Látogatók száma: 0354080
» Adatok » Események

 

Szent Imre templombúcsú Weingartenben

 

A weingarteni magyar katólikus egyházközség Védőszentjének, Szent Imre hercegnek ünnepét ez évben november 13-án tartottuk meg a virágokkal szépen feldíszített „14 Nothelfer“ templomban.

 

Erre az ünnepségre készített meghívókat egy hónappal ezelütt szétosztottuk, és a szervezés előkészületének heteiben izgalommal vártuk e nap eljöttét.
10 óra előtt már megtelt kis templomunk és felcsendült az orgona. Az ünnepi szentmisét Imre atya celebrálta, három ministráns kislány segédkezésével. Imre atya elbűvölő prédikációját nagy figyelemmel hallgattuk. „A szentek olyanok mint a világító fáklya” – mondta többek között. „Cselekedeteik , életvitelük mindannyiunk számára példakép kell, hogy legyen.” Imre atya prédikációja is Szent Imre herceg testi-lelki tisztaságára és az Ö bátorságára világított rá. Sok szép és érdekes dolgot hallottunk, amiről talán sokan még eddig nem is tudtak.

 Kántorunk lelket melegítő csodálatos énekekkel emelte ki a nap jelentőségét és a teljesen megtelt kis templom zengett a 117 jelenlévő hangjától. Az Ünnepi Szentmisét a Himnusz és a Pápai Himnusz eléneklésével zártuk.

 

A mise után örömmel és lélekben feltöltődve vonultunk át a weingarteni St. Maria templom közösségi termébe, ahol rövidesen meleg ebéd várta vendégeinket.A halk zene kíséretében elfogyasztott finom ebéd közben és után kellemes baráti beszélgetésekre került sor. Forró kávé és hölgyeink izletesebbnél izletesebb süteményei egészítették ki a délutánt.

Az összetartozás jeleként a terem sarkából szép ifjúkori énekek és dalok akkordjai is felcsendültek.

Örömmel töltött el mindannyiunkat ez a mai nap. Másodszor is nyugodt lelkiismerettel leírhatjuk hogy e szép nap végén lélekben feltöltődve, megerősödve tértünk haza otthonainkba.

Az ünnepi - baráti eggyüttlét délután 4 órakor ért véget.

 

Köszönjük vendégeinknek, elsősorban a friedrichshafeni barátainknak is, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel és eljöttek és velünk ünnepeltek.

 

Ezuton mondunk köszönetet minden szorgos kéz tulajdonosának a segítségért és a jó szervezésért .

 

A Jóisten fizesse meg mindenkinek a segítségét !

 

É&T Giesswein


Weingarten, 2011. november 14.

 

 

Magyar Kurir Uj Katolikusok DRS.de Vatikani Radio