010 tavasza

Kónya Bettina és családja felsőzsolcai árvízkárosultak.

A vicei (Erdély) árvagyermekek.

Kisgyörgy Benjamin 35 éves sepsiszentgyörgyi mozgásképtelen fiatalember.

2009 ősze

Latkulik Alexandra 21 éves egerszalóki lány, egyensúlyzavar- és koordináció hiánya.

Ötvös Márk 27 éves csehimindszenti fiatalember, rejtett gerinchasadása.

Vágányik Alexandra kaplonyi 7 éves kislány, rosszindulatú tüdődaganat.

 

2009 tavasza

Szilágyi Kira 2 éves dunafalvi kislány, nyaki gerincvellő daganat.

 

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio