Látogatók száma: 0354080
» Adatok » Események

 

 

 

 

 Nagy szeretettel teszem közzé Pintér Ferencünk versét!

 

 

    A természet dicsérete.

 

Ó Uram csodákkal átszőtt a Te alkotásod,

csak ámulok és bámulok, mily szép a Te világod.

Bejárva minden zugát, felém a szépség nevet,

minden kis mozaik áhítatosan dicséri Nevedet.

 

A formák, a sznek, az illatok, a hangok,

mindenütt érzem, vannak, ahol barangolok.

Minden elbűvöl és fakaszt mély áhítatra,

vigyázok rá, mint a legdrágább aranyra.

 

Csodálatra méltó ez a nagy harmónia,

az élőlények egymáshoz való viszonya.

Itt van, látom, érzem s megis hihetetlen,

Emberi elme hasonlót alkotni képtelen.

 

A teremtett világod láttán hódolok Neked,

és köszönöm, hogy ebben lehetek Veled.

Köszönöm, hogy láthatom s benne lehetek,

köszönöm, hogy e szépben ily soká élhetek.

 

Köszönöm, hogy úgy formáltál meg minket,

hogy itt lehessünk és csodálhassunk mindent.

És szépséggel betöltve köszönünk Neked,

s ujjongó imával dicsőítjük szent Neved.

 

Tamm, 4.11.2013.              Franz, Johann Pinter.

 

               KarácsonyK   ünneplése.

 

Eljött  a  karácsony  a  szeretet,  a  béke  ünnepe,

Minden  ember  lelke  áhitattal,  örömmel  van  tele.

Megszületett  a  kis  Jézus,  értünk  hívö  emberekért,

Hogy  feláldozza  életét a  halandók  büneiért.

 

Egész  életében  tanított  minket  a  becsületre,

A  hitre,  az  egymás  iránt  érzett  tiszta  szeretetre.

A békének,  jóságnak  volt  Ö  az igaz  hirdetöje,

Az  embereknek  csak  tanulnia  kellett  volna  Töle.

 

De  mi  történik  ma  az  egész,  bünös  nagy  világban?

Emberek  ezrei  pusztulnak  el  háborus  vitákban.

Értelmetlen  ez  a  hatalmi és  vallási  gyülölet,

Szomoruság és  bánat  csúfítja  el  e  szép  ünnepet.

 

Szánjuk  el  magunkat  csak  a  jóra,  mi  hívö  emberek,

Töltse  el  lekünket  a  becsület,  és  tiszta  szeretet.

Számüzzük  belölünk  a  jogtalan  hasznot,  kapzsiságot,

Keressük  az  igaz  utat,  a  jót  és  a  tisztaságot.

 

Ha  mi  ezt  akarjuk  és  eszerint  cselekszünk  és  élünk,

Nyugalmasabb  és  boldogabb  lesz  álmunk  és  életünk.

Jézus  Krisztus  csak  ezt  hirdette  az  egész  életében,

A  benne  való  hit  és  igaz  szeretet  érdekében.

 

Ha  a  mennyböl  az  elsö  fehér  hópelyhek  lehullanak,

És  ezrnyi  apró  kis  csillogó  csillaggá  változnak,

Ha  jóra  fordulunk  és rút   büneink  megbocsájtatnak,

Mondhatjuk,  hogy  ránk  Istennek  örömkönnyei  hullanak.

 

Tamm,  2012. december  3.                           Franz,  Johann  Pinter.

 

 


  Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel teszem közzé Pintér Ferenc hívünknek két szép versét!


 

          

 

                                      Húsvét  ünnepe.

 

Ismét  elérkezett  a  hivők  legszebb  ünnepének  ideje,

Minden  hívő  lelkileg  készül  erre  az  ünnepre.

Mélyen  átérezzük  Krisztus  szenvedését  és  halálát,

Értünk  emberekért  vállalta  ezt  a  nagy  kálváriát.

 

Az  egek  Urához  kiáltottak  fel  az  emberiség  bűnei,

Krisztusnak  kellett ezekért  kínhalált  szenvedni.

Mi  történik  most  ebben   a  bűnös  nagy  világban,

Ártatlan  emberek  pusztulnak  el  a  pénz  hatalmában.

 

Csak  a  bűnös  pénznek  van  hatalma  mindenek  felett, 

Az  ördög  ajándéka  a  pénz  uralja  az  egész  életet.

Elburjánzott  a  bűn,  az  emberéletnek  nincs  értéke,

A  tiszta  léleknek,  becsületnek  már nincs  is  értelme?

 

Hová  jutunk,  ha  a sátánt  hitünk  nem  győzheti  le,

Ha  nem  jut  el  ezek  lelkéhez  Isten  szent  neve?

Mikor  lesz  már  ismét  igaz  hit,  béke  és  szeretet?

Hogy  békében  szerethessük  egymást,  mi  emberek.

 

A  husvét  előtti  időszakban  legyen  imáink  tartalma,

Hogy  a  bűnnek  és  gyalázatnak  ne  legyen  hatalma.

Az  Isten  csodálatos  műve  a  világ  és  a  természet,

Ne  legyen  martaléka a   szennynek  és  a  bűnnek.

 

A  lelkigyakorlatokon  imádkozzunk  mélyen  hitünkért,

Istenben  bízva  könyörögjünk  a  tiszta,  szebb  jövőnkért.

Ne  adjuk  fel  a  reményt,  bizzunk  Isten  akaratában,

Szép  lenne,  ha  hit,  béke  és  szeretet  lenne  e  világban.

 

 

Tamm,  17.03 2012.                                 Franz  J.  Pintér

 

 

Anyák  napjára.

 

 Anyák  napját  ünnepli  az  egész  világ,

Megilleti  őket  egy  nagy  csokor  virág.

Figyre  lép  az  ifjú  pár,  nagy  a  szerelem,

De  ez  kevés,  hogy   igazi  család  legyen.

 

Ha  egy  gyerekkacaj  tölti  be  a  napot,

Jelenléte  boldoggá  teszi  a  családot.

Eljöttét  a  gyermeknek  meg  kell  tervezni,

A  világrajöttét  elő  kell  készíteni.

 

Anyának  lenni,  az  egy  komoly  hivatás,

Nagy  felelőséget  jelent,  az  nem  vitás.

Sok  lemondást,  de  nagy  szeretetet  követel,

Aki  ezt  elmulasztja,  nagy  hibát  követ  el.

 

Szívvel  neveli  a  gyermekét  a  jó  anya,

Testi,  lelki  táplálékát  mindig megadja.

Álmában  felrebben  a  gyermek  sóhajára,

Aggódva  figyel  minden  mozdulatára.

 

Ha  bántódás  éri, segít,  vígasztalja,

Könnyeit  simogatással  visszafojtja.

Gyermekéért  harcol,  érte  megtesz  mindent,

Úgy  babusgatja,  mint  a  legdrágább  kincset.

 

Az  anyai  szívet  nem  pótolja  semmi,

Nem  lehet  semmivel  helyettesíteni.

Belülről  jön  a  jó  anyai  szeretet,

Szeresd  édesanyádat  mindenek  felett.

 

Tamm, 24.03.24.                 Franz,  Johann  Pinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio